เนื้อเพลง Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood คำอ่านไทย DMX

[DMX]
( [ DMX ])
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)

My dogs is dogs with official bloodline
(มาย ด้อกก ซิส ด้อกก วิธ อ๊อฟิซเชี่ยล บลาดไลน์)
I say stop being greedy, get a plate if you want mine
(ไอ เซย์ สท๊อพ บีอิง กรีดอิ , เก็ท ดา เพล๊ท อิ๊ฟ ยู ว้อนท ไมน์)
Why them n*ggas always force you to take it back to the streets
(วาย เด็ม เอ็น *ggas ออลเว ฟอร์ซ ยู ทู เท้ค อิท แบ็ค ทู เดอะ สทรีท)
Can I at least go one year without spitting the heat
(แคน นาย แอ็ท ลีซท โก วัน เยียร์ วิธเอ๊าท สปิ๊ดดิง เดอะ ฮีท)
Motherf*ckers think you sweat till your chest gets messed up
(Motherf*ckers ทริ๊งค ยู สเว็ท ทิลล์ ยุร เชสทํ เก็ท เมส อั๊พ)
Two days later he’s dressed up, let him rest up
(ทู เดย์ เลทเออะ อีส เดรส อั๊พ , เล็ท ฮิม เรสท อั๊พ)
He ain’t going nowhere, no time soon
(ฮี เอน โกอิ้ง โนแวร์ , โน ไทม์ ซูน)
Remember high noon, last thing he heard was BOOM
(รีเม๊มเบ่อร์ ไฮฮ นูน , ล๊าสท ทริง ฮี เฮิด วอส บูม)
Can I gets some room, or do I have to make me a path
(แคน นาย เก็ท ซัม รูม , ออ ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เม้ค มี อะ พาธ)
break you in half, fake n*ggas make me laugh
(เบร๊ค ยู อิน ฮาล์ฟ , เฟ้ค เอ็น *ggas เม้ค มี ล๊าฟ)
Yall n*ggas is funny, still talking about money
(ยอล เอ็น *ggas ซิส ฟันนิ , สทิลล ทอคอิง อะเบ๊าท มั๊นนี่)
And ain’t got none, get the shotgun cause you hungry
(แอนด์ เอน ก็อท นัน , เก็ท เดอะ ชอทกัน ค๊อส ยู ฮั๊งกรี้)
It’s about to get ugly when the lights is out
(อิทซ อะเบ๊าท ทู เก็ท อั๊กลี่ เว็น เดอะ ไล๊ท ซิส เอ๊าท)
One, two, three, Hooo, that’s three strikes, you’re out
(วัน , ทู , ทรี , Hooo , แด้ท ทรี สไทร๊ค , ยัวร์ เอ๊าท)
His ninth was out, I think they found it filling his head
(ฮิส ไนนธ วอส เอ๊าท , ไอ ทริ๊งค เด เฟานด ดิท ฟีลลิง ฮิส เฮด)
He in the bag, and I’m over here killing his men
(ฮี อิน เดอะ แบ๊ก , แอนด์ แอม โอ๊เฝ่อร เฮียร คีลลิง ฮิส เม็น)

Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)

I no longer see the shadows that once kept me strong
(ไอ โน ลองเงอ ซี เดอะ แฌดโอ แดท วั๊นซ เค็พท มี สทรอง)
And I’m starting to get that same feeling that kept me raw
(แอนด์ แอม ซทาททิง ทู เก็ท แดท เซม ฟีลอิง แดท เค็พท มี รอว์)
Can’t afford to trust n*ggas, cause n*ggas lust figures
(แค็นท แอฟฟอร์ด ทู ทรัสท เอ็น *ggas , ค๊อส เอ็น *ggas ลัซท ฟิ๊กเก้อร)
Plus n*ggas scared to bust n*ggas, rush n*ggas
(พลัส เอ็น *ggas ซคา ทู บัซท เอ็น *ggas , รัช เอ็น *ggas)
Doing it with the heat, and ain’t killing nothing but time
(ดูอิง อิท วิธ เดอะ ฮีท , แอนด์ เอน คีลลิง นัธอิง บั๊ท ไทม์)
F*cking with the streets you ain’t feeling nothing but mine
(เอฟ *คิง วิธ เดอะ สทรีท ยู เอน ฟีลอิง นัธอิง บั๊ท ไมน์)
Tired of hearing n*ggas rhyme and don’t say sh*t
(ไทร์ อ็อฝ เฮียริง เอ็น *ggas ไรม แอนด์ ด้อนท์ เซย์ ฌะ *ที)
F*ck is on a n*ggas mind, why don’t they quit
(เอฟ *ck อีส ออน อะ เอ็น *ggas ไมนด์ , วาย ด้อนท์ เด ควิท)
S*cking my d*ck, looking for something new
(เอส *คิง มาย d*ck , ลุคอิง ฟอร์ ซัมติง นิว)
Let you man hold something, with your whole something crew
(เล็ท ยู แมน โฮลด์ ซัมติง , วิธ ยุร โฮล ซัมติง ครู)
You know how n*ggas do, we don’t forget sh*t
(ยู โนว์ ฮาว เอ็น *ggas ดู , วี ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ฌะ *ที)
If you were there when it’s thin, then you there when it’s thick
(อิ๊ฟ ยู เวอ แดร์ เว็น อิทซ ทริน , เด็น ยู แดร์ เว็น อิทซ ทริ๊ค)
No hitchhikers, f*ck that, the ride was rough
(โน hitchhikers , เอฟ *ck แดท , เดอะ ไรด์ วอส รั๊ฟ)
And if you a n*gga that was with us, then that was rough
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู อะ เอ็น *gga แดท วอส วิธ อัซ , เด็น แดท วอส รั๊ฟ)
A lot of n*ggas that is with us, ain’t cried enough
(อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas แดท อีส วิธ อัซ , เอน คราย อีน๊าฟ)
So now when n*ggas come and get us we fires them up
(โซ นาว เว็น เอ็น *ggas คัม แอนด์ เก็ท อัซ วี ไฟเออะร เด็ม อั๊พ)

Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)

Motherf*cker, thought that the X would stop
(Motherf*cker , ธอท แดท เดอะ เอ๊กซฺ เวิด สท๊อพ)
But I got n*ggas like ‘Yo, who’s the next to drop’
(บั๊ท ไอ ก็อท เอ็น *ggas ไล๊ค โย , ฮู เดอะ เน๊กซท ทู ดรอพ)
From his camp get the stamp, the grand champ, it’s official
(ฟรอม ฮิส แค๊มพํ เก็ท เดอะ สแทมพ์ , เดอะ แกรนด์ แช๊มพํ , อิทซ อ๊อฟิซเชี่ยล)
Think when you die, how many’s gonna miss you
(ทริ๊งค เว็น ยู ดาย , ฮาว เมนอิ กอนนะ มิซ ยู)
Lean over in your casket and kiss you
(ลีน โอ๊เฝ่อร อิน ยุร แคซเค็ท แอนด์ คิซ ยู)
Send you on your way with a blessing
(เซ็นด ยู ออน ยุร เวย์ วิธ อะ บเลซซิง)
And pray that another learned a lesson
(แอนด์ เพรย์ แดท อะน๊าเทร่อร์ เลิร์น อะ เล๊ซซั่น)
Smith and Wesson ended moneys life, now moneys wife’s a widow
(ซมิธ แอนด์ Wesson เอ็นด มั๊นนี่ ไล๊ฟ , นาว มั๊นนี่ ไว๊ฟ ซา วิดโด้ว)
‘Gave it to him full blast’, nah dog just a little
(เกฝ อิท ทู ฮิม ฟูล บลาสทํ , นาห์ ด้อกก จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Besides rap, I don’t talk, but make plenty of moves
(บีไซด์ แร็พ , ไอ ด้อนท์ ท๊อล์ค , บั๊ท เม้ค เพล๊นที่ อ็อฝ มู๊ฝ)
I’ll murder ten of you fools, before your ready to choose
(อิลล เม๊อร์เด้อร์ เท็น อ็อฝ ยู ฟูล , บีฟอร์ ยุร เร๊ดี้ ทู ชู๊ส)
You either win or you lose, and I ‘luh’ to win
(ยู ไอ๊เทร่อ วิน ออ ยู ลู้ส , แอนด์ ดาย luh ทู วิน)
Even if it means I got to shed blood again
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท มีน ซาย ก็อท ทู ชี บลัด อะเกน)
Keep a bank account doubling but don’t hate me
(คี๊พ อะ แบ๊งค แอ๊คเค้าท doublings บั๊ท ด้อนท์ เฮท มี)
Really thought that’s what you said, would either make me or break me
(ริแอ็ลลิ ธอท แด้ท ว๊อท ยู เซ็ด , เวิด ไอ๊เทร่อ เม้ค มี ออ เบร๊ค มี)
No, and it don’t take me long to write
(โน , แอนด์ ดิท ด้อนท์ เท้ค มี ลอง ทู ไร๊ท)
Matter of fact I think I’ll drop another song tonight
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ไอ ทริ๊งค อิลล ดรอพ อะน๊าเทร่อร์ ซ็อง ทูไน๊ท)
Come on!
(คัมมอน !)

Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)
Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
(เฟลช อ็อฝ มาย เฟลช , บลัด อ็อฝ มาย บลัด)
All of my n*ggas get down like wha
(ออล อ็อฝ มาย เอ็น *ggas เก็ท เดาน ไล๊ค wha)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น