เนื้อเพลง I’m Lost คำอ่านไทย Marcos Hernandez

Mmm…
( อึม)
Yeah yeah huh-huh-huh
(เย่ เย่ ฮู ฮู ฮู)
Ooh…
(อู้)

I’m sorry that you keep blaming me for those things I do not do
(แอม ซ๊อรี่ แดท ยู คี๊พ เบมิง มี ฟอร์ โฑส ทริง ซาย ดู น็อท ดู)
It’s just that I’m a man who can’t stand what you put me through
(อิทซ จั๊สท แดท แอม มา แมน ฮู แค็นท สแทนด์ ว๊อท ยู พุท มี ทรู)
Still it seems that I keep wanting you to love me for the things I cannot say
(สทิลล อิท ซีม แดท ไอ คี๊พ วอนทิง ยู ทู ลัฝ มี ฟอร์ เดอะ ทริง ซาย แคนน็อท เซย์)
Still it’s ok if you go, walk away, I’m not right without you
(สทิลล อิทซ โอเค อิ๊ฟ ยู โก , ว๊อล์ค อะเวย์ , แอม น็อท ไร๊ท วิธเอ๊าท ยู)

So I say I’m lost without you here in my arms
(โซ ไอ เซย์ แอม ล็อซท วิธเอ๊าท ยู เฮียร อิน มาย อาร์ม)
It’s true what they say
(อิทซ ทรู ว๊อท เด เซย์)
You don’t know if you truly love someone till they are gone
(ยู ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ทรูลิ ลัฝ ซัมวัน ทิลล์ เด อาร์ กอน)
Don’t tell me you didn’t belong
(ด้อนท์ เทลล มี ยู ดิ๊นอิน บีลอง)
Cause I had a place for you in my heart
(ค๊อส ไอ แฮ็ด อะ เพลส ฟอร์ ยู อิน มาย ฮาร์ท)
And no one can replace it
(แอนด์ โน วัน แคน รีเพลส อิท)
You were so wonderful that I gave it my all from the start
(ยู เวอ โซ วันเดอะฟุล แดท ไอ เกฝ อิท มาย ออล ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
So I need you in my arms
(โซ ไอ นี๊ด ยู อิน มาย อาร์ม)

Tell me what did you see happening for this thing to last this long
(เทลล มี ว๊อท ดิด ยู ซี แฮพเพะนิง ฟอร์ ดิส ทริง ทู ล๊าสท ดิส ลอง)
When we met, we were set for a life full of love despite all of our flaws
(เว็น วี เม็ท , วี เวอ เซ็ท ฟอร์ รา ไล๊ฟ ฟูล อ็อฝ ลัฝ เดสไพ๊ทํ ออล อ็อฝ เอ๊า ฟลอ)
Still I can say I forgave you for causing all of my pain
(สทิลล ไอ แคน เซย์ ไอ เฟาะเกฝ ยู ฟอร์ คู๊ดซิง ออล อ็อฝ มาย เพน)
I don’t know what I did that was so wrong to you that you just walked away
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ดิด แดท วอส โซ รอง ทู ยู แดท ยู จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์)

I’m lost without you here in my arms
(แอม ล็อซท วิธเอ๊าท ยู เฮียร อิน มาย อาร์ม)
It’s true what they say
(อิทซ ทรู ว๊อท เด เซย์)
You don’t know if you truly love someone till they are gone
(ยู ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ทรูลิ ลัฝ ซัมวัน ทิลล์ เด อาร์ กอน)
Don’t tell me you didn’t belong
(ด้อนท์ เทลล มี ยู ดิ๊นอิน บีลอง)
Cause I had a place for you in my heart
(ค๊อส ไอ แฮ็ด อะ เพลส ฟอร์ ยู อิน มาย ฮาร์ท)
And no one can replace it
(แอนด์ โน วัน แคน รีเพลส อิท)
You were so wonderful that I gave it my all from the start
(ยู เวอ โซ วันเดอะฟุล แดท ไอ เกฝ อิท มาย ออล ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
So I need you in my arms
(โซ ไอ นี๊ด ยู อิน มาย อาร์ม)

What can I do [to make you come back to me]
(ว๊อท แคน นาย ดู [ ทู เม้ค ยู คัม แบ็ค ทู มี ])
I’m trying hard [to be what you’ve always wanted from me]
(แอม ทไรอิง ฮาร์ด [ ทู บี ว๊อท ยู๊ฟ ออลเว ว้อนท ฟรอม มี ])
I changed my styles, my home?, my life, my all, my everything
(ไอ เช้งจํ มาย สไทล์ , มาย โฮม , มาย ไล๊ฟ , มาย ออล , มาย เอ๊วี่ติง)
If you just stay we both won’t be lonely
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท สเทย์ วี โบทรฺ ว็อนท บี โลนลิ)
I don’t wanna be lonely, oh yeah
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี โลนลิ , โอ เย่)

[I’m so lost, I’m so lost, I’m so lost]
([ แอม โซ ล็อซท , แอม โซ ล็อซท , แอม โซ ล็อซท ])

I’m lost [I’m lost]
(แอม ล็อซท [ แอม ล็อซท ])
I’m lost without you baby
(แอม ล็อซท วิธเอ๊าท ยู เบ๊บี้)
I need you baby
(ไอ นี๊ด ยู เบ๊บี้)

[I’m lost] Ooh
([ แอม ล็อซท ] อู้)
[I’m lost]
([ แอม ล็อซท ])
[So lost]
([ โซ ล็อซท ])
You were so wonderful that I gave it my all
(ยู เวอ โซ วันเดอะฟุล แดท ไอ เกฝ อิท มาย ออล)

I’m lost without you here in my arms
(แอม ล็อซท วิธเอ๊าท ยู เฮียร อิน มาย อาร์ม)
It’s true what they say
(อิทซ ทรู ว๊อท เด เซย์)
You don’t know if you truly love someone till they are gone
(ยู ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ทรูลิ ลัฝ ซัมวัน ทิลล์ เด อาร์ กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Lost คำอ่านไทย Marcos Hernandez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น