เนื้อเพลง White Man’s World คำอ่านไทย 2Pac

I ain’t saying I’m innocent of all this
( ไอ เอน เซอิง แอม อิ๊นโนเซ้นท อ็อฝ ออล ดิส)
I’m just saying
(แอม จั๊สท เซอิง)
This song is for y’all
(ดิส ซ็อง อีส ฟอร์ ยอล)
For all the times I mess up
(ฟอร์ ออล เดอะ ไทม์ ซาย เมซ อั๊พ)
when we mess up
(เว็น วี เมซ อั๊พ)

Dear sister
(เดียร์ ซิ๊สเท่อร์)
Got me twisted up in prison
(ก็อท มี ทวิสท อั๊พ อิน พริ๊ซั่น)
I miss yah
(ไอ มิซ ยา)
Crying
(คไรอิง)
Looking at my nieces and newphews picture
(ลุคอิง แอ็ท มาย นี๊ซ แซน newphews พิ๊คเจ้อร์)
They say don’t let this cruel world get yah
(เด เซย์ ด้อนท์ เล็ท ดิส ครู๊เอ้ล เวิลด เก็ท ยา)
Kinda suspicious,
(กินดา ซัซพิฌอัซ ,)
Swearing one day you might leave me
(สเวียลิง วัน เดย์ ยู ไมท ลี๊ฝ มี)
for someone thats richer
(ฟอร์ ซัมวัน แด้ท รีเชอ)
Twist the cap off the bottle
(ทวิสท เดอะ แค๊พ ออฟฟ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
I Take a sip And see tommorrow
(ไอ เท้ค เก ซิพ แอนด์ ซี tommorrow)
Gotta make if I have to Beg and Borrow
(กอททะ เม้ค อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู เบ๊ก แอนด์ บ๊อโร่ว)
Reading love letters
(รีดอิง ลัฝ เล็ทเท่อร์)
late night, locked down, and quiet
(เหลท ไน๊ท , ล๊อค เดาน , แอนด์ ไคว๊เอ้ท)
If brothers don’t recieve their mail
(อิ๊ฟ บร๊าเท่อรํ ด้อนท์ รีซิฝ แดร์ เมล)
Best believe we riot
(เบ๊สท์ บีลี๊ฝ วี ไรอ๊อท)
Eating Jack mat
(อีสดิง แจ็ค แมท)
Staring at walls of Silence
(ซแทริง แอ็ท วอลล์ อ็อฝ ไซเล็นซ)
Inside this cage
(อิ๊นไซด์ ดิส เค้จ)
Where they captured all my rage and violence
(แวร์ เด แค๊พเจ้อรํ ออล มาย เร้จ แอนด์ ไฝโอะเล็นซ)
In time I learned a few lessons
(อิน ไทม์ ไอ เลิร์น อะ ฟิว เล๊ซซั่น)
Never fall for riches
(เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ ฟอร์ ริชอิส)
Aplogizies to my TRUE sisters
(Aplogizies ทู มาย ทรู ซิ๊สเท่อร์)
Far from b*tches
(ฟาร์ ฟรอม บี *tches)
Help me raise my black nation
(เฮ้ลพ มี เร้ส มาย แบล๊ค เน๊ชั่น)
Reperations are due
(Reperations แซร์ ดิว)
Its true
(อิทซ ทรู)
Caught up in this world
(คอท อั๊พ อิน ดิส เวิลด)
I took advantage of you
(ไอ ทุค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ ยู)
So tell the babies how I love them
(โซ เทลล เดอะ เบบีสฺ ฮาว ไอ ลัฝ เด็ม)
Precious boys and girls
(พรีเชี๊ยส บอย แซน เกิร์ล)
Born black in this white mans world
(บอน แบล๊ค อิน ดิส ไว๊ท แมน เวิลด)
and all I heard was
(แอนด์ ออล ไอ เฮิด วอส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Who knows what tommorrow brings
(ฮู โนว์ ว๊อท tommorrow บริง)
In this world where everyone lies
(อิน ดิส เวิลด แวร์ เอ๊วี่วัน ไล)
Where to go
(แวร์ ทู โก)
No matter how far I find
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฟาร์ ไอ ไฟนด์)
To let you know
(ทู เล็ท ยู โนว์)
That You’re not alone
(แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)

Being born with less
(บีอิง บอน วิธ เลซ)
I must confess
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส)
Only adds on to the stress
(โอ๊นลี่ แอ๊ด ออน ทู เดอะ สเทรสส)
Two gunshots to my homies head
(ทู กันชอทพฺ ทู มาย โฮมี เฮด)
Died in his rest
(ดาย อิน ฮิส เรสท)
Shot him to death
(ฌ็อท ฮิม ทู เด้ท)
and Left him bleeding for his family to see
(แอนด์ เล๊ฟท ฮิม บรีดดิ้ง ฟอร์ ฮิส แฟ๊มิลี่ ทู ซี)
I pass his casket
(ไอ เพซ ฮิส แคซเค็ท)
Gently asking
(เจนทลิ อาคกิ้ง)
Is there heaven for G’s?
(อีส แดร์ เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ จีส)
My homeboys doing life
(มาย โฮมบอย ดูอิง ไล๊ฟ)
Begging mama be stressing
(เบกกิง มามะ บี สเตสซิง)
Shedding tears
(เช็ดดิง เทียร์)
When her son finally ask that questions
(เว็น เฮอ ซัน ไฟแน็ลลิ อาสคฺ แดท เคว๊สชั่น)
Where my daddy at?
(แวร์ มาย แดดดิ แอ็ท)
Mama, Why we live so poor?
(มามะ , วาย วี ไล้ฝ โซ พัวร์)
Why you crying?
(วาย ยู คไรอิง)
Heard you late night
(เฮิด ยู เหลท ไน๊ท)
Throught my bedroom door
(ธรูดทฺ มาย เบดรูม ดอร์)
Now do you love me mama?
(นาว ดู ยู ลัฝ มี มามะ)
Why do they keep calling me nigger?
(วาย ดู เด คี๊พ คอลลิง มี นีกเกอะ)
Get my wieght up, with my hate
(เก็ท มาย wieght อั๊พ , วิธ มาย เฮท)
and pay ’em back when I’m bigger
(แอนด์ เพย์ เอ็ม แบ็ค เว็น แอม บี๊กเกอร์)
Still thugging in this jail cell
(สทิลล thuggings อิน ดิส เจล เซล)
MIssing my block
(มีซซิง มาย บล๊อค)
Hearing brothers screaming all night
(เฮียริง บร๊าเท่อรํ ซครีมอิง ออล ไน๊ท)
Wishing they’d stop
(วิชชิ้ง เดยฺ สท๊อพ)
Proud to be black
(พเราด ทู บี แบล๊ค)
But why do we act like
(บั๊ท วาย ดู วี แอ๊คท ไล๊ค)
We don’t love oursleves
(วี ด้อนท์ ลัฝ oursleves)
Don’t look around
(ด้อนท์ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)
busta [you s*cka]
(บัสตร้า [ ยู เอส *cka ])
Check yourselves
(เช็ค ยุรเซลฝส)
know what if means to be black
(โนว์ ว๊อท อิ๊ฟ มีน ทู บี แบล๊ค)
whether a man or girl
(ฮเวทเออะ รา แมน ออ เกิร์ล)
we’re still struggling in this
(เวีย สทิลล ซทรักกลิง อิน ดิส)
White man’s world
(ไว๊ท แมน เวิลด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[we must fight]
([ วี มัสท์ ไฟ้ท ])
Who knows what tommorrow brings
(ฮู โนว์ ว๊อท tommorrow บริง)
In this world where everyone lies
(อิน ดิส เวิลด แวร์ เอ๊วี่วัน ไล)
Where to go
(แวร์ ทู โก)
No matter how far I find
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฟาร์ ไอ ไฟนด์)
To let you know
(ทู เล็ท ยู โนว์)
That You’re not alone
(แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)

So tell me why you changed
(โซ เทลล มี วาย ยู เช้งจํ)
Choosing new direction
(ชูซิง นิว ดิเรคฌัน)
In a blink of an eye
(อิน อะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
My time away just made perfection
(มาย ไทม์ อะเวย์ จั๊สท เมด เพอะเฟคฌัน)
You think I’d die
(ยู ทริ๊งค อาย ดาย)
Not gonna cry
(น็อท กอนนะ คราย)
Why should I care
(วาย เชิด ดาย แคร์)
Like we holding on to love
(ไล๊ค วี โฮลดิง ออน ทู ลัฝ)
Thats no longer there
(แด้ท โน ลองเงอ แดร์)
Can you please help me
(แคน ยู พลีซ เฮ้ลพ มี)
God Bless me please
(ก๊อด เบล๊ส มี พลีซ)
Keep my seeds healthy
(คี๊พ มาย ซีด เฮลธิ)
Banging on my enemies Bleed
(แบงกิง ออน มาย อียีมีสฺ บลีด)
While my G’s healthy
(ไวล์ มาย จีส เฮลธิ)
Hoping they bury me
(โฮพปิง เด เบ๊อรี่ มี)
With ammunition, weed, and shells
(วิธ แอมมิวนีฌอัน , วี , แอนด์ เชลล์)
Just in case they trip in heaven
(จั๊สท อิน เค๊ส เด ทริ๊พ อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Ain’t no G’s hell
(เอน โน จีส เฮ็ลล)
Sister sorry for the pain
(ซิ๊สเท่อร์ ซ๊อรี่ ฟอร์ เดอะ เพน)
That I caused your heart
(แดท ไอ แคสซฺ ยุร ฮาร์ท)
I know I’ll change
(ไอ โนว์ อิลล เช้งจํ)
If yah help me
(อิ๊ฟ ยา เฮ้ลพ มี)
But Don’t fall apart
(บั๊ท ด้อนท์ ฟอลล์ อะพาร์ท)
Rest In Peace
(เรสท อิน พี๊ซ)
To Latasha, Little Yummy, and Kato
(ทู ลาทาสชา , ลิ๊ทเทิ่ล ยัมมี่ , แอนด์ Kato)
To much for this cold world to take
(ทู มัช ฟอร์ ดิส โคลด์ เวิลด ทู เท้ค)
Ended up being fatal
(เอ็นด อั๊พ บีอิง เฟ๊ท่อล)
Every women in America
(เอ๊เฝอร์รี่ วีมเอิน อิน อะเมริคะ)
Especially Black
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ แบล๊ค)
Bear with me, can’t you see
(แบร์ วิธ มี , แค็นท ยู ซี)
We’re under attack
(เวีย อั๊นเด้อร แอทแท๊ค)
I never meant to cause drama
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ค๊อส ดร๊าม่า)
To my sister and Mama
(ทู มาย ซิ๊สเท่อร์ แอนด์ มามะ)
Will we make it
(วิล วี เม้ค อิท)
To better times
(ทู เบ๊ทเท่อร์ ไทม์)

In this white man worlds
(อิน ดิส ไว๊ท แมน เวิลด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Along with revolutionary talking]
([ อะลอง วิธ เรโฝะลยูฌะเนริ ทอคอิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Man’s World คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น