เนื้อเพลง If Dogs Run Free คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

If dogs run free, then why not we
(อิ๊ฟ ด้อกก รัน ฟรี , เด็น วาย น็อท วี)
Across the swooping plain?
(อะคร๊อส เดอะ swoopings เพลน)
My ears hear a symphony
(มาย เอียร เฮียร รา ซีมโฟะนิ)
Of two mules, trains and rain.
(อ็อฝ ทู มยูล , เทรน แซน เรน)
The best is always yet to come,
(เดอะ เบ๊สท์ อีส ออลเว เย๊ท ทู คัม ,)
That’s what they explain to me.
(แด้ท ว๊อท เด เอ็กซเพลน ทู มี)
Just do your thing, you’ll be king,
(จั๊สท ดู ยุร ทริง , โยว บี คิง ,)
If dogs run free.
(อิ๊ฟ ด้อกก รัน ฟรี)

If dogs run free, why not me
(อิ๊ฟ ด้อกก รัน ฟรี , วาย น็อท มี)
Across the swamp of time?
(อะคร๊อส เดอะ ซว็อมพ อ็อฝ ไทม์)
My mind weaves a symphony
(มาย ไมนด์ วีฝ ซา ซีมโฟะนิ)
And tapestry of rhyme.
(แอนด์ แทพเอ็ซทริ อ็อฝ ไรม)
Oh, winds which rush my tale to thee
(โอ , วินด วิช รัช มาย เทล ทู ฑี)
So it may flow and be,
(โซ อิท เมย์ โฟลว์ แอนด์ บี ,)
To each his own, it’s all unknown,
(ทู อีช ฮิส โอว์น , อิทซ ซอร์ อันโนน ,)
If dogs run free.
(อิ๊ฟ ด้อกก รัน ฟรี)

If dogs run free, then what must be,
(อิ๊ฟ ด้อกก รัน ฟรี , เด็น ว๊อท มัสท์ บี ,)
Must be, and that is all.
(มัสท์ บี , แอนด์ แดท อีส ซอร์)
True love can make a blade of grass
(ทรู ลัฝ แคน เม้ค เก เบลด อ็อฝ กราซ)
Stand up straight and tall.
(สแทนด์ อั๊พ สเทร๊ท แอนด์ ทอลล์)
In harmony with the cosmic sea,
(อิน ฮาโมะนิ วิธ เดอะ คอสมิค ซี ,)
True love needs no company,
(ทรู ลัฝ นี๊ด โน คัมพะนิ ,)
It can cure the soul, it can make it whole,
(อิท แคน เคียวรํ เดอะ โซล , อิท แคน เม้ค อิท โฮล ,)
If dogs run free.
(อิ๊ฟ ด้อกก รัน ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Dogs Run Free คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น