เนื้อเพลง Same Old Story คำอ่านไทย Sugababes

You had love for me
( ยู แฮ็ด ลัฝ ฟอร์ มี)
You said that you’d give me everything
(ยู เซ็ด แดท ยูต กี๊ฝ มี เอ๊วี่ติง)
What’s happening?
(ว๊อท แฮพเพะนิง)
How could you lie how could you be so trifflin’
(ฮาว เคิด ยู ไล ฮาว เคิด ยู บี โซ trifflin)
What’s going on?
(ว๊อท โกอิ้ง ออน)
Coz I thought that you where the only one
(คอซ ไอ ธอท แดท ยู แวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Don’t even waste my time, oh ho
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น เวซท มาย ไทม์ , โอ โฮ)

It was a shock to see
(อิท วอส ซา ช๊อค ทู ซี)
Telling me lies disgusted me
(เทลลิง มี ไล ดิสกั๊สท มี)
You wasn’t right for me
(ยู วอสซึ้น ไร๊ท ฟอร์ มี)
I’ve had enough of your lies trying to talk to me
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ ยุร ไล ทไรอิง ทู ท๊อล์ค ทู มี)
Are you outta mind
(อาร์ ยู เอ๊าตา ไมนด์)
Do you think i’ll mind
(ดู ยู ทริ๊งค อิลล ไมนด์)
Don’t even waste my time
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น เวซท มาย ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I don’t wanna hear ” I’m sorry ”
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร ” แอม ซ๊อรี่ “)
Don’t wanna hear the same old story
(ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ เซม โอลด์ สท๊อรี่)
Whatever it ain’t my problem
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เอน มาย โพร๊เบล่ม)
You ain’t gonna waste my time
(ยู เอน กอนนะ เวซท มาย ไทม์)
Baby can’t you see that I
(เบ๊บี้ แค็นท ยู ซี แดท ไอ)
Don’t need you in my life
(ด้อนท์ นี๊ด ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
Please can you see the sign
(พลีซ แคน ยู ซี เดอะ ซายน)
You ain’t gonna waste my time
(ยู เอน กอนนะ เวซท มาย ไทม์)

You’ve been running games behind my back
(ยู๊ฟ บีน รันนิง เกม บีฮายน์ มาย แบ็ค)
Don’t you relise I won’t take that
(ด้อนท์ ยู relise ไอ ว็อนท เท้ค แดท)
Baby this is where you get of
(เบ๊บี้ ดิส ซิส แวร์ ยู เก็ท อ็อฝ)
I’m moving in onnnnnnnnnnnnnnnnnn
(แอม มูฝอิง อิน onnnnnnnnnnnnnnnnnn)

Telling me the same old story
(เทลลิง มี เดอะ เซม โอลด์ สท๊อรี่)
Everyday the same old story
(เอวี่เดย์ เดอะ เซม โอลด์ สท๊อรี่)
Why you talking big for me
(วาย ยู ทอคอิง บิ๊ก ฟอร์ มี)
You ain’t gonna waste my time
(ยู เอน กอนนะ เวซท มาย ไทม์)
[Can you see the signs]
([ แคน ยู ซี เดอะ ซายน ])
Baby can you see that I
(เบ๊บี้ แคน ยู ซี แดท ไอ)
Don’t need you in my life
(ด้อนท์ นี๊ด ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
Can you see the signs
(แคน ยู ซี เดอะ ซายน)
You ain’t gonna waste my time
(ยู เอน กอนนะ เวซท มาย ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I don’t wanna hear ” I’m sorry ”
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร ” แอม ซ๊อรี่ “)
Don’t wanna hear the same old story
(ด้อนท์ วอนนา เฮียร เดอะ เซม โอลด์ สท๊อรี่)
Whatever it ain’t my problem
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เอน มาย โพร๊เบล่ม)
You ain’t gonna waste my time
(ยู เอน กอนนะ เวซท มาย ไทม์)
Baby can’t you see that I
(เบ๊บี้ แค็นท ยู ซี แดท ไอ)
Don’t need you in my life
(ด้อนท์ นี๊ด ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
Please can you see the sign
(พลีซ แคน ยู ซี เดอะ ซายน)
You ain’t gonna waste my time
(ยู เอน กอนนะ เวซท มาย ไทม์)

Same old story
(เซม โอลด์ สท๊อรี่)
Same old story
(เซม โอลด์ สท๊อรี่)
Ain’t my problem
(เอน มาย โพร๊เบล่ม)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Old Story คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น