เนื้อเพลง Overkill คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Overkill By: Jimmy Buffett, 1996
( โอฝเวอร์คิล บาย : จิมมี่ บัฟเฟท , 1996)

[1st Verse] Legal problems gettin’ thick and hazy. Look at the people
([ 1st เฝิซ ] ลี๊กอล โพร๊เบล่ม เกดดิน ทริ๊ค แอนด์ เฮสิ ลุ๊ค แกท เดอะ พี๊เพิ่ล)
gettin’ rich and crazy.
(เกดดิน ริ๊ช แอนด์ คเรสิ)
Locked up in mansions on the top of a hill. Someone needs to tell them
(ล๊อค อั๊พ อิน แม๊นชั่น ออน เดอะ ท๊อพ อ็อฝ อะ ฮิลล์ ซัมวัน นี๊ด ทู เทลล เด็ม)
’bout Overkill.
(เบาท โอฝเวอร์คิล)

[1st Chorus] Overkill, Overkill — such a megalo-modern problematic ill.
([ 1st ค๊อรัส ] โอฝเวอร์คิล , โอฝเวอร์คิล ซัช อะ megalo โม๊เดิ่ร์น พรอบเละแมทอิค อิลล)
Climb too fast and shove too hard, you’ll be pushin’ up the daisies in the
(ไคลบ์ ทู ฟาสท แอนด์ ฌัฝ ทู ฮาร์ด , โยว บี พรุซชิน อั๊พ เดอะ เดซซีสฺ ซิน เดอะ)
old boneyard.
(โอลด์ boneyard)

[4 bar turnaround] Ahh-ooh-ahh-ooh, ahh-ooh-ahh-ooh.
([ 4 บาร์ เทอนาราว ] อา อู้ อา อู้ , อา อู้ อา อู้)

[2nd Verse] I went to find the truth in the Himalayas, bundled up,
([ 2nd เฝิซ ] ไอ เว็นท ทู ไฟนด์ เดอะ ทรู๊ธ อิน เดอะ ฮีมอะเลยัส , บั๊นเดิ้ล อั๊พ ,)
half-frozen, munchin’ Milky Way-uhs.
(ฮาล์ฟ โฟ๊เซน , munchin มีลคิ เวย์ uhs)
Found a shaman in a diaper with a poppy pot. When I asked if he was cold,
(เฟานด อะ shaman อิน อะ ได๊อะเพ่อร์ วิธ อะ พอพพิ พ๊อท เว็น นาย อาสคฺ อิ๊ฟ ฮี วอส โคลด์ ,)
he said ” I just think hot. ”
(ฮี เซ็ด ” ไอ จั๊สท ทริ๊งค ฮอท “)

[2nd Chorus] Overkill, Overkill — such a megalo-modern problematic ill.
([ 2nd ค๊อรัส ] โอฝเวอร์คิล , โอฝเวอร์คิล ซัช อะ megalo โม๊เดิ่ร์น พรอบเละแมทอิค อิลล)
Climb too fast and shove too hard, you’ll be pushin’ up the daisies in some
(ไคลบ์ ทู ฟาสท แอนด์ ฌัฝ ทู ฮาร์ด , โยว บี พรุซชิน อั๊พ เดอะ เดซซีสฺ ซิน ซัม)
old boneyard.
(โอลด์ boneyard)

[4 bar turnaround] Ahh-ooh-ahh-ooh, ahh-ooh-ahh-ooh.
([ 4 บาร์ เทอนาราว ] อา อู้ อา อู้ , อา อู้ อา อู้)

[Rap] Out in Hollywood where paper money rolls, they feed their egos
([ แร็พ ] เอ๊าท อิน ฮอลิวูด แวร์ เพ๊เพ่อร์ มั๊นนี่ โรลล , เด ฟี แดร์ อี๊โก้)
instead of their souls.
(อินสเท๊ด อ็อฝ แดร์ โซล)
A million here, a million there, a mindless corporate dance.
(อะ มิ๊ลเลี่ยน เฮียร , อะ มิ๊ลเลี่ยน แดร์ , อะ มายเลส คอโพะริท แด๊นซ์)
Gettin’ paid for f*ckin’ off in the South of France.
(เกดดิน เพลด ฟอร์ เอฟ *ckin ออฟฟ อิน เดอะ เซ๊าธ อ็อฝ ฟรานซ)
They don’t do the shows, but they act like the stars.
(เด ด้อนท์ ดู เดอะ โชว์ , บั๊ท เด แอ๊คท ไล๊ค เดอะ สทาร์)
They fly around in G-4’s and s*ck on big cigars.
(เด ฟลาย อะราวนฺดฺ อิน จี 4s แซน เอส *ck ออน บิ๊ก ซิกา)
It ain’t about the talent, it ain’t about the skill.
(อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ แท๊เล้นท , อิท เอน อะเบ๊าท เดอะ สกิลล)
It’s all about the silly stupid horsesh*t deal!
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ ซิ๊ลลี่ สทิ๊วผิด horsesh*ที ดีล !)

[3rd Chours] Overkill, Overkill — such a megalo-modern problematic ill.
([ 3rd เชาเวิดสฺ ] โอฝเวอร์คิล , โอฝเวอร์คิล ซัช อะ megalo โม๊เดิ่ร์น พรอบเละแมทอิค อิลล)
Climb too fast and shove too hard, you’ll be pushin’ up the daisies in the
(ไคลบ์ ทู ฟาสท แอนด์ ฌัฝ ทู ฮาร์ด , โยว บี พรุซชิน อั๊พ เดอะ เดซซีสฺ ซิน เดอะ)
old boneyard.
(โอลด์ boneyard)

[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค ])

[3rd Verse] I got no corporate gig, I got no guru [Wah-ooh]. I don’t own
([ 3rd เฝิซ ] ไอ ก็อท โน คอโพะริท กิก , ไอ ก็อท โน กูรู [ วา อู้ ] ไอ ด้อนท์ โอว์น)
oceanfront in Honolulu.
(oceanfront อิน Honolulu)
[Wah-ooh] You write the big checks, but I pay your bills [Wah-ooh]. Now
([ วา อู้ ] ยู ไร๊ท เดอะ บิ๊ก เช็ค , บั๊ท ไอ เพย์ ยุร บิลล์ [ วา อู้ ] นาว)
someone’s got to tell you ’bout Overkill.
(ซัมวัน ก็อท ทู เทลล ยู เบาท โอฝเวอร์คิล)

[4th Chorus] Overkill, Overkill — such a megalo-modern problematic ill.
([ 4th ค๊อรัส ] โอฝเวอร์คิล , โอฝเวอร์คิล ซัช อะ megalo โม๊เดิ่ร์น พรอบเละแมทอิค อิลล)
Climb too fast and shove too hard, you’ll be pushin’ up the daisies in some
(ไคลบ์ ทู ฟาสท แอนด์ ฌัฝ ทู ฮาร์ด , โยว บี พรุซชิน อั๊พ เดอะ เดซซีสฺ ซิน ซัม)
old boneyard
(โอลด์ boneyard)

[Outro] Overkill, Overkill — such a megalo-modern problematic ill.
([ เอ๊าโต ] โอฝเวอร์คิล , โอฝเวอร์คิล ซัช อะ megalo โม๊เดิ่ร์น พรอบเละแมทอิค อิลล)
Climb too fast and shove too hard, you’ll be pushin’ up the daisies in some
(ไคลบ์ ทู ฟาสท แอนด์ ฌัฝ ทู ฮาร์ด , โยว บี พรุซชิน อั๊พ เดอะ เดซซีสฺ ซิน ซัม)
old boneyard.
(โอลด์ boneyard)

[Wah-ooh] Instrumental outro.
([ วา อู้ ] อินซทรุเมนแท็ล เอ๊าโต)

[Transcribed by T.R. Violante from ” Banana Wind ” jacket]
([ ทแร็นซคไรบ บาย ที อาร์ Violante ฟรอม ” บะแนนอะ วินด ” แจ๊คเก๊ต ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overkill คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น