เนื้อเพลง Change up คำอ่านไทย Memphis Bleek feat Beanie Sigel Jay-Z

[Beanie Sigel]
( [ Beanie Sigel ])
You bout to witness somethin like no other
(ยู เบาท ทู วิทเหนส ซัมติน ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์)
The sky gon’ get dark, streets gon’ clutter
(เดอะ สกาย ก็อน เก็ท ด๊าร์ค , สทรีท ก็อน คลัทเทอะ)
Weak-ass n*ggaz out there gon’ suffer
(วี๊ค อาซ เอ็น *ggaz เอ๊าท แดร์ ก็อน ซั๊ฟเฟ่อร์)
Vets gon’ quit, it’s gettin hectic [uhh]
(เวทสฺ ก็อน ควิท , อิทซ เกดดิน เฮคทิค [ อา ])
The sh*t got deep – right about the time
(เดอะ ฌะ *ที ก็อท ดี๊พ ไร๊ท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์)
when the year skipped a beat, that’s when my sh*t hit the street
(เว็น เดอะ เยียร์ สคริป อะ บีท , แด้ท เว็น มาย ฌะ *ที ฮิท เดอะ สทรีท)
Sh*t gon’ shake up, squads gon’ break up
(ฌะ *ที ก็อน เช้ค อั๊พ , ซคว็อด ก็อน เบร๊ค อั๊พ)
Coats gon’ get pulled, n*ggaz gon’ wake up
(โค๊ท ก็อน เก็ท พูลล , เอ็น *ggaz ก็อน เว้ค อั๊พ)
Everybody want see a chance to eat
(เอวี่บอดี้ ว้อนท ซี อะ แช้นซํ ทู อี๊ท)
and chance the streets, you know they gon’ ‘vance police
(แอนด์ แช้นซํ เดอะ สทรีท , ยู โนว์ เด ก็อน vance โพลิ๊ซ)
Like the time they shackled me from hands to feet
(ไล๊ค เดอะ ไทม์ เด แชคเคิล มี ฟรอม แฮนด์ ทู ฟีท)
cause I gave the jail system, a chance to speak
(ค๊อส ไอ เกฝ เดอะ เจล ซิ๊สเท่ม , อะ แช้นซํ ทู สพี๊ค)
You know the cops wanna trap me up, the block wanna clap me up
(ยู โนว์ เดอะ ค็อพ วอนนา แถร๊บ มี อั๊พ , เดอะ บล๊อค วอนนา คแล็พ มี อั๊พ)
It won’t stop ’til they wrap me up [E’rything signed and sealed n*gga]
(อิท ว็อนท สท๊อพ ทิล เด แร๊พ มี อั๊พ [ Erythings ซายน แอนด์ ซีล เอ็น *gga ])
Gat be tucked, heat gon’ back me up
(แกท บี ทัค , ฮีท ก็อน แบ็ค มี อั๊พ)
R.O.C. – Bleek come on n*gga, back me up
(อาร์ โอ ซี Bleek คัมมอน เอ็น *gga , แบ็ค มี อั๊พ)

[beat changes]
([ บีท เช้งจํ ])

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Yeah.. yo..
(เย่ โย)
Aiyyo Memph the young God, boss of this game
(เออายเอว Memph เดอะ ยัง ก๊อด , บอส อ็อฝ ดิส เกม)
Got my part locked, I does my thang
(ก็อท มาย พาร์ท ล๊อค , ไอ โด มาย เตง)
Don’t mistake me, I tote them thangs
(ด้อนท์ มิสเท้ค มี , ไอ tote เด็ม เตง)
Glock fo’ pop off, knocks off thangs
(คล็อก โฟ พ็อพ ออฟฟ , น๊อค ออฟฟ เตง)
Whole squad here, you know my click
(โฮล ซคว็อด เฮียร , ยู โนว์ มาย คลิ๊ก)
Petit nice thing, you know my b*tch
(เพอะที ไน๊ซ์ ทริง , ยู โนว์ มาย บี *tch)
Wide body truck, you know my whip
(ไวด์ บ๊อดี้ ทรั๊ค , ยู โนว์ มาย ฮวิพ)
Cop that rock that pop that sh*t
(ค็อพ แดท ร๊อค แดท พ็อพ แดท ฌะ *ที)
y’all n*ggaz, talk about, ain’t really got
(ยอล เอ็น *ggaz , ท๊อล์ค อะเบ๊าท , เอน ริแอ็ลลิ ก็อท)
Me, I think dog, you not really hot
(มี , ไอ ทริ๊งค ด้อกก , ยู น็อท ริแอ็ลลิ ฮอท)
The hood I be, I stay in the drop
(เดอะ ฮุด ดาย บี , ไอ สเทย์ อิน เดอะ ดรอพ)
My hood, yo’ hood, I’ll lock any block
(มาย ฮุด , โย ฮุด , อิลล ล๊อค เอ๊นี่ บล๊อค)
East to West Coast, Chi-Town baby
(อี๊สท ทู เว๊สท โค้สท , ชี ทาวน์ เบ๊บี้)
I come through, it’s my town baby
(ไอ คัม ทรู , อิทซ มาย ทาวน์ เบ๊บี้)
A.T.L., I yell ” Whattup my baby? ”
(อะ ที แอล , ไอ เยลล ” ฮวอทดั๊พ มาย เบ๊บี้ “)
Hit that, get that, bye bye baby!
(ฮิท แดท , เก็ท แดท , ไบ ไบ เบ๊บี้ !)

[beat changes]
([ บีท เช้งจํ ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Uh-huh uhh..
(อา ฮู อา)
Guess who? Young Hov’
(เกสส ฮู ยัง Hov)
Bout to tear this motherf*cker DOWN!
(เบาท ทู เทียร์ ดิส motherf*cker เดาน !)
Holla at me! It goes.. uhh
(ฮอลละ แอ็ท มี ! อิท โกซ อา)
Jigga Man huh, it goes..
(จิ๊กกา แมน ฮู , อิท โกซ)
Nah! Y’all n*ggaz ain’t gon’ have me rappin on the bullsh*t man
(นาห์ ! ยอล เอ็น *ggaz เอน ก็อน แฮ็ฝ มี แรพปิน ออน เดอะ bullsh*ที แมน)
I.. I need some real music
(ไอ ไอ นี๊ด ซัม เรียล มิ๊วสิค)
So when we count to three and sh*t
(โซ เว็น วี เค้าทํ ทู ทรี แอนด์ ฌะ *ที)
Ya gonna drop some real sh*t
(ยา กอนนะ ดรอพ ซัม เรียล ฌะ *ที)
One, two, three – let’s go!
(วัน , ทู , ทรี เล็ท โก !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change up คำอ่านไทย Memphis Bleek feat Beanie Sigel Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น