เนื้อเพลง Ain’t No Stoppin’ Us Now คำอ่านไทย Luther Vandross

Now, are y’all ready?
( นาว , อาร์ ยอล เร๊ดี้)
Are y’all ready?
(อาร์ ยอล เร๊ดี้)
Here we go now
(เฮียร วี โก นาว)
Do it with the fever
(ดู อิท วิธ เดอะ ฟี๊เฝ่อร)
Yeah, come on
(เย่ , คัมมอน)

Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’re on the move
(เวีย ออน เดอะ มู๊ฝ)
[Hey-yeah, hey-yeah]
([ เฮ เย่ , เฮ เย่ ])
Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’ve got the groove
(หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ)
[Spice Girls, check it out]
([ สไพ๊ซ เกิร์ล , เช็ค อิท เอ๊าท ])

There’ve been so many things that have held us down
(เตอรีเออด บีน โซ เมนอิ ทริง แดท แฮ็ฝ เฮ็ลด อัซ เดาน)
But now it looks like things are finally comin’ around, yeah
(บั๊ท นาว อิท ลุ๊ค ไล๊ค ทริง แซร์ ไฟแน็ลลิ คัมอิน อะราวนฺดฺ , เย่)
I know we’ve got a long, long way to go, yeah
(ไอ โนว์ หวีบ ก็อท ดา ลอง , ลอง เวย์ ทู โก , เย่)
And were we’ll end up, I don’t know
(แอนด์ เวอ เวลล เอ็นด อั๊พ , ไอ ด้อนท์ โนว์)

But we won’t let nothin’ hold us back
(บั๊ท วี ว็อนท เล็ท นอทติน โฮลด์ อัซ แบ็ค)
We’re gonna get ourselves together, ha
(เวีย กอนนะ เก็ท เอารเซลฝส ทูเก๊ทเธ่อร์ , ฮา)
We’re gon’ polish up our act, yeah
(เวีย ก็อน โพ๊ลิช อั๊พ เอ๊า แอ๊คท , เย่)
And if you’ve ever been held down before
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ บีน เฮ็ลด เดาน บีฟอร์)
I know that you refuse to be held down any more, yeah-yeah
(ไอ โนว์ แดท ยู รีฟิ๊วส ทู บี เฮ็ลด เดาน เอ๊นี่ โม , เย่ เย่)

Don’t you let nothin’, nothin’
(ด้อนท์ ยู เล็ท นอทติน , นอทติน)
[Nothin’ stand in your way, and all ago]
([ นอทติน สแทนด์ อิน ยุร เวย์ , แอนด์ ออล อะโก ])
I want y’all to listen, listen
(ไอ ว้อนท ยอล ทู ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)
[That’s right, to every word I say, every word I say about it]
([ แด้ท ไร๊ท , ทู เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ดาย เซย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ดาย เซย์ อะเบ๊าท ดิธ ])

Ain’t no stoppin’ us now [that’s right]
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว [ แด้ท ไร๊ท ])
We’re on the move [you said it, we’ve got the groove]
(เวีย ออน เดอะ มู๊ฝ [ ยู เซ็ด ดิท , หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ ])
Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’ve got the groove [ooh-oh-ooh, ooh-oh-ooh]
(หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ [ อู้ โอ อู้ , อู้ โอ อู้ ])
Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’re on the move [we’ve got the groove]
(เวีย ออน เดอะ มู๊ฝ [ หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ ])
Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’ve got the groove [yeah, look let me tell you this]
(หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ [ เย่ , ลุ๊ค เล็ท มี เทลล ยู ดิส ])

I know you know someone who’s got a negative vibe [who?]
(ไอ โนว์ ยู โนว์ ซัมวัน ฮู ก็อท ดา เน๊กาถีฝ วายพฺ [ ฮู ])
And if you only happen they only keep you alive [shut up!]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ แฮ๊พเพ่น เด โอ๊นลี่ คี๊พ ยู อะไล๊ฝ [ ชั๊ท อั๊พ ! ])
They really don’t have nowhere to go
(เด ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แฮ็ฝ โนแวร์ ทู โก)
Ask them were they’re going, they don’t know
(อาสคฺ เด็ม เวอ เดรว โกอิ้ง , เด ด้อนท์ โนว์)

But we won’t let nothin’ hold us back
(บั๊ท วี ว็อนท เล็ท นอทติน โฮลด์ อัซ แบ็ค)
We’re gonna get ourselves together, come on
(เวีย กอนนะ เก็ท เอารเซลฝส ทูเก๊ทเธ่อร์ , คัมมอน)
We’re gon’ polish up our act, yeah
(เวีย ก็อน โพ๊ลิช อั๊พ เอ๊า แอ๊คท , เย่)
And if you’ve ever been held down before
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู๊ฟ เอ๊เฝ่อร์ บีน เฮ็ลด เดาน บีฟอร์)
I know that you refuse to be held down any more
(ไอ โนว์ แดท ยู รีฟิ๊วส ทู บี เฮ็ลด เดาน เอ๊นี่ โม)

Don’t you let nothin’, nothin’
(ด้อนท์ ยู เล็ท นอทติน , นอทติน)
[I won’t do it, stand in your way, no, no]
([ ไอ ว็อนท ดู อิท , สแทนด์ อิน ยุร เวย์ , โน , โน ])
I want y’all to listen, listen
(ไอ ว้อนท ยอล ทู ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น)
[That’s right, to every word we say, every word we say about it]
([ แด้ท ไร๊ท , ทู เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด วี เซย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด วี เซย์ อะเบ๊าท ดิธ ])

Ain’t no stoppin’ us now [that’s right]
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว [ แด้ท ไร๊ท ])
We’re on the move [nothin’ gonna, nothin’ gonna , stop us now, stop us now]
(เวีย ออน เดอะ มู๊ฝ [ นอทติน กอนนะ , นอทติน กอนนะ , สท๊อพ อัซ นาว , สท๊อพ อัซ นาว ])
Ain’t no stoppin’ us now [yeah, come on]
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว [ เย่ , คัมมอน ])
We’ve got the groove [Ooh-ooh, yeah, yeah]
(หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ [ อู้ อู้ , เย่ , เย่ ])
Ain’t no stoppin’ us now [No, no, no, no]
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว [ โน , โน , โน , โน ])
We’re one the move [On the move, hey yeah, hey yeah]
(เวีย วัน เดอะ มู๊ฝ [ ออน เดอะ มู๊ฝ , เฮ เย่ , เฮ เย่ ])
Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’ve got the groove [Yeah, now you see]
(หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ [ เย่ , นาว ยู ซี ])

Don’t wanna stop, please don’t make me stop
(ด้อนท์ วอนนา สท๊อพ , พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี สท๊อพ)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
Don’t wanna stop, please don’t make me stop
(ด้อนท์ วอนนา สท๊อพ , พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี สท๊อพ)
No, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน)
Don’t wanna stop, please don’t make me stop
(ด้อนท์ วอนนา สท๊อพ , พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี สท๊อพ)
I don’t want to
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู)
Don’t wanna stop, please don’t make me stop
(ด้อนท์ วอนนา สท๊อพ , พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี สท๊อพ)
Uh, y’all, spell it out for me
(อา , ยอล , สเพลล อิท เอ๊าท ฟอร์ มี)

S T O P P I N, ain’t no
(เอส ที โอ พี พี ไอ เอ็น , เอน โน)
[Do, yeah-hey]
([ ดู , เย่ เฮ ])
S T O P P I N, ain’t no
(เอส ที โอ พี พี ไอ เอ็น , เอน โน)
[you got it, ain’t no, no, no]
([ ยู ก็อท ดิธ , เอน โน , โน , โน ])
S T O P P I N, ain’t no
(เอส ที โอ พี พี ไอ เอ็น , เอน โน)
[Yeah, yeah, to the, to the, go ‘head, ain’t no, no no no no]
([ เย่ , เย่ , ทู เดอะ , ทู เดอะ , โก เฮด , เอน โน , โน โน โน โน ])
S T O P P I N, ain’t no
(เอส ที โอ พี พี ไอ เอ็น , เอน โน)
[Yeah, yeah, to the, to the, come on, ain’t no]
([ เย่ , เย่ , ทู เดอะ , ทู เดอะ , คัมมอน , เอน โน ])
Hey yeah, hey yeah
(เฮ เย่ , เฮ เย่)

Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’re on the move [oh yes we are, yeah yeah]
(เวีย ออน เดอะ มู๊ฝ [ โอ เย็ซ วี อาร์ , เย่ เย่ ])
[Don’t want to stop, please don’t make me stop]
([ ด้อนท์ ว้อนท ทู สท๊อพ , พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี สท๊อพ ])
Ain’t no stoppin’ us now [yeah]
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว [ เย่ ])
We’ve got the groove [ooh-ooh, come on rhyme with me]
(หวีบ ก็อท เดอะ กรูฝ [ อู้ อู้ , คัมมอน ไรม วิธ มี ])
[Don’t wanna stop, please don’t make me stop]
([ ด้อนท์ วอนนา สท๊อพ , พลีซ ด้อนท์ เม้ค มี สท๊อพ ])
Ain’t no stoppin’ us now
(เอน โน สตอปพิน อัซ นาว)
We’re on the move
(เวีย ออน เดอะ มู๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Stoppin’ Us Now คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น