เนื้อเพลง Delivery คำอ่านไทย Babyshambles

By, oh by, the way
( บาย , โอ บาย , เดอะ เวย์)
Of an explanation
(อ็อฝ แอน เอคซพละเนฌัน)
Cast adrift
(แค๊สทํ อะดริ๊ฟท)
Off the shores of Shotter’s Nation
(ออฟฟ เดอะ ชอร์ อ็อฝ Shotters เน๊ชั่น)
I had a look in,
(ไอ แฮ็ด อะ ลุ๊ค อิน ,)
Cave my skull in like a prick
(เค๊ฝ มาย สคั๊ลล อิน ไล๊ค เก พริค)
Oh now
(โอ นาว)
What use am I to anyone?
(ว๊อท ยู๊ส แอ็ม ไอ ทู เอนอิวัน)
F*cked, forlorn, frozen,
(เอฟ *cked , เฟาะลอน , โฟ๊เซน ,)
Beneath the summer
(บีนี๊ทร เดอะ ซั๊มเม่อร์)
Don’t sing along
(ด้อนท์ ซิง อะลอง)
Or you’ll get what I’ve got, oh
(ออ โยว เก็ท ว๊อท แอฝ ก็อท , โอ)

Here comes a delivery
(เฮียร คัม ซา ดิลีฝเออะริ)
Straight from the heart of my misery
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ มาย มีสริ)
So, comes a delivery
(โซ , คัม ซา ดิลีฝเออะริ)
Straight from the heart, to you.
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท , ทู ยู)

Yeah you, now you, now you
(เย่ ยู , นาว ยู , นาว ยู)
You’ve finally left school
(ยู๊ฟ ไฟแน็ลลิ เล๊ฟท สคูล)
Oh what on earth
(โอ ว๊อท ออน เอิร์ทร)
Do you intend to do?
(ดู ยู อินเท็นด ทู ดู)
See if you can,
(ซี อิ๊ฟ ยู แคน ,)
Take the man, go round town
(เท้ค เดอะ แมน , โก ราวนด ทาวน์)
Where all your Skins, and Mod’s
(แวร์ ออล ยุร สกิน , แอนด์ Mods)
You get together
(ยู เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Make pretend
(เม้ค พรีเท็นด์)
It’s 1969 forever
(อิทซ 1969 ฟอเร๊เฝ่อร)
Find a girl, have a drink,
(ไฟนด์ อะ เกิร์ล , แฮ็ฝ อะ ดริ๊งค ,)
Have a dance and play
(แฮ็ฝ อะ แด๊นซ์ แอนด์ เพลย์)

The song that’ll deliver me
(เดอะ ซ็อง แธดิล ดีลิ๊เฝ่อร์ มี)
Straight from the harshness of misery
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาฌเน็ซ อ็อฝ มีสริ)
Cos this songs a delivery
(คอซ ดิส ซ็อง ซา ดิลีฝเออะริ)
Straight from the heart to you
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท ทู ยู)

Yes here comes a delivery
(เย็ซ เฮียร คัม ซา ดิลีฝเออะริ)
Straight from the heart of my misery
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ มาย มีสริ)
Oh that song that’ll deliver me
(โอ แดท ซ็อง แธดิล ดีลิ๊เฝ่อร์ มี)
Straight from the heart, to you
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท , ทู ยู)

So here comes a delivery
(โซ เฮียร คัม ซา ดิลีฝเออะริ)
Straight from the heart of my misery
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ มาย มีสริ)
Here comes a delivery
(เฮียร คัม ซา ดิลีฝเออะริ)
Straight from the heart, to you
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท , ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Delivery คำอ่านไทย Babyshambles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น