เนื้อเพลง Walls of Red Wing คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Oh, the age of the inmates
(โอ , ดิ เอจ อ็อฝ ดิ อินเมท)
I remember quite freely:
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไคว๊ ฟรีลิ :)
No younger than twelve,
(โน ยังเกอะ แฑ็น ทเว้ลฝ ,)
No older ‘n seventeen.
(โน โอลเดอะ เอ็น เซฝเอ็นทีน)
Thrown in like bandits
(ธโรน อิน ไล๊ค แบ๊นดิท)
And cast off like criminals,
(แอนด์ แค๊สทํ ออฟฟ ไล๊ค ครีมอิแน็ล ,)
Inside the walls,
(อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

From the dirty old mess hall
(ฟรอม เดอะ เดอทิ โอลด์ เมซ ฮอลล์)
You march to the brick wall,
(ยู มาร์ช ทู เดอะ บริ๊ค วอลล์ ,)
Too weary to talk
(ทู เวียริ ทู ท๊อล์ค)
And too tired to sing.
(แอนด์ ทู ไทร์ ทู ซิง)
Oh, it’s all afternoon
(โอ , อิทซ ซอร์ แอฟเตอร์นูน)
You remember your home town,
(ยู รีเม๊มเบ่อร์ ยุร โฮม ทาวน์ ,)
Inside the walls,
(อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

Oh, the gates are cast iron
(โอ , เดอะ เกท แซร์ แค๊สทํ ไอ๊อ้อน)
And the walls are barbed wire.
(แอนด์ เดอะ วอลล์ แซร์ บาบ ไวร์)
Stay far from the fence
(สเทย์ ฟาร์ ฟรอม เดอะ เฟ้นซ)
With the ‘lectricity sting.
(วิธ เดอะ lectricity สทิง)
And it’s keep down your head
(แอนด์ อิทซ คี๊พ เดาน ยุร เฮด)
And stay in your number,
(แอนด์ สเทย์ อิน ยุร นั๊มเบ้อร์ ,)
Inside the walls,
(อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

Oh, it’s fare thee well
(โอ , อิทซ แฟร์ ฑี เวลล)
To the deep hollow dungeon,
(ทู เดอะ ดี๊พ ฮ๊อลโล่ว ดันจัน ,)
Farewell to the boardwalk
(แฟเวล ทู เดอะ boardwalk)
That takes you to the screen.
(แดท เท้ค ยู ทู เดอะ สครีน)
And farewell to the minutes
(แอนด์ แฟเวล ทู เดอะ มิ๊หนิท)
They threaten you with it,
(เด threaten ยู วิธ อิท ,)
Inside the walls,
(อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

It’s many a guard
(อิทซ เมนอิ อะ การ์ด)
That stands around smilin’,
(แดท สแทนด์ อะราวนฺดฺ สไมลิน ,)
Holdin’ his club
(โฮดดิน ฮิส คลับ)
Like he was a king.
(ไล๊ค ฮี วอส ซา คิง)
Hopin’ to get you
(โฮพปิน ทู เก็ท ยู)
Behind a wood pilin’,
(บีฮายน์ อะ วู๊ด pilin ,)
Inside the walls,
(อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

The night aimed shadows
(เดอะ ไน๊ท เอม แฌดโอ)
Through the crossbar windows,
(ทรู เดอะ crossbar วิ๊นโด้ว ,)
And the wind punched hard
(แอนด์ เดอะ วินด พั๊นช ฮาร์ด)
To make the wall-siding sing.
(ทู เม้ค เดอะ วอลล์ ไซดอิง ซิง)
It’s many a night I pretended to be a-sleepin’,
(อิทซ เมนอิ อะ ไน๊ท ไอ พรีเท็นด์ ทู บี อะ สลีฟปิน ,)
Inside the walls,
(อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

As the rain rattled heavy
(แอส เดอะ เรน แลเดิล เฮ๊ฝฝี่)
On the bunk-house shingles,
(ออน เดอะ บังค เฮ้าส shingles ,)
And the sounds in the night,
(แอนด์ เดอะ ซาวน์ด ซิน เดอะ ไน๊ท ,)
They made my ears ring.
(เด เมด มาย เอียร ริง)
‘Til the keys of the guards
(ทิล เดอะ คีย์ อ็อฝ เดอะ การ์ด)
Clicked the tune of the morning,
(คลิ๊ก เดอะ จูน อ็อฝ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ,)
Inside the walls,
(อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

Oh, some of us’ll end up
(โอ , ซัม อ็อฝ อซอล เอ็นด อั๊พ)
In St. Cloud Prison,
(อิน เอ็ซท คลาวดํ พริ๊ซั่น ,)
And some of us’ll wind up
(แอนด์ ซัม อ็อฝ อซอล วินด อั๊พ)
To be lawyers and things,
(ทู บี ล๊อเย่อร์ แซน ทริง ,)
And some of us’ll stand up
(แอนด์ ซัม อ็อฝ อซอล สแทนด์ อั๊พ)
To meet you on your crossroads,
(ทู มี๊ท ยู ออน ยุร คอสโรด ,)
From inside the walls,
(ฟรอม อิ๊นไซด์ เดอะ วอลล์ ,)
The walls of Red Wing.
(เดอะ วอลล์ อ็อฝ เร้ด วิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walls of Red Wing คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น