เนื้อเพลง Sideshow คำอ่านไทย Alice Cooper

I ain’t got no fun today
( ไอ เอน ก็อท โน ฟัน ทูเดย์)
It’s just like yesterday, oh yeah
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เยซเทอะดิ , โอ เย่)
Only different shades of grey
(โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นท เฉด อ็อฝ เกรย์)
I’m bored right out of my skull
(แอม บอรฺ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มาย สคั๊ลล)
I’d have to get high just to be dull
(อาย แฮ็ฝ ทู เก็ท ไฮฮ จั๊สท ทู บี ดัล)
I’m institutional
(แอม institutional)
My TV screen spins around and around
(มาย ทีวี สครีน สพิน อะราวนฺดฺ แอนด์ อะราวนฺดฺ)
And around and around
(แอนด์ อะราวนฺดฺ แอนด์ อะราวนฺดฺ)

I need a sideshow
(ไอ นี๊ด อะ sideshow)
Some kinda creepshow
(ซัม กินดา creepshow)
They ran the circus out of town
(เด แร็น เดอะ เซ๊อร์คัส เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
But the ring master said ” Boy, you can stick around ”
(บั๊ท เดอะ ริง ม๊าสเต้อร์ เซ็ด ” บอย , ยู แคน สทิ๊ค อะราวนฺดฺ “)

I pay to see all the freaks
(ไอ เพย์ ทู ซี ออล เดอะ ฟรี๊ค)
Some finger lickin’ chicken-eating geek
(ซัม ฟิ๊งเก้อร ลิคคิน ชีคเค็น อีสดิง กีก)
Hey, that sounds cool to me
(เฮ , แดท ซาวน์ด คูล ทู มี)
I just want to step inside
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู สเท็พ อิ๊นไซด์)
I want a scary ride, oh yeah
(ไอ ว้อนท ดา สเกลี่ ไรด์ , โอ เย่)
See Jeckyll turn to Hyde
(ซี Jeckyll เทิร์น ทู Hyde)
I fell my head spinnin’ round and around
(ไอ เฟ็ล มาย เฮด สปินนิน ราวนด แอนด์ อะราวนฺดฺ)
And around and around
(แอนด์ อะราวนฺดฺ แอนด์ อะราวนฺดฺ)

I need a sideshow, oh yeah
(ไอ นี๊ด อะ sideshow , โอ เย่)
Some kinda creepshow, oh yeah
(ซัม กินดา creepshow , โอ เย่)
I just want someplace to go, oh yeah
(ไอ จั๊สท ว้อนท ซัมเพรส ทู โก , โอ เย่)
I tried to be the circus clown
(ไอ ทไร ทู บี เดอะ เซ๊อร์คัส คลาวนํ)
But even my monkey wouldn’t hang around
(บั๊ท อี๊เฝ่น มาย มั๊งคี่ วูดดึ่น แฮง อะราวนฺดฺ)

And the hunchback midget and his
(แอนด์ เดอะ hunchback มีจเอ็ท แอนด์ ฮิส)
twisted friends
(ทวิสท เฟรน)
Offer me a world of thrills that never end
(อ๊อฟเฟ่อร์ มี อะ เวิลด อ็อฝ ธริล แดท เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)
I need a sideshow
(ไอ นี๊ด อะ sideshow)
Some kind of freaky show, oh yeah
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ ฟรีคกี้ โชว์ , โอ เย่)
Down where the neon glows
(เดาน แวร์ เดอะ นีอ็อน กโล)
Just like a psychedelic video
(จั๊สท ไล๊ค เก ไซคิเดลอิค ฝีดอิโอ)
Or a 24 hour party, go go go
(ออ รา 24 เอาเอ้อร์ พ๊าร์ที่ , โก โก โก)
Not a gozio, no
(น็อท ดา gozio , โน)
I need a sideshow
(ไอ นี๊ด อะ sideshow)
My private sideshow
(มาย ไพร๊เฝท sideshow)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sideshow คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น