เนื้อเพลง Little Man คำอ่านไทย Alan Jackson

I remember walk’in round the court square sidewalk
( ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วอคกิน ราวนด เดอะ คอร์ท สแควร์ ไซด์ว๊อก)
Lookin’ in windows at things I couldn’t want
(ลุคกิน อิน วิ๊นโด้ว แอ็ท ทริง ซาย คูดซึ่น ว้อนท)
There’s johnson’s hardware and morgans jewelry
(แดร์ จอนสัน ฮาดแว แอนด์ มอร์แกน จูเอ็ลริ)
And the ol’ Lee king’s apothecary
(แอนด์ ดิ ol ลี คิง อะพอธอิเคริ)
They ware the little man
(เด แว เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
The little man
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)

I go back now and the stores are all empty
(ไอ โก แบ็ค นาว แอนด์ เดอะ สโทร์ แซร์ ออล เอ๊มพที่)
Except for an old coke sign from 1950
(เอ็กเซ๊พท ฟอร์ แอน โอลด์ โคค ซายน ฟรอม 1950)
Boarded up like they never existed
(บอร์ด อั๊พ ไล๊ค เด เน๊เฝ่อร์ เอ็กซิ๊สท)
Or renovated and called historic districts
(ออ เร๊นโนเฝท แอนด์ คอลลํ ฮิซทอริค ดิ๊สทริคท)
There goes the little man
(แดร์ โกซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
There goes the little man
(แดร์ โกซ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)

Now the court square’s just a set of streets
(นาว เดอะ คอร์ท สแควร์ จั๊สท ดา เซ็ท อ็อฝ สทรีท)
That the people go round but they seldom think
(แดท เดอะ พี๊เพิ่ล โก ราวนด บั๊ท เด เซ๊ลดั้ม ทริ๊งค)
Bout the little man that built this town
(เบาท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน แดท บิลท ดิส ทาวน์)
Before the big money shut em down
(บีฟอร์ เดอะ บิ๊ก มั๊นนี่ ชั๊ท เอ็ม เดาน)
And killed the little man
(แอนด์ คิลล์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
Oh the little man
(โอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)

He pumped your gas and he cleaned your glass
(ฮี พั๊มพ ยุร แก๊ซ แซน ฮี คลีน ยุร กล๊าสส)
And one cold rainy night he fixed your flat
(แอนด์ วัน โคลด์ เรนอิ ไน๊ท ฮี ฟิกซ์ ยุร แฟลท)
The new stores came where you do it yourself
(เดอะ นิว สโทร์ เคม แวร์ ยู ดู อิท ยุรเซลฟ)
You buy a lotto ticket and food off the shelf
(ยู บาย อะ lotto ทิ๊คเค๊ท แอนด์ ฟู้ด ออฟฟ เดอะ เช๊ลฟ)
Forget about the little man
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
Forget about that little man
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท แดท ลิ๊ทเทิ่ล แมน)

He hung on there for a few more years
(ฮี ฮัง ออน แดร์ ฟอร์ รา ฟิว โม เยียร์)
But he couldn’t sell slurpees
(บั๊ท ฮี คูดซึ่น เซลล์ สเลอพีส)
And he wouldn’t sell beer
(แอนด์ ฮี วูดดึ่น เซลล์ เบีย)
Now the bank rents the station
(นาว เดอะ แบ๊งค เร๊นท เดอะ สเทชั่น)
To a down the road
(ทู อะ เดาน เดอะ โร้ด)
And sell velvet Elvis and
(แอนด์ เซลล์ เฝลเฝ็ท เอลวิส แซน)
Second – hand clothes
(เซ๊คคั่น แฮนด์ คโลฑ)
There goes little man
(แดร์ โกซ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
There goes another little man
(แดร์ โกซ อะน๊าเทร่อร์ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)

Now the are lined up in a concrete strip
(นาว ดิ อาร์ ไลน์ อั๊พ อิน อะ ค๊อนครีท ซทริพ)
You can buy the world with just one trip

(ยู แคน บาย เดอะ เวิลด วิธ จั๊สท วัน ทริ๊พ)
And save a penny cause it’s jumbo size
(แอนด์ เซฝ อะ เพนนี ค๊อส อิทซ จั๊มโบ้ ไซ๊ซ)
They don’t even realize
(เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น รีแอะไลส)
They’er killin’ the little man
(Theyer คิลลิน เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
Oh the little man
(โอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)

It wasn’t long when I was a child
(อิท วอสซึ้น ลอง เว็น นาย วอส ซา ชายลํดํ)
An old black man came with his plow
(แอน โอลด์ แบล๊ค แมน เคม วิธ ฮิส พเลา)
He broke the ground where we grew our garden
(ฮี บโรค เดอะ กราวนด์ แวร์ วี กรู เอ๊า ก๊าร์เด้น)
Back before we’d all forgot about the little man
(แบ็ค บีฟอร์ เว็ด ออล เฟาะกอท อะเบ๊าท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
The little man
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
Long live the little man
(ลอง ไล้ฝ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
God bless the little man
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Man คำอ่านไทย Alan Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น