เนื้อเพลง Born Again คำอ่านไทย Marilyn Manson

Do you or don’t you want this to be your song?
( ดู ยู ออ ด้อนท์ ยู ว้อนท ดิส ทู บี ยุร ซ็อง)
It doesn’t take a rebel to sing along.
(อิท ดัสอินท เท้ค เก เร๊เบ่ล ทู ซิง อะลอง)
This art is weak
(ดิส อาร์ท อีส วี๊ค)
in its pretty frame
(อิน อิทซ พริ๊ทที่ เฟรม)
and I am a monkey with
(แอนด์ ดาย แอ็ม มา มั๊งคี่ วิธ)
a misspelled name
(อะ misspelled เนม)
” I’ll put down you disco
(” อิลล พุท เดาน ยู ดิสโค)
and take you heart away.
(แอนด์ เท้ค ยู ฮาร์ท อะเวย์)
I’ll put down you disco
(อิลล พุท เดาน ยู ดิสโค)
and take your heart away ”
(แอนด์ เท้ค ยุร ฮาร์ท อะเวย์ “)
I am born again
(ไอ แอ็ม บอน อะเกน)

I’m someone else
(แอม ซัมวัน เอ๊ลส)
I’m someone new
(แอม ซัมวัน นิว)
I’m someone stupid just like you
(แอม ซัมวัน สทิ๊วผิด จั๊สท ไล๊ค ยู)
I’m someone else
(แอม ซัมวัน เอ๊ลส)
I’m someone new
(แอม ซัมวัน นิว)
I’m someone stupid just like you
(แอม ซัมวัน สทิ๊วผิด จั๊สท ไล๊ค ยู)

do you or don’t you want to take this hit?
(ดู ยู ออ ด้อนท์ ยู ว้อนท ทู เท้ค ดิส ฮิท)
Does it make you feel like you’re a part of ” it. ”
(โด ซิท เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยัวร์ อะ พาร์ท อ็อฝ ” อิท “)
” I’ll put down you disco
(” อิลล พุท เดาน ยู ดิสโค)
and take you heart away.
(แอนด์ เท้ค ยู ฮาร์ท อะเวย์)
I’ll put down you disco
(อิลล พุท เดาน ยู ดิสโค)
and take your heart away ”
(แอนด์ เท้ค ยุร ฮาร์ท อะเวย์ “)
I am born again
(ไอ แอ็ม บอน อะเกน)

I’m someone else
(แอม ซัมวัน เอ๊ลส)
I’m someone new
(แอม ซัมวัน นิว)
I’m someone stupid just like you
(แอม ซัมวัน สทิ๊วผิด จั๊สท ไล๊ค ยู)
I’m someone else
(แอม ซัมวัน เอ๊ลส)
I’m someone new
(แอม ซัมวัน นิว)
I’m someone stupid just like you
(แอม ซัมวัน สทิ๊วผิด จั๊สท ไล๊ค ยู)

the valley of the dolls is
(เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เดอะ ดอลล์ ซิส)
the valley of the dead
(เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เดอะ เด้ด)
the valley of the dolls is
(เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เดอะ ดอลล์ ซิส)
the valley of the dead
(เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เดอะ เด้ด)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

I am born again
(ไอ แอ็ม บอน อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born Again คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น