เนื้อเพลง Rambling, Gambling Willie คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Come around you rovin’ gamblers and a story I will tell
(คัม อะราวนฺดฺ ยู rovin แกมบเลอะ แซน อะ สท๊อรี่ ไอ วิล เทลล)
About the greatest gambler, you all should know him well.
(อะเบ๊าท เดอะ เกสเดด แกมบเลอะ , ยู ออล เชิด โนว์ ฮิม เวลล)
His name was Will O’ Conley and he gambled all his life,
(ฮิส เนม วอส วิล โอ Conley แอนด์ ฮี แก๊มเบิ้ล ออล ฮิส ไล๊ฟ ,)
He had twenty-seven children, yet he never had a wife.
(ฮี แฮ็ด ทเว้นที่ เซเฝ่น ชีลดเร็น , เย๊ท ฮี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ ไว๊ฟ)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

He gambled in the White House and in the railroad yards,
(ฮี แก๊มเบิ้ล อิน เดอะ ไว๊ท เฮ้าส แอนด์ อิน เดอะ เรแอวโหลด ย๊าร์ด ,)
Wherever there was people, there was Willie and his cards.
(ฮแวเรฝเออะ แดร์ วอส พี๊เพิ่ล , แดร์ วอส วิลลี แอนด์ ฮิส ค้าร์ด)
He had a reputation as the gamblin’est man around,
(ฮี แฮ็ด อะ เรพิวเทฌัน แอส เดอะ gamblinest แมน อะราวนฺดฺ ,)
Wives would keep their husbands home when Willie came to town.
(ไวฝส เวิด คี๊พ แดร์ ฮั๊สแบนด์ โฮม เว็น วิลลี เคม ทู ทาวน์)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

Sailin’ down the Mississippi to a town called New Orleans,
(เซลิน เดาน เดอะ มิสซิสซิปปี้ ทู อะ ทาวน์ คอลลํ นิว โอรีอินสฺ ,)
They’re still talkin’ about their card game on that Jackson River Queen.
(เดรว สทิลล ทอคกิ่น อะเบ๊าท แดร์ ค้าร์ด เกม ออน แดท แจคสัน ริ๊เฝ่อร์ ควีน)
” I’ve come to win some money, ” Gamblin’ Willie says,
(” แอฝ คัม ทู วิน ซัม มั๊นนี่ , ” แกมบิน วิลลี เซย์ ,)
When the game finally ended up, the whole damn boat was his.
(เว็น เดอะ เกม ไฟแน็ลลิ เอ็นด อั๊พ , เดอะ โฮล แดมนํ โบ๊ท วอส ฮิส)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

Up in the Rocky Mountains in a town called Cripple Creek,
(อั๊พ อิน เดอะ รอคคิ เม๊าเท่น ซิน อะ ทาวน์ คอลลํ คลิบเปิล ครีค ,)
There was an all-night poker game, lasted about a week.
(แดร์ วอส แอน ออล ไน๊ท โพคเออะ เกม , ล๊าสท อะเบ๊าท ดา วี๊ค)
Nine hundred miners had laid their money down,
(ไนน ฮั๊นเดร็ด ไมนเออะ แฮ็ด เลด แดร์ มั๊นนี่ เดาน ,)
When Willie finally left the room, he owned the whole damn town.
(เว็น วิลลี ไฟแน็ลลิ เล๊ฟท เดอะ รูม , ฮี โอว์น เดอะ โฮล แดมนํ ทาวน์)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

But Willie had a heart of gold and this I know is true,
(บั๊ท วิลลี แฮ็ด อะ ฮาร์ท อ็อฝ โกลด์ แอนด์ ดิส ซาย โนว์ อีส ทรู ,)
He supported all his children, and all their mothers too.
(ฮี ซั๊พผอร์ท ออล ฮิส ชีลดเร็น , แอนด์ ออล แดร์ ม๊าเธ่อร์ ทู)
He wore no rings or fancy things, like other gamblers wore,
(ฮี โว โน ริง ออ แฟ๊นซี ทริง , ไล๊ค อ๊อเธ่อร์ แกมบเลอะ โว ,)
He spread his money far and wide, to help the sick and the poor.
(ฮี สเพร๊ด ฮิส มั๊นนี่ ฟาร์ แอนด์ ไวด์ , ทู เฮ้ลพ เดอะ ซิ๊ค แอนด์ เดอะ พัวร์)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

When you played your cards with Willie, you never really knew
(เว็น ยู เพลย์ ยุร ค้าร์ด วิธ วิลลี , ยู เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ นยู)
Whether he was bluffin’ or whether he was true.
(ฮเวทเออะ ฮี วอส bluffin ออ ฮเวทเออะ ฮี วอส ทรู)
He won a fortune from a man who folded in his chair.
(ฮี ว็อน อะ ฟ๊อร์จูน ฟรอม มา แมน ฮู โฟลด อิน ฮิส แชร์)
The man, he left a diamond flush, Willie didn’t even have a pair.
(เดอะ แมน , ฮี เล๊ฟท ดา ได๊ม่อนดํ ฟลัช , วิลลี ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น แฮ็ฝ อะ แพ)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

It was late one evenin’ during a poker game,
(อิท วอส เหลท วัน อีฝนิน ดิ๊วริ่ง อะ โพคเออะ เกม ,)
A man lost all his money, he said Willie was to blame.
(อะ แมน ล็อซท ดอร์ ฮิส มั๊นนี่ , ฮี เซ็ด วิลลี วอส ทู เบลม)
He shot poor Willie through the head, which was a tragic fate,
(ฮี ฌ็อท พัวร์ วิลลี ทรู เดอะ เฮด , วิช วอส ซา ทแรจอิค เฟ้ท ,)
When Willie’s cards fell on the floor, they were aces backed with eights.
(เว็น วิลลี ค้าร์ด เฟ็ล ออน เดอะ ฟลอร์ , เด เวอ เอซ แบ็ค วิธ เอท)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

So all you rovin’ gamblers, wherever you might be,
(โซ ออล ยู rovin แกมบเลอะ , ฮแวเรฝเออะ ยู ไมท บี ,)
The moral of this story is very plain to see.
(เดอะ ม๊อรั่ล อ็อฝ ดิส สท๊อรี่ อีส เฝ๊รี่ เพลน ทู ซี)
Make your money while you can, before you have to stop,
(เม้ค ยุร มั๊นนี่ ไวล์ ยู แคน , บีฟอร์ ยู แฮ็ฝ ทู สท๊อพ ,)
For when you pull that dead man’s hand, your gamblin’ days are up.
(ฟอร์ เว็น ยู พูลล แดท เด้ด แมน แฮนด์ , ยุร แกมบิน เดย์ แซร์ อั๊พ)
And it’s ride, Willie, ride,
(แอนด์ อิทซ ไรด์ , วิลลี , ไรด์ ,)
Roll, Willie, roll,
(โรลล , วิลลี , โรลล ,)
Wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ อะ แกมบิน นาว , โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rambling, Gambling Willie คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น