เนื้อเพลง Ballbreaker คำอ่านไทย AC/DC

Ballbreaker [1995]
( Ballbreaker [ 1995 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Breakin’ balls, Bangin’ walls
(เบรกกิ้น บอล , แบงงิน วอลล์)

Work hard and tough, and I want some rough
(เวิ๊ร์ค ฮาร์ด แอนด์ ทั๊ฟ , แอนด์ ดาย ว้อนท ซัม รั๊ฟ)
Unpack my bags, and take a drag
(อันแพค มาย แบ๊ก , แอนด์ เท้ค เก ดแร็ก)
When bang on nine, and [I’m] dead on time
(เว็น แบง ออน ไนน , แอนด์ [ แอม ] เด้ด ออน ไทม์)

Open up the door
(โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ ดอร์)
And lay upon the floor
(แอนด์ เลย์ อุพอน เดอะ ฟลอร์)
She open her overcoat
(ชี โอ๊เพ่น เฮอ โอเฝอะโคท)
Livin’ out her dreams
(ลีฝอิน เอ๊าท เฮอ ดรีม)
Rippin’ off my jeans
(ริพปิน ออฟฟ มาย ยีน)

You are a Ballbreaker
(ยู อาร์ อะ Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)

Engine roll, and time to go
(เอ๊นจิ้น โรลล , แอนด์ ไทม์ ทู โก)
A razorback, a hog attack
(อะ razorback , อะ ฮ็อก แอทแท๊ค)
[I’m] Buildin’ steam, [for] whippin’ cream
([ แอม ] เบลดิน สทีม , [ ฟอร์ ] whippin ครีม)
She likes a fat, smokin’ stack
(ชี ไล๊ค ซา แฟท , สโมกิน ซแท็ค)

Hangin’ off her legs
(แฮนจิ้น ออฟฟ เฮอ เล้ก)
She threw me on the bed
(ชี ธรู มี ออน เดอะ เบ๊ด)
Her hand went for my throat
(เฮอ แฮนด์ เว็นท ฟอร์ มาย โธร๊ท)
As I began to choke
(แอส ซาย บิแกน ทู โชค)
She said, Honey shoot your load [Honey shoot your load]
(ชี เซ็ด , ฮั๊นนี่ ชู๊ท ยุร โหลด [ ฮั๊นนี่ ชู๊ท ยุร โหลด ])

You are a Ballbreaker
(ยู อาร์ อะ Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)

Yeah
(เย่)
Wreckin’ ball, let it roll
(วิกคิน บอล , เล็ท ดิธ โรลล)
You are a Ballbreaker
(ยู อาร์ อะ Ballbreaker)
Buildin’ steam, for whippin’ cream
(เบลดิน สทีม , ฟอร์ whippin ครีม)
You are a Ballbreaker
(ยู อาร์ อะ Ballbreaker)

Hangin’ off her legs
(แฮนจิ้น ออฟฟ เฮอ เล้ก)
She threw me on the bed
(ชี ธรู มี ออน เดอะ เบ๊ด)
Her hand went for my throat
(เฮอ แฮนด์ เว็นท ฟอร์ มาย โธร๊ท)
As I began to choke
(แอส ซาย บิแกน ทู โชค)
Honey shoot your load
(ฮั๊นนี่ ชู๊ท ยุร โหลด)
You are a Ballbreaker
(ยู อาร์ อะ Ballbreaker)
You are a Ballbreaker
(ยู อาร์ อะ Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)
Ballbreaker
(Ballbreaker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ballbreaker คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น