เนื้อเพลง Keep’n It Real คำอ่านไทย Shaggy

Uh – thats right
( อา แด้ท ไร๊ท)
Reality check
(ริแอลอิทิ เช็ค)
You kno what I mean
(ยู โน ว๊อท ไอ มีน)
Street lifes eh
(สทรีท ไล๊ฟ เอ)
Scorpion yeah uh
(สค๊อร์เพี่ยน เย่ อา)

When I was young
(เว็น นาย วอส ยัง)
I use to dream of being rich
(ไอ ยู๊ส ทู ดรีม อ็อฝ บีอิง ริ๊ช)
Have alot of houses and cars
(แฮ็ฝ อล๊อต อ็อฝ เฮ้าส แซน คารํ)
Couldn’t know which one was which
(คูดซึ่น โนว์ วิช วัน วอส วิช)
And finding me a chick and getting hitched
(แอนด์ ไฟนดิง มี อะ ชิค แอนด์ เกดดดิ้ง ฮิช)
Living the fairy tale life perfect without a ditch
(ลีฝอิง เดอะ แฟริ เทล ไล๊ฟ เพ๊อร์เฟ็คท วิธเอ๊าท ดา ดิช)
You think that this would bring me happiness
(ยู ทริ๊งค แดท ดิส เวิด บริง มี แฮพพิเน็ซ)
If at the end of every rainbow
(อิ๊ฟ แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ เรนโบว์)
There was a treasure chest
(แดร์ วอส ซา เทร๊เช่อร เชสทํ)
Sometimes having more is really less
(ซัมไทม์ แฮฝวิ่ง โม อีส ริแอ็ลลิ เลซ)
So take a look inside yourself
(โซ เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ยุรเซลฟ)
You’ll realize you’re really blessed
(โยว รีแอะไลส ยัวร์ ริแอ็ลลิ เบล๊ส)
No matter how inside you’re blue
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว อิ๊นไซด์ ยัวร์ บลู)
There’s always someone who has it worse than you
(แดร์ ออลเว ซัมวัน ฮู แฮ็ส ซิท เวิ๊ร์ส แฑ็น ยู)
Sometimes you gotta pay your dues
(ซัมไทม์ ยู กอททะ เพย์ ยุร ดิว)
So don’t worry just push on through
(โซ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ จั๊สท พุช ออน ทรู)

Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Gotta big up all my peoples who be working on the future
(กอททะ บิ๊ก อั๊พ ออล มาย พี๊เพิ่ล ฮู บี เวิคกิง ออน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Though they know they gotta struggle
(โธ เด โนว์ เด กอททะ สทรั๊กเกิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
To all my homies working on the 9 to 5
(ทู ออล มาย โฮมี เวิคกิง ออน เดอะ 9 ทู 5)
And doing right to keep themselves up out of trouble
(แอนด์ ดูอิง ไร๊ท ทู คี๊พ เฑ็มเซลฝส อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Although sometimes I know it seems impossible
(ออลโทร ซัมไทม์ ซาย โนว์ อิท ซีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
There ain’t no need in drowning in your sorrows
(แดร์ เอน โน นี๊ด อิน ดเรานอิง อิน ยุร ซ๊อโร่ว)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
If things are as bad as they can be
(อิ๊ฟ ทริง แซร์ แอส แบ้ด แอส เด แคน บี)
You can be sure there’ll be a brighter tomorrow
(ยู แคน บี ชัวร์ เดอะเรล บี อะ ไบท์เดอ ทูม๊อโร่ว)

Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Gotta big up all my peoples who be working on the future
(กอททะ บิ๊ก อั๊พ ออล มาย พี๊เพิ่ล ฮู บี เวิคกิง ออน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Though they know they gotta struggle
(โธ เด โนว์ เด กอททะ สทรั๊กเกิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
To all my homies working on the 9 to 5
(ทู ออล มาย โฮมี เวิคกิง ออน เดอะ 9 ทู 5)
And doing right to keep themselves up out of trouble
(แอนด์ ดูอิง ไร๊ท ทู คี๊พ เฑ็มเซลฝส อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Although sometimes I know it seems impossible
(ออลโทร ซัมไทม์ ซาย โนว์ อิท ซีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
There ain’t no need in drowning in your sorrows
(แดร์ เอน โน นี๊ด อิน ดเรานอิง อิน ยุร ซ๊อโร่ว)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
If things are as bad as they can be
(อิ๊ฟ ทริง แซร์ แอส แบ้ด แอส เด แคน บี)
You can be sure there’ll be a brighter tomorrow
(ยู แคน บี ชัวร์ เดอะเรล บี อะ ไบท์เดอ ทูม๊อโร่ว)

And I forgot to have myself the house, the mansion, and the Benz
(แอนด์ ดาย เฟาะกอท ทู แฮ็ฝ ไมเซลฟ เดอะ เฮ้าส , เดอะ แม๊นชั่น , แอนด์ เดอะ เบนซฺ)
I’m not the type of brother who be making mad ends
(แอม น็อท เดอะ ไท๊พ อ็อฝ บร๊าเท่อรํ ฮู บี เมคอิง แม้ด เอ็นด)
I got myself a girl but we be kickin’ it as friends
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ เกิร์ล บั๊ท วี บี คิคคิน หนิด แอส เฟรน)
Is not enough for me now that depends
(อีส น็อท อีน๊าฟ ฟอร์ มี นาว แดท ดีเพ็นดํ)
Again- not everthing you want is everything you really need
(อะเกน น็อท อีเวอร์ติง ยู ว้อนท อีส เอ๊วี่ติง ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด)
The standard of society is more devated by greed
(เดอะ สแท๊นดาร์ด อ็อฝ โซไซ๊ที่ อีส โม devated บาย กรี๊ด)
Are you prepared to follow
(อาร์ ยู พรีแพร์ ทู ฟ๊อลโล่ว)
Tell me are you prepared to leave
(เทลล มี อาร์ ยู พรีแพร์ ทู ลี๊ฝ)
So persevere and you’ll suceed
(โซ เพอซิเฝีย แอนด์ โยว suceed)

Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Gotta big up all my peoples who be working on the future
(กอททะ บิ๊ก อั๊พ ออล มาย พี๊เพิ่ล ฮู บี เวิคกิง ออน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Though they know they gotta struggle
(โธ เด โนว์ เด กอททะ สทรั๊กเกิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
To all my homies working on the 9 to 5
(ทู ออล มาย โฮมี เวิคกิง ออน เดอะ 9 ทู 5)
And doing right to keep themselves up out of trouble
(แอนด์ ดูอิง ไร๊ท ทู คี๊พ เฑ็มเซลฝส อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Although sometimes I know it seems impossible
(ออลโทร ซัมไทม์ ซาย โนว์ อิท ซีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
There ain’t no need in drowning in your sorrows
(แดร์ เอน โน นี๊ด อิน ดเรานอิง อิน ยุร ซ๊อโร่ว)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
If things are as bad as they can be
(อิ๊ฟ ทริง แซร์ แอส แบ้ด แอส เด แคน บี)
You can be sure there’ll be a brighter tomorrow
(ยู แคน บี ชัวร์ เดอะเรล บี อะ ไบท์เดอ ทูม๊อโร่ว)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
All the harsh realities
(ออล เดอะ ฮาฌ รีแอลลีดีสฺ)
Appears to come into centuries
(แอพเพียร์ ทู คัม อิ๊นทู เซ็นจูรี่)
Don’t worry cuz
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ คัซ)
There’ll be a better day
(เดอะเรล บี อะ เบ๊ทเท่อร์ เดย์)
One thing I can promise you
(วัน ทริง ไอ แคน พรอมอิซ ยู)
Just keep on keeping on
(จั๊สท คี๊พ ออน คีพอิง ออน)
I swear to you
(ไอ สแวร์ ทู ยู)
There’s gonna be a brighter day
(แดร์ กอนนะ บี อะ ไบท์เดอ เดย์)

Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Gotta big up all my peoples who be working on the future
(กอททะ บิ๊ก อั๊พ ออล มาย พี๊เพิ่ล ฮู บี เวิคกิง ออน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Though they know they gotta struggle
(โธ เด โนว์ เด กอททะ สทรั๊กเกิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
To all my homies working on the 9 to 5
(ทู ออล มาย โฮมี เวิคกิง ออน เดอะ 9 ทู 5)
And doing right to keep themselves up out of trouble
(แอนด์ ดูอิง ไร๊ท ทู คี๊พ เฑ็มเซลฝส อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Although sometimes I know it seems impossible
(ออลโทร ซัมไทม์ ซาย โนว์ อิท ซีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
There ain’t no need in drowning in your sorrows
(แดร์ เอน โน นี๊ด อิน ดเรานอิง อิน ยุร ซ๊อโร่ว)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
If things are as bad as they can be
(อิ๊ฟ ทริง แซร์ แอส แบ้ด แอส เด แคน บี)
You can be sure there’ll be a brighter tomorrow
(ยู แคน บี ชัวร์ เดอะเรล บี อะ ไบท์เดอ ทูม๊อโร่ว)

Back in the days
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
I use to dream of being rich
(ไอ ยู๊ส ทู ดรีม อ็อฝ บีอิง ริ๊ช)
Have alot of houses and cars
(แฮ็ฝ อล๊อต อ็อฝ เฮ้าส แซน คารํ)
Couldn’t know which one was which
(คูดซึ่น โนว์ วิช วัน วอส วิช)
And finding me a chick and getting hitched
(แอนด์ ไฟนดิง มี อะ ชิค แอนด์ เกดดดิ้ง ฮิช)
Living the fairy tale life perfect witout a ditch
(ลีฝอิง เดอะ แฟริ เทล ไล๊ฟ เพ๊อร์เฟ็คท witout ดา ดิช)
You think that this would bring me happiness
(ยู ทริ๊งค แดท ดิส เวิด บริง มี แฮพพิเน็ซ)
If at the end of every rainbow there was a treasure chest
(อิ๊ฟ แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ เรนโบว์ แดร์ วอส ซา เทร๊เช่อร เชสทํ)
Sometimes having more is really less
(ซัมไทม์ แฮฝวิ่ง โม อีส ริแอ็ลลิ เลซ)
So take a look inside yourself
(โซ เท้ค เก ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ยุรเซลฟ)
You’ll realize you’re really blessed
(โยว รีแอะไลส ยัวร์ ริแอ็ลลิ เบล๊ส)
No matter how inside you’re blue
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว อิ๊นไซด์ ยัวร์ บลู)
There’s always someone who has it worse than you
(แดร์ ออลเว ซัมวัน ฮู แฮ็ส ซิท เวิ๊ร์ส แฑ็น ยู)
Sometimes you gotta pay your dues
(ซัมไทม์ ยู กอททะ เพย์ ยุร ดิว)
So don’t worry just push on through
(โซ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ จั๊สท พุช ออน ทรู)

Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Gotta big up all my peoples who be working on the future
(กอททะ บิ๊ก อั๊พ ออล มาย พี๊เพิ่ล ฮู บี เวิคกิง ออน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Though they know they gotta struggle
(โธ เด โนว์ เด กอททะ สทรั๊กเกิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
To all my homies working on the 9 to 5
(ทู ออล มาย โฮมี เวิคกิง ออน เดอะ 9 ทู 5)
And doing right to keep themselves up out of trouble
(แอนด์ ดูอิง ไร๊ท ทู คี๊พ เฑ็มเซลฝส อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
Although sometimes I know it seems impossible
(ออลโทร ซัมไทม์ ซาย โนว์ อิท ซีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
There ain’t no need in drowning in your sorrows
(แดร์ เอน โน นี๊ด อิน ดเรานอิง อิน ยุร ซ๊อโร่ว)
Keep’n it real
(Keepn หนิด เรียล)
If things are as bad as they can be
(อิ๊ฟ ทริง แซร์ แอส แบ้ด แอส เด แคน บี)
You can be sure there’ll be a brighter tomorrow
(ยู แคน บี ชัวร์ เดอะเรล บี อะ ไบท์เดอ ทูม๊อโร่ว)

That’s right, see me, yeah
(แด้ท ไร๊ท , ซี มี , เย่)
Give thanks fa wha you have, ya kno
(กี๊ฝ แธ๊งค์ ฟา wha ยู แฮ็ฝ , ยา โน)
And when you think that its bad
(แอนด์ เว็น ยู ทริ๊งค แดท อิทซ แบ้ด)
There’s always somebody that’s worse
(แดร์ ออลเว ซัมบอดี้ แด้ท เวิ๊ร์ส)
Kno what I’m sayin’
(โน ว๊อท แอม เซย์อิน)
Give Jah blessing, see me
(กี๊ฝ ย่า บเลซซิง , ซี มี)
Wa-wa, Wa-wa
(วา วา , วา วา)
Wa-wa, wa-wa
(วา วา , วา วา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep’n It Real คำอ่านไทย Shaggy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น