เนื้อเพลง Call Me คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

[Intro]
( [ อินโทร ])
Call me.. call me.. all you gotta do is call me call me .. all you gotta do
(คอลลํ มี คอลลํ มี ออล ยู กอททะ ดู อีส คอลลํ มี คอลลํ มี ออล ยู กอททะ ดู)
is call me call me.. all you gotta do is call me call me
(อีส คอลลํ มี คอลลํ มี ออล ยู กอททะ ดู อีส คอลลํ มี คอลลํ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Now you can call me when you’re chilling all alone
(นาว ยู แคน คอลลํ มี เว็น ยัวร์ ชิลลิง ออล อะโลน)
Or being naughty cause your n*gga not at home
(ออ บีอิง น๊อที่ ค๊อส ยุร เอ็น *gga น็อท แอ็ท โฮม)
All you gotta do is holla to the phone
(ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลละ ทู เดอะ โฟน)
& I’ma be through there with some good tree to blow
(& แอมอา บี ทรู แดร์ วิธ ซัม กู๊ด ทรี ทู โบลว์)
Plus you’re telling me your dude ain’t been servin’ ya swell
(พลัส ยัวร์ เทลลิง มี ยุร ดยูด เอน บีน เซิฝวิน ยา ซเว็ล)
so I’ma hit it real good & provoke ya to tell
(โซ แอมอา ฮิท ดิธ เรียล กู๊ด & โพรโฝ้ค ยา ทู เทลล)
If he’s a player then he knows the rules very well
(อิ๊ฟ อีส ซา เพย์เยอร์ เด็น ฮี โนว์ เดอะ รูล เฝ๊รี่ เวลล)
N*gga, you’re broad chose me, she rollin’ wit’ me
(เอ็น *gga , ยัวร์ บรอด โชส มี , ชี โรลลิน วิท มี)

[Layzie Bone]
([ Layzie โบน ])
I said Kid pick me up a sack I’m on my way
(ไอ เซ็ด คิด พิค มี อั๊พ อะ แซ๊ค แอม ออน มาย เวย์)
With a little sticky icky and that potent bombay
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซทีคคิ อี๊คกี้ แอนด์ แดท โพเท็นท บ็อมเบ)
You can jerk me, call me, hit me on the cellular
(ยู แคน เจิค มี , คอลลํ มี , ฮิท มี ออน เดอะ เซลลิวเลอะ)
I’m slidin’ though so quick I’m so into her
(แอม slidin โธ โซ ควิค แอม โซ อิ๊นทู เฮอ)
Baby girl you keep it jumpin’
(เบ๊บี้ เกิร์ล ยู คี๊พ อิท จัมปิน)
And I love the way you do that little thing with your tongue [Yeah!]
(แอนด์ ดาย ลัฝ เดอะ เวย์ ยู ดู แดท ลิ๊ทเทิ่ล ทริง วิธ ยุร ทั๊ง [ เย่ ! ])
Forever realer than the rest of them n*ggaz better believe baby girl I’m the one
(ฟอเร๊เฝ่อร realer แฑ็น เดอะ เรสท อ็อฝ เด็ม เอ็น *ggaz เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ เบ๊บี้ เกิร์ล แอม ดิ วัน)
But hold on let me answer the other line somebody calling me
(บั๊ท โฮลด์ ออน เล็ท มี แอ๊นเซ่อร ดิ อ๊อเธ่อร์ ไลน์ ซัมบอดี้ คอลลิง มี)
DJ Ice’s hittin’ me
(ดีเจ ไอ๊ซ์ ฮิทดิน มี)
Baby you know how the ballin’ be
(เบ๊บี้ ยู โนว์ ฮาว เดอะ บอลลิน บี)
See he got Stevie on the phone ’bout a show for 20
(ซี ฮี ก็อท สตีฝวี่ ออน เดอะ โฟน เบาท ดา โชว์ ฟอร์ 20)
Communication rule the nation baby I got plenty
(ค็อมยูนิเคฌัน รูล เดอะ เน๊ชั่น เบ๊บี้ ไอ ก็อท เพล๊นที่)
If you don’t mind I’ma head outta town
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์ แอมอา เฮด เอ๊าตา ทาวน์)
When I honk the horn twice I need some head to go down
(เว็น นาย ฮ็องค เดอะ ฮอร์น ทไวซ ไอ นี๊ด ซัม เฮด ทู โก เดาน)
Take that frown off your face girl I’ll be back soon
(เท้ค แดท ฟเราน ออฟฟ ยุร เฟซ เกิร์ล อิลล บี แบ็ค ซูน)
Don’t have that line disconnected I’ma need that soon
(ด้อนท์ แฮ็ฝ แดท ไลน์ ดิซค็อนเนคท แอมอา นี๊ด แดท ซูน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Krayzie Bone]
([ Krayzie โบน ])
See I was in my black ‘lac
(ซี ไอ วอส ซิน มาย แบล๊ค แล็ค)
Laid back like a fat mack
(เลด แบ็ค ไล๊ค เก แฟท แมกคฺ)
She pulled up in a black ac
(ชี พูลล อั๊พ อิน อะ แบล๊ค ac)
On top of that she brought a fat sack [I’m in love]
(ออน ท๊อพ อ็อฝ แดท ชี บรอท ดา แฟท แซ๊ค [ แอม อิน ลัฝ ])
Said my boyfriend’s been cheatin’ & he left me all alone
(เซ็ด มาย บอยเฟรน บีน ชีทดิน & ฮี เล๊ฟท มี ออล อะโลน)
I saw your number in my phone
(ไอ ซอว์ ยุร นั๊มเบ้อร์ อิน มาย โฟน)
& I was just thinkin’, hopin’ me and you can zoone, go and zoone
(& ไอ วอส จั๊สท ติ้งกิน , โฮพปิน มี แอนด์ ยู แคน zoone , โก แอนด์ zoone)
I said yeah I just say you can call me
(ไอ เซ็ด เย่ ไอ จั๊สท เซย์ ยู แคน คอลลํ มี)
I’m just playin’ girl I’m realy glad ya called me
(แอม จั๊สท เพลย์ยิน เกิร์ล แอม เรียวรี่ แกล๊ด ยา คอลลํ มี)
We can cruise, sip some brew or go straight to the telly
(วี แคน ครู้ยสํ , ซิพ ซัม บรู ออ โก สเทร๊ท ทู เดอะ เทลลิ)
Pop some lead & let’s get ready, swear you’ll never forget it
(พ็อพ ซัม ลี๊ด & เล็ท เก็ท เร๊ดี้ , สแวร์ โยว เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ดิธ)
It’s all about you & me
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู & มี)
Movin’, creepin’ just for one night
(มูฝวิน , คลีพปิน จั๊สท ฟอร์ วัน ไน๊ท)
All it takes is one night
(ออล อิท เท้ค ซิส วัน ไน๊ท)
To have ya really down to ride
(ทู แฮ็ฝ ยา ริแอ็ลลิ เดาน ทู ไรด์)
And I ain’t even try’na turn ya on girl
(แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น ทายนา เทิร์น ยา ออน เกิร์ล)
but it’s a wonderful thing to bone the world
(บั๊ท อิทซ ซา วันเดอะฟุล ทริง ทู โบน เดอะ เวิลด)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Wish Bone]
([ วิ๊ช โบน ])
I’ma beat it, beat it, beat it up for ya
(แอมอา บีท ดิธ , บีท ดิธ , บีท ดิธ อั๊พ ฟอร์ ยา)
Beat it ’till ya go to sleep
(บีท ดิธ ทิลล์ ยา โก ทู สลี๊พ)
Girl ya better call me
(เกิร์ล ยา เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ มี)
Tell me when you playin’ wit’
(เทลล มี เว็น ยู เพลย์ยิน วิท)
Call me when ya fingers wet
(คอลลํ มี เว็น ยา ฟิ๊งเก้อร เว๊ท)
Girl, girl ya better call me
(เกิร์ล , เกิร์ล ยา เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ มี)
I’ma do you how you like it
(แอมอา ดู ยู ฮาว ยู ไล๊ค อิท)
& I’ma hold mine ’till ya get it
(& แอมอา โฮลด์ ไมน์ ทิลล์ ยา เก็ท ดิธ)
So put my number in that phone
(โซ พุท มาย นั๊มเบ้อร์ อิน แดท โฟน)
And don’t ya forget it
(แอนด์ ด้อนท์ ยา ฟอร์เก๊ท ดิธ)
Don’t ya [?] it
(ด้อนท์ ยา [ ] อิท)
Don’t know what ya missin’
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยา มิซซิน)
Not braggin’ but I bet I can take ya there
(น็อท แบรกกิน บั๊ท ไอ เบ๊ท ไอ แคน เท้ค ยา แดร์)
I know ya love it come here & I’ma make ya forget
(ไอ โนว์ ยา ลัฝ อิท คัม เฮียร & แอมอา เม้ค ยา ฟอร์เก๊ท)
Just for a couple of hours, shower, you can go right back to ya life, just holla
(จั๊สท ฟอร์ รา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เอาเอ้อร์ , เช๊าเว่อร์ , ยู แคน โก ไร๊ท แบ็ค ทู ยา ไล๊ฟ , จั๊สท ฮอลละ)
When ya need me I know I got ya number girl
(เว็น ยา นี๊ด มี ไอ โนว์ ไอ ก็อท ยา นั๊มเบ้อร์ เกิร์ล)
Scoop through grab you & I’m ready out on the ones
(ซคูพ ทรู แกร๊บ ยู & แอม เร๊ดี้ เอ๊าท ออน ดิ วัน)
I’m [?] coming tonight
(แอม [ ] คัมอิง ทูไน๊ท)
I got what I want & she hold it, so glad she caught it
(ไอ ก็อท ว๊อท ไอ ว้อนท & ชี โฮลด์ ดิท , โซ แกล๊ด ชี คอท ดิธ)
Real thugstas gon’ do what I said, grab bread
(เรียล thugstas ก็อน ดู ว๊อท ไอ เซ็ด , แกร๊บ เบร้ด)
& then I’ll be right there, call me
(& เด็น อิลล บี ไร๊ท แดร์ , คอลลํ มี)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น