เนื้อเพลง Valentine’s Day คำอ่านไทย Linkin Park

My insides all turned to ash, so slow
(ไม อีนไซด ซอร์ เทิน ทู แอ็ฌ , โซ ซโล)
And blew away as I collapsed, so cold
(แอ็นด บลู อะเว แอ็ส ซาย ค็อลแลพซ , โซ โคลด)
A black wind took them away, from sight
(อะ บแล็ค วินด ทุค เฑ็ม อะเว , ฟร็อม ไซท)
And held the darkness over day, that night
(แอ็นด เฮ็ลด เดอะ ดาคเน็ซ โอเฝอะ เด , แดท ไนท)

And the clouds above move closer
(แอ็นด เดอะ คเลาด อะบัฝ มูฝ โคลเซอร์)
Looking so dissatisfied
(ลุคอิง โซ ดิแซทอิซไฟ)
But the heartless wind kept blowing, blowing
(บัท เดอะ ฮาทเลส วินด เค็พท โบลวิง , โบลวิง)
I used to be my own protection, but not now
(ไอ ยูซ ทู บี ไม โอน พโระเทคฌัน , บัท น็อท เนา)
Cause my path has lost direction, somehow
(คอส ไม พาธ แฮ็ส ล็อซท ดิเรคฌัน , ซัมฮาว)
A black wind took you away, from sight
(อะ บแล็ค วินด ทุค ยู อะเว , ฟร็อม ไซท)
And held the darkness over day, that night
(แอ็นด เฮ็ลด เดอะ ดาคเน็ซ โอเฝอะ เด , แดท ไนท)

And the clouds above move closer
(แอ็นด เดอะ คเลาด อะบัฝ มูฝ โคลเซอร์)
Looking so dissatisfied
(ลุคอิง โซ ดิแซทอิซไฟ)
And the ground below grew colder
(แอ็นด เดอะ กเรานด บิโล กรู โคลเดอ)
As they put you down inside
[adsense]
(แอ็ส เฑ พัท ยู เดาน อีนไซด)
But the heartless wind kept blowing, blowing
(บัท เดอะ ฮาทเลส วินด เค็พท โบลวิง , โบลวิง)

So now you’re gone, and I was wrong
(โซ เนา ยัวร์ กอน , แอ็นด ดาย วอส ร็อง)
I never knew what it was like, to be alone
(ไอ เนฝเออะ นยู ฮว็อท ดิธ วอส ไลค , ทู บี อะโลน)

On a Valentine’s Day, on a Valentine’s Day
(ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด , ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด)
On a Valentine’s Day, on a Valentine’s Day
(ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด , ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด)
On a Valentine’s Day, on a Valentine’s Day
(ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด , ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด)
[I used to be my own protection, but not now]
([ ไอ ยูซ ทู บี ไม โอน พโระเทคฌัน , บัท น็อท เนา ])
On a Valentine’s Day, on a Valentine’s Day
(ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด , ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด)
[Cause my mind has lost direction, somehow]
([ คอส ไม ไมนด แฮ็ส ล็อซท ดิเรคฌัน , ซัมฮาว ])
On a Valentine’s Day, on a Valentine’s Day
(ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด , ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด)
[I used to be my own protection, but not now]
([ ไอ ยูซ ทู บี ไม โอน พโระเทคฌัน , บัท น็อท เนา ])
On a Valentine’s Day, on a Valentine’s Day
(ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด , ออน อะ แฝลเอ็นไทน เด)
[Cause my mind has lost direction, somehow]
([ คอส ไม ไมนด แฮ็ส ล็อซท ดิเรคฌัน , ซัมฮาว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valentine’s Day คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น