เนื้อเพลง No More คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
( ไท๊พ บาย : [email protected] เน็ท)

Damn
(แดมนํ)

Women:
(วีมเอิน :)
Hey this is me, I’m not in right now
(เฮ ดิส ซิส มี , แอม น็อท อิน ไร๊ท นาว)
But if you leave your name and your number
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ลี๊ฝ ยุร เนม แอนด์ ยุร นั๊มเบ้อร์)
I’ll just might think about calling you back.
(อิลล จั๊สท ไมท ทริ๊งค อะเบ๊าท คอลลิง ยู แบ็ค)
Have a pleasant day.
(แฮ็ฝ อะ เพลสแอ็นท เดย์)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Pick up the phone girl, I know that you home
(พิค อั๊พ เดอะ โฟน เกิร์ล , ไอ โนว์ แดท ยู โฮม)
Please don’t leave me all alone with just the sound of this tone.
(พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี ออล อะโลน วิธ จั๊สท เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ดิส โทน)
Come on pick up, pick up, pick it up, pick it up, pick it up
(คัมมอน พิค อั๊พ , พิค อั๊พ , พิค อิท อั๊พ , พิค อิท อั๊พ , พิค อิท อั๊พ)
I know I don’t deserve it cause of how I messed up
(ไอ โนว์ ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท ค๊อส อ็อฝ ฮาว ไอ เมส อั๊พ)
But alright cool, sit and listen
(บั๊ท ออลไร๊ท คูล , ซิท แอนด์ ลิ๊สซึ่น)
I’m missing your kiss and now a tear drop glistens
(แอม มีซซิง ยุร คิซ แซน นาว อะ เทียร์ ดรอพ กริซเซ็น)
I had a bit to drink, kinda threw me
(ไอ แฮ็ด อะ บิท ทู ดริ๊งค , กินดา ธรู มี)
Things just happened, she didn’t mean nuttin’ to me
(ทริง จั๊สท แฮ๊พเพ่น , ชี ดิ๊นอิน มีน นัทดิน ทู มี)
You know me baby, I’m still that same man
(ยู โนว์ มี เบ๊บี้ , แอม สทิลล แดท เซม แมน)
That asked for your hand, and still the same plan
(แดท อาสคฺ ฟอร์ ยุร แฮนด์ , แอนด์ สทิลล เดอะ เซม แพลน)
Another brother falls by the wayside
(อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ ฟอลล์ บาย เดอะ เวย์ไซด์)
Another brother falls by the play side
(อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ ฟอลล์ บาย เดอะ เพลย์ ไซด์)
I knew ever since I was a kid
(ไอ นยู เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ วอส ซา คิด)
That I was going to pay the piper for the things I did
(แดท ไอ วอส โกอิ้ง ทู เพย์ เดอะ พายเพอร์ ฟอร์ เดอะ ทริง ซาย ดิด)
But now there is no more us, no more we
(บั๊ท นาว แดร์ อีส โน โม อัซ , โน โม วี)
No more nuttin’ girl damn and it’s all cause of me
(โน โม นัทดิน เกิร์ล แดมนํ แอนด์ อิทซ ซอร์ ค๊อส อ็อฝ มี)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
No more late nights watching tv
(โน โม เหลท ไน๊ท วัทชิง ทีวี)
No more talks on the phone till three
(โน โม ท๊อล์ค ออน เดอะ โฟน ทิลล์ ทรี)
No more playing in the leaves in the fall
(โน โม พเลนิ่ง อิน เดอะ ลี๊ฝ ซิน เดอะ ฟอลล์)
No more piggy back rides in the mall
(โน โม พีกกิ แบ็ค ไรด์ ซิน เดอะ มอลล์)
No more ice cream cones to share
(โน โม ไอ๊ซ์ ครีม โคน ทู แชร์)
No more sittin’ just playin’ in your hair
(โน โม ซิทดิน จั๊สท เพลย์ยิน อิน ยุร แฮร์)
No more picnics out by the sea
(โน โม พิ๊คนิค เอ๊าท บาย เดอะ ซี)
There ain’t no more nuttin’ and it’s all cause of me
(แดร์ เอน โน โม นัทดิน แอนด์ อิทซ ซอร์ ค๊อส อ็อฝ มี)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Damn, some brothers yeah we huff and we puff
(แดมนํ , ซัม บร๊าเท่อรํ เย่ วี ฮัฟ แอนด์ วี พัฟ)
Cause when we’re hurtin’ inside, we gots to front like we tough.
(ค๊อส เว็น เวีย ฮาร์ดิน อิ๊นไซด์ , วี ก็อท ทู ฟร๊อนท ไล๊ค วี ทั๊ฟ)
But that’s dangerous, to cover hurt with hard
(บั๊ท แด้ท เดนเจอะรัซ , ทู โค๊ฝเฝ่อร์ เฮิร์ท วิธ ฮาร์ด)
Because you still get scared through that feeble facade
(บิคอส ยู สทิลล เก็ท ซคา ทรู แดท ฟีเบิล ฟะซาด)
Then the bonds of your ego, when the shackles of manhood
(เด็น เดอะ บอนดฺ อ็อฝ ยุร อี๊โก้ , เว็น เดอะ ชาคโค อ็อฝ แมนฮุด)
Makes you lose something thats damn good
(เม้ค ยู ลู้ส ซัมติง แด้ท แดมนํ กู๊ด)
A picture in my mind of us hand and hand walking
(อะ พิ๊คเจ้อร์ อิน มาย ไมนด์ อ็อฝ อัซ แฮนด์ แอนด์ แฮนด์ วอคกิง)
So alive, now I’m a dead man talking
(โซ อะไล๊ฝ , นาว แอม มา เด้ด แมน ทอคอิง)
Why can’t you just pick it up so we can sit and just talk
(วาย แค็นท ยู จั๊สท พิค อิท อั๊พ โซ วี แคน ซิท แอนด์ จั๊สท ท๊อล์ค)
Why can’t you meet me somewhere so we can go take a walk
(วาย แค็นท ยู มี๊ท มี ซัมแวร์ โซ วี แคน โก เท้ค เก ว๊อล์ค)
I can’t hide, air, land, or sea.
(ไอ แค็นท ไฮด์ , แอร์ , แลนด์ , ออ ซี)
Cause everytime I turn around, there I be
(ค๊อส เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , แดร์ ไอ บี)
When I was with you I felt free
(เว็น นาย วอส วิธ ยู ไอ เฟ็ลท ฟรี)
Now I’m in a cage called me
(นาว แอม อิน อะ เค้จ คอลลํ มี)
Now I see, no more us, no more we
(นาว ไอ ซี , โน โม อัซ , โน โม วี)
No more nuttin’ girl damn, and it’s all cause of me
(โน โม นัทดิน เกิร์ล แดมนํ , แอนด์ อิทซ ซอร์ ค๊อส อ็อฝ มี)

Chorus 2X
(ค๊อรัส 2X)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น