เนื้อเพลง Spell It O.U.T. คำอ่านไทย Emma Bunton

If I Spell It O U T
( อิ๊ฟ ฟาย สเพลล อิท โอ ยู ที)
Will You Get The Message Finally
(วิล ยู เก็ท เดอะ เม๊สเสจ ไฟแน็ลลิ)
I Don’t Wanna Fight You See
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท ยู ซี)
But It’s The End For You And Me
(บั๊ท อิทซ ดิ เอ็นด ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
Sorry That It Had To Be
(ซ๊อรี่ แดท ดิธ แฮ็ด ทู บี)
But That’s The Reality
(บั๊ท แด้ท เดอะ ริแอลอิทิ)
Do I Have To Spell It O U T
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู สเพลล อิท โอ ยู ที)
For You To See
(ฟอร์ ยู ทู ซี)

Dream On In Your Own Little World
(ดรีม ออน อิน ยุร โอว์น ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด)
Keep Thinking I’m Your Girl
(คี๊พ ติ้งกิง แอม ยุร เกิร์ล)
Baby I Wish You Well
(เบ๊บี้ ไอ วิ๊ช ยู เวลล)
But Boy The Fact Remains
(บั๊ท บอย เดอะ แฟคท รีเมน)
My Story’s Still The Same
(มาย สท๊อรี่ สทิลล เดอะ เซม)
Hard As It Is To Tell
(ฮาร์ด แอส ซิท อีส ทู เทลล)
I’ve Said It All A Thousand Times
(แอฝ เซ็ด ดิท ออล อะ เธ๊าซั่นด ไทม์)
Now I Gotta Be Cruel To Be Kind
(นาว ไอ กอททะ บี ครู๊เอ้ล ทู บี ไคนด์)

If I Spell It O U T
(อิ๊ฟ ฟาย สเพลล อิท โอ ยู ที)
Will You Get The Message Finally
(วิล ยู เก็ท เดอะ เม๊สเสจ ไฟแน็ลลิ)
I Don’t Wanna Fight You See
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท ยู ซี)
But It’s The End For You And Me
(บั๊ท อิทซ ดิ เอ็นด ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
Sorry That It Had To Be
(ซ๊อรี่ แดท ดิธ แฮ็ด ทู บี)
But That’s The Reality
(บั๊ท แด้ท เดอะ ริแอลอิทิ)
Do I Have To Spell It O U T
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู สเพลล อิท โอ ยู ที)
For You To See
(ฟอร์ ยู ทู ซี)

You Don’t Get What I Say
(ยู ด้อนท์ เก็ท ว๊อท ไอ เซย์)
You Want It All Your Way
(ยู ว้อนท ดิธ ดอร์ ยุร เวย์)
Hear What You Wanna Hear
(เฮียร ว๊อท ยู วอนนา เฮียร)
So Now I’m Showing You
(โซ นาว แอม โชว์วิง ยู)
This Time We’re Really Through
(ดิส ไทม์ เวีย ริแอ็ลลิ ทรู)
The Writing On The Wall Is Clear
(เดอะ ไรทอิง ออน เดอะ วอลล์ อีส เคลียร์)
You’ll Never Make Me Change My Mind
(โยว เน๊เฝ่อร์ เม้ค มี เช้งจํ มาย ไมนด์)
So I’m Gonna Be Crual To Be Kind
(โซ แอม กอนนะ บี Crual ทู บี ไคนด์)

If I Spell It O U T
(อิ๊ฟ ฟาย สเพลล อิท โอ ยู ที)
Will You Get The Message Finally
(วิล ยู เก็ท เดอะ เม๊สเสจ ไฟแน็ลลิ)
I Don’t Wanna Fight You See
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท ยู ซี)
But It’s The End For You And Me
(บั๊ท อิทซ ดิ เอ็นด ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
Sorry That It Has To Be
(ซ๊อรี่ แดท ดิธ แฮ็ส ทู บี)
But That’s The Reality
(บั๊ท แด้ท เดอะ ริแอลอิทิ)
Do I Have To Spell It O U T
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู สเพลล อิท โอ ยู ที)
For You To See
(ฟอร์ ยู ทู ซี)

You Know I Gotta
(ยู โนว์ ไอ กอททะ)
Spell It O U T
(สเพลล อิท โอ ยู ที)
Gotta Tell You Now
(กอททะ เทลล ยู นาว)
End For You And Me
(เอ็นด ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
You Know I Gotta
(ยู โนว์ ไอ กอททะ)
Spell It O U T
(สเพลล อิท โอ ยู ที)
Gotta Hear What I Say
(กอททะ เฮียร ว๊อท ไอ เซย์)
If I Spell It O U T
(อิ๊ฟ ฟาย สเพลล อิท โอ ยู ที)
Will You Get The Message Finally
(วิล ยู เก็ท เดอะ เม๊สเสจ ไฟแน็ลลิ)
I Don’t Wanna Fight You See
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟ้ท ยู ซี)
It’s The End Of You And Me
(อิทซ ดิ เอ็นด อ็อฝ ยู แอนด์ มี)
Sorry That It Has To Be
(ซ๊อรี่ แดท ดิธ แฮ็ส ทู บี)
But That’s The Reality
(บั๊ท แด้ท เดอะ ริแอลอิทิ)
Do I Have To Spell It O U T
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู สเพลล อิท โอ ยู ที)
Spell O U T
(สเพลล โอ ยู ที)
Do I Have To Spell It O U T
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู สเพลล อิท โอ ยู ที)
For You To See
(ฟอร์ ยู ทู ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spell It O.U.T. คำอ่านไทย Emma Bunton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น