เนื้อเพลง When The Chips Are Down คำอ่านไทย Lloyd Banks feat The Game

[Intro: The Game]
( [ อินโทร : เดอะ เกม ])
These n*ggaz wanna see me, cause of the way I shine
(ฑิส เอ็น *ggaz วอนนา ซี มี , ค๊อส อ็อฝ เดอะ เวย์ ไอ ไชน์)
But it ain’t that easy, to get mine, you get your ass lay down
(บั๊ท ดิธ เอน แดท อีสอิ , ทู เก็ท ไมน์ , ยู เก็ท ยุร อาซ เลย์ เดาน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
The pain is peeling, when the chips are down
(เดอะ เพน อีส peelings , เว็น เดอะ ชิพ แซร์ เดาน)
You gotta lose all feeling, your head goes round and round
(ยู กอททะ ลู้ส ออล ฟีลอิง , ยุร เฮด โกซ ราวนด แอนด์ ราวนด)

[Verse: Lloyd Banks]
([ เฝิซ : ลอยด แบ๊งค ])
Funny how the world revolves around my click
(ฟันนิ ฮาว เดอะ เวิลด รีโฝ้ลฝ อะราวนฺดฺ มาย คลิ๊ก)
Cause just a year ago, n*gga ain’t had sh*t
(ค๊อส จั๊สท ดา เยียร์ อะโก , เอ็น *gga เอน แฮ็ด ฌะ *ที)
Me and my right hand share the same outfit
(มี แอนด์ มาย ไร๊ท แฮนด์ แชร์ เดอะ เซม เอ้าฟิท)
Which fuels the fire that I ear to game outwit
(วิช ฟู๊เอล เดอะ ไฟเออะร แดท ไอ เอียร ทู เกม เอาทวีท)
It’s amazing the way the boy came up so quick
(อิทซ อะเมสอิง เดอะ เวย์ เดอะ บอย เคม อั๊พ โซ ควิค)
But that platinum n*ggaz will blow your brain out, sh*t
(บั๊ท แดท พแลทนัม เอ็น *ggaz วิล โบลว์ ยุร เบรน เอ๊าท , ฌะ *ที)
I’m the new n*gga that others can’t stand
(แอม เดอะ นิว เอ็น *gga แดท อ๊อเธ่อร์ แค็นท สแทนด์)
The rubber band man, be god damned if I can’t
(เดอะ รั๊บเบ่อร์ แบนด์ แมน , บี ก๊อด แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย แค็นท)
Let another n*gga feel my spot
(เล็ท อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga ฟีล มาย สพอท)
If I n*gga steal for me, its still hot pop
(อิ๊ฟ ฟาย เอ็น *gga สทีล ฟอร์ มี , อิทซ สทิลล ฮอท พ็อพ)
I’m on my grind, so if you thought I chill I’m not
(แอม ออน มาย ไกรนด , โซ อิ๊ฟ ยู ธอท ไอ ชิล แอม น็อท)
Won’t stop letting the steering wheel peel the block
(ว็อนท สท๊อพ เลทดิง เดอะ สเตียริง วีล พีล เดอะ บล๊อค)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Verse: The Game]
([ เฝิซ : เดอะ เกม ])
Banks, they think I’m Yayo’s replacement
(แบ๊งค , เด ทริ๊งค แอม Yayos ริพเลซเม็นท)
Nah, I ball it’s the G-unit walking through the matrix
(นาห์ , ไอ บอล อิทซ เดอะ จี ยูนิท วอคกิง ทรู เดอะ เมทริคซ)
I’m signed to the doctor, and I ain’t got no patience
(แอม ซายน ทู เดอะ ด๊อคเท่อร์ , แอนด์ ดาย เอน ก็อท โน เพเฌ็นซ)
So he put me with 50 cent, now I got a face-lift
(โซ ฮี พุท มี วิธ 50 เซ็นท , นาว ไอ ก็อท ดา เฟซ ลิฟท)
Magazines wanna know, where the f*ck L.A. been
(แม๊กกาซีน วอนนา โนว์ , แวร์ เดอะ เอฟ *ck แอล อะ บีน)
Almost died in the same caught sh*t got grazed then
(อ๊อลโมสท ดาย อิน เดอะ เซม คอท ฌะ *ที ก็อท กเร เด็น)
2001, I was playing my play station and
(2001 , ไอ วอส พเลนิ่ง มาย เพลย์ สเทชั่น แอนด์)
You heard 9 shots; I’m faced down with my heart pacing
(ยู เฮิด 9 ฌ็อท ; แอม เฟซ เดาน วิธ มาย ฮาร์ท เพซซิง)
All I could think about was had my guns and my drugs in the basement
(ออล ไอ เคิด ทริ๊งค อะเบ๊าท วอส แฮ็ด มาย กัน แซน มาย ดรัก ซิน เดอะ เบซเม็นท)
It was either that or the state pen
(อิท วอส ไอ๊เทร่อ แดท ออ เดอะ สเทท เพ็น)
I woke up of the coma, police waiting for a statement
(ไอ โวค อั๊พ อ็อฝ เดอะ โค๊ม่า , โพลิ๊ซ เวททิง ฟอร์ รา สเททเม้นท)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
Pass the weed let a n*gga get into a zone
(เพซ เดอะ วี เล็ท ดา เอ็น *gga เก็ท อิ๊นทู อะ โซน)
Papa left me all alone in a world of rome
(พาพ่า เล๊ฟท มี ออล อะโลน อิน อะ เวิลด อ็อฝ โรม)
But now I’m grown millionaires in my cell phone
(บั๊ท นาว แอม กโรน มิลเลี่ยนแนร์ ซิน มาย เซล โฟน)
A year past now god did, and L gone
(อะ เยียร์ พาสท์ นาว ก๊อด ดิด , แอนด์ แอล กอน)
And I’m sick boy, chopping with the wrong click
(แอนด์ แอม ซิ๊ค บอย , ชอปพิง วิธ เดอะ รอง คลิ๊ก)
To think about that, before I let the song stick
(ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท , บีฟอร์ ไอ เล็ท เดอะ ซ็อง สทิ๊ค)
Uh, who’s a limp? Please don’t get me confused with him
(อา , ฮู ซา ลิมพ พลีซ ด้อนท์ เก็ท มี คอนฟิ้วส วิธ ฮิม)
Cause I’m down to going all round lose or win
(ค๊อส แอม เดาน ทู โกอิ้ง ออล ราวนด ลู้ส ออ วิน)
If I should die ride the jeep through the little bride
(อิ๊ฟ ฟาย เชิด ดาย ไรด์ เดอะ จีพ ทรู เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ไบรดํ)
Every strip block the projects is on my side
(เอ๊เฝอร์รี่ ซทริพ บล๊อค เดอะ โพร๊เจ็คท ซิส ออน มาย ไซด์)
A ghetto’s gone by the hundred grand on my arm
(อะ เกทโท กอน บาย เดอะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ ออน มาย อาร์ม)
Sick boxing never hundred grand on my charm, you broke n*gga
(ซิ๊ค บอคซิง เน๊เฝ่อร์ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ ออน มาย ชาร์ม , ยู บโรค เอ็น *gga)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When The Chips Are Down คำอ่านไทย Lloyd Banks feat The Game

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น