เนื้อเพลง Someone That You’re with คำอ่านไทย Nickelback

I reside in 209, you’re in 208
( ไอ ริไสด อิน 209 , ยัวร์ อิน 208)
You moved in last Friday night,
(ยู มู๊ฝ อิน ล๊าสท ฟไรดิ ไน๊ท ,)
and I just couldn’t wait
(แอนด์ ดาย จั๊สท คูดซึ่น เว้ท)
So I tried to call across the hall,
(โซ ไอ ทไร ทู คอลลํ อะคร๊อส เดอะ ฮอลล์ ,)
to ask you out someday
(ทู อาสคฺ ยู เอ๊าท ซัมเดย์)
But a lineup formed outside your door, and I was way too late
(บั๊ท ดา ลายหนาบ ฟอร์ม เอ๊าทไซ้ด ยุร ดอร์ , แอนด์ ดาย วอส เวย์ ทู เหลท)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Well I’d rather start off slow
(เวลล อาย ร๊าเธ่อร์ สท๊าร์ท ออฟฟ สโลว์)
This whole thing’s like
(ดิส โฮล ทริง ไล๊ค)
some sort of race
(ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ เร้ซ)
Instead of winning what I want
(อินสเท๊ด อ็อฝ วีนนิง ว๊อท ไอ ว้อนท)
I’m sitting here in second place
(แอม ซีททิง เฮียร อิน เซ๊คคั่น เพลส)

Because somewhere
(บิคอส ซัมแวร์)
the one I wanna be with’s
(ดิ วัน ไอ วอนนา บี วิธ)
with somebody else
(วิธ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Oh god, I wanna be that
(โอ ก๊อด , ไอ วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
I wanna be that someone
(ไอ วอนนา บี แดท ซัมวัน)
that you’re with
(แดท ยัวร์ วิธ)
And I can talk about it all day long
(แอนด์ ดาย แคน ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ เดย์ ลอง)
’til I run out of breath
(ทิล ไอ รัน เอ๊าท อ็อฝ บรี๊ทฺรฺ)
But I still wanna be that
(บั๊ท ไอ สทิลล วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
I’ve got to be that
(แอฝ ก็อท ทู บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
And I’m pacing by the phone
(แอนด์ แอม เพซซิง บาย เดอะ โฟน)
‘Cause I hate to be alone
(ค๊อส ไอ เฮท ทู บี อะโลน)
And if you’re out there with him
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ เอ๊าท แดร์ วิธ ฮิม)
somewhere and just about to kiss
(ซัมแวร์ แอนด์ จั๊สท อะเบ๊าท ทู คิซ)
God I wanna be that
(ก๊อด ดาย วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)

Well I hear your favorite songs
(เวลล ไอ เฮียร ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)
you sing along with everyday
(ยู ซิง อะลอง วิธ เอวี่เดย์)
And I borrow things that
(แอนด์ ดาย บ๊อโร่ว ทริง แดท)
I don’t need for conversation sake
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ฟอร์ คอนเฝอะเซฌัน เซ้ค)
Last night I heard your key,
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ เฮิด ยุร คีย์ ,)
it hit your lock at 4 AM
(อิท ฮิท ยุร ล๊อค แกท 4 แอ็ม)
Instead of being out with me
(อินสเท๊ด อ็อฝ บีอิง เอ๊าท วิธ มี)
you must be out with them
(ยู มัสท์ บี เอ๊าท วิธ เด็ม)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

Because somewhere the one
(บิคอส ซัมแวร์ ดิ วัน)
I wanna be with’s
(ไอ วอนนา บี วิธ)
with somebody else
(วิธ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Oh god, I wanna be that
(โอ ก๊อด , ไอ วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
I wanna be that
(ไอ วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
And I can talk about it all day long
(แอนด์ ดาย แคน ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ เดย์ ลอง)
’til I run out of breath
(ทิล ไอ รัน เอ๊าท อ็อฝ บรี๊ทฺรฺ)
But I still wanna be that
(บั๊ท ไอ สทิลล วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
I’ve got to be that
(แอฝ ก็อท ทู บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
And I’m pacing by the phone
(แอนด์ แอม เพซซิง บาย เดอะ โฟน)
‘Cause I hate to be alone
(ค๊อส ไอ เฮท ทู บี อะโลน)
And if you’re out there with him
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ เอ๊าท แดร์ วิธ ฮิม)
somewhere and just about to kiss
(ซัมแวร์ แอนด์ จั๊สท อะเบ๊าท ทู คิซ)
God, I wanna be that
(ก๊อด , ไอ วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)

Well somewhere the one
(เวลล ซัมแวร์ ดิ วัน)
I wanna be with’s
(ไอ วอนนา บี วิธ)
with somebody else
(วิธ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Oh god, I wanna be that
(โอ ก๊อด , ไอ วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
And I can talk about it all day long
(แอนด์ ดาย แคน ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ เดย์ ลอง)
’til I run out of breath
(ทิล ไอ รัน เอ๊าท อ็อฝ บรี๊ทฺรฺ)
But I still wanna be that
(บั๊ท ไอ สทิลล วอนนา บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
I’ve got to be that
(แอฝ ก็อท ทู บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)
And I’m pacing by the phone
(แอนด์ แอม เพซซิง บาย เดอะ โฟน)
‘Cause I hate to be alone
(ค๊อส ไอ เฮท ทู บี อะโลน)
And if you’re out there with him
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ เอ๊าท แดร์ วิธ ฮิม)
somewhere and just about to kiss
(ซัมแวร์ แอนด์ จั๊สท อะเบ๊าท ทู คิซ)
God, I’ve got to be that
(ก๊อด , แอฝ ก็อท ทู บี แดท)
someone that
(ซัมวัน แดท)
I wanna be that someone that
(ไอ วอนนา บี แดท ซัมวัน แดท)
I’ve got to be that
(แอฝ ก็อท ทู บี แดท)
someone that you’re with
(ซัมวัน แดท ยัวร์ วิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someone That You’re with คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น