เนื้อเพลง You Walk Away คำอ่านไทย Filter

I got greed, it’s got me
( ไอ ก็อท กรี๊ด , อิทซ ก็อท มี)
I got freeze, it’s on me
(ไอ ก็อท ฟรีส , อิทซ ออน มี)
I can’t breathe, I can’t see
(ไอ แค็นท บรีฑ , ไอ แค็นท ซี)
I just bleed, I just be
(ไอ จั๊สท บลีด , ไอ จั๊สท บี)

I can’t see straight, I can’t be straight
(ไอ แค็นท ซี สเทร๊ท , ไอ แค็นท บี สเทร๊ท)
I just want a life of my own
(ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)
I can’t live hate, I just won’t hate
(ไอ แค็นท ไล้ฝ เฮท , ไอ จั๊สท ว็อนท เฮท)
I just want a life of my own
(ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)

Yeah, I just want a life of my own
(เย่ , ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)
Yeah, I just want a life of my own
(เย่ , ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)
Yeah, I just want a life of my own
(เย่ , ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)
Yeah, I just want a life of my own
(เย่ , ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)

You walk away from me
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
You walk away from me
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)

My soul leaves, my soul breathes
(มาย โซล ลี๊ฝ , มาย โซล บรีฑ)
My heart aches, the ground shakes
(มาย ฮาร์ท เอช , เดอะ กราวนด์ เช้ค)
You can’t beat it, you can’t feed it
(ยู แค็นท บีท ดิธ , ยู แค็นท ฟี ดิท)

I can’t see see straight, I can’t be straight
(ไอ แค็นท ซี ซี สเทร๊ท , ไอ แค็นท บี สเทร๊ท)
I just want a life of my own
(ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)
I can’t live hate, I just won’t hate
(ไอ แค็นท ไล้ฝ เฮท , ไอ จั๊สท ว็อนท เฮท)
I just want a life of my own
(ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)

Yeah, I just want a life of my own
(เย่ , ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)
Yeah, I just want a life of my own
(เย่ , ไอ จั๊สท ว้อนท ดา ไล๊ฟ อ็อฝ มาย โอว์น)

You walk away from me
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
You walk away from me
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
You walk away from me
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
You walk away from me
(ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Walk Away คำอ่านไทย Filter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น