เนื้อเพลง Top Of The World คำอ่านไทย Dixie Chicks

I wished I was smarter
( ไอ วิ๊ช ดาย วอส สมาร์เดอ)
I wished I was stronger
(ไอ วิ๊ช ดาย วอส สตองเกอร์)
I wished I loved Jesus
(ไอ วิ๊ช ดาย ลัฝ จีสัซ)
The way my wife does
(เดอะ เวย์ มาย ไว๊ฟ โด)
I wish it had been easier
(ไอ วิ๊ช อิท แฮ็ด บีน อีสไซน์)
Instead of any longer
(อินสเท๊ด อ็อฝ เอ๊นี่ ลองเงอ)
I wished I could have stood where you would have been proud
(ไอ วิ๊ช ดาย เคิด แฮ็ฝ ซทูด แวร์ ยู เวิด แฮ็ฝ บีน พเราด)
But that won’t happen now
(บั๊ท แดท ว็อนท แฮ๊พเพ่น นาว)
That won’t happen now
(แดท ว็อนท แฮ๊พเพ่น นาว)

There’s a whole lot of singing that’s never gonna be heard
(แดร์ ซา โฮล ล็อท อ็อฝ ซิงกิง แด้ท เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี เฮิด)
Disappearing everyday without so much as a word somehow
(ดิสเพียริง เอวี่เดย์ วิธเอ๊าท โซ มัช แอส ซา เวิร์ด ซัมฮาว)
Think I broke the wings off that little song bird
(ทริ๊งค ไอ บโรค เดอะ วิง ออฟฟ แดท ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง เบิร์ด)
She’s never gonna fly to the top of the world right now
(ชี เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟลาย ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด ไร๊ท นาว)
Top of the world
(ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

I don’t have to answer any of these questions
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู แอ๊นเซ่อร เอ๊นี่ อ็อฝ ฑิส เคว๊สชั่น)
Don’t have no God to teach me no lessons
(ด้อนท์ แฮ็ฝ โน ก๊อด ทู ที๊ช มี โน เล๊ซซั่น)
I come home in the eveing
(ไอ คัม โฮม อิน ดิ eveings)
Sit in my chair
(ซิท อิน มาย แชร์)
One night they called me for supper
(วัน ไน๊ท เด คอลลํ มี ฟอร์ ซัพเพอะ)
But I never got up
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ก็อท อั๊พ)
I stayed right there in my chair
(ไอ สเทย์ ไร๊ท แดร์ อิน มาย แชร์)

There’s a whole lot of singing that’s never gonna be heard
(แดร์ ซา โฮล ล็อท อ็อฝ ซิงกิง แด้ท เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี เฮิด)
Disappearing everyday without so much as a word somehow
(ดิสเพียริง เอวี่เดย์ วิธเอ๊าท โซ มัช แอส ซา เวิร์ด ซัมฮาว)
Think I broke the wings off that little song bird
(ทริ๊งค ไอ บโรค เดอะ วิง ออฟฟ แดท ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง เบิร์ด)
She’s never gonna fly to the top of the world right now
(ชี เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ฟลาย ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด ไร๊ท นาว)
Top of the world
(ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

I wished I’d a known you
(ไอ วิ๊ช อาย อะ โนน ยู)
Wished I’d a shown you
(วิ๊ช อาย อะ โฌน ยู)
All of the things I was on the inside
(ออล อ็อฝ เดอะ ทริง ซาย วอส ออน ดิ อิ๊นไซด์)
I’d pretend to be sleeping
(อาย พรีเท็นด์ ทู บี ซลีพพิง)
When you come in in the morning
(เว็น ยู คัม อิน อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
To whisper good-bye
(ทู วิสเพ่อร์ กู๊ด ไบ)
Go to work in the rain
(โก ทู เวิ๊ร์ค อิน เดอะ เรน)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
Don’t know why
(ด้อนท์ โนว์ วาย)

‘Cause everone’s singing
(ค๊อส everones ซิงกิง)
We just wanna be heard
(วี จั๊สท วอนนา บี เฮิด)
Disappearing everyday without so much as a word somehow
(ดิสเพียริง เอวี่เดย์ วิธเอ๊าท โซ มัช แอส ซา เวิร์ด ซัมฮาว)
Wanna grab a hold of that little song bird
(วอนนา แกร๊บ อะ โฮลด์ อ็อฝ แดท ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง เบิร์ด)
Take her for a ride to the top of the world right now
(เท้ค เฮอ ฟอร์ รา ไรด์ ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด ไร๊ท นาว)

To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
To the top of the world
(ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Top Of The World คำอ่านไทย Dixie Chicks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น