เนื้อเพลง Ain’t No Santa คำอ่านไทย Trick Daddy

[Trick Daddy Talking]
( [ ทริ๊ค แดดดิ ทอคอิง ])
Turn It up, Because I have something to say ya’ll
(เทิร์น หนิด อั๊พ , บิคอส ไอ แฮ็ฝ ซัมติง ทู เซย์ ยอล)
Ya’ll pay attention ova there Repersenting Page County
(ยอล เพย์ แอ็ทเทนฌัน โอฝะ แดร์ Repersentings เพจ เคานทิ)
You know what I’m saying?
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
Everybody doin songs talking about what they got
(เอวี่บอดี้ โดย ซ็อง ทอคอิง อะเบ๊าท ว๊อท เด ก็อท)
and they jewelry and they cars I’m gonna talk about something
(แอนด์ เด จูเอ็ลริ แอนด์ เด คารํ แอม กอนนะ ท๊อล์ค อะเบ๊าท ซัมติง)
eles we never had sh*t, we real
(eles วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ฌะ *ที , วี เรียล)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
And there damn sure aint no Santa Clause because, if it
(แอนด์ แดร์ แดมนํ ชัวร์ เอน โน แซนดา คลอส บิคอส , อิ๊ฟ อิท)
was like Santa we would be having a Thingsgiving dinner
(วอส ไล๊ค แซนดา วี เวิด บี แฮฝวิ่ง อะ Thingsgivings ดินเน่อร์)
while ya’ll was dreaming of a white Christmas I was out
(ไวล์ ยอล วอส ดรีมมิง อ็อฝ อะ ไว๊ท ครีซมัซ ซาย วอส เอ๊าท)
chillen wit my n*ggas out spilling trying to make a living
(chillen วิท มาย เอ็น *ggas เอ๊าท สปีลลิง ทไรอิง ทู เม้ค เก ลีฝอิง)
and if I robe for a million I just hope god would forgive me
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย โรบ ฟอร์ รา มิ๊ลเลี่ยน นาย จั๊สท โฮพ ก๊อด เวิด ฟอร์กี๊ฝ มี)
after i spent it on his children
(แอ๊ฟเท่อร ไอ ซเพ็นท ดิธ ออน ฮิส ชีลดเร็น)
See I was born in da struggle 89 stepdaddy’s me and my mother
(ซี ไอ วอส บอน อิน ดา สทรั๊กเกิ้ล 89 stepdaddys มี แอนด์ มาย ม๊าเธ่อร์)
and ten others, Lets see thats three sisters and 7 brothers
(แอนด์ เท็น อ๊อเธ่อร์ , เล็ท ซี แด้ท ทรี ซิ๊สเท่อร์ แซน 7 บร๊าเท่อรํ)
all we had was each other and or daddy because I love him
(ออล วี แฮ็ด วอส อีช อ๊อเธ่อร์ แอนด์ ออ แดดดิ บิคอส ไอ ลัฝ ฮิม)
I never seen a flying raindeer so if rudoff called dog ya’ll
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ ฟไลอิง raindeer โซ อิ๊ฟ rudoff คอลลํ ด้อกก ยอล)
just tell him I aint here, and I aint da grinch who like to still
(จั๊สท เทลล ฮิม ไอ เอน เฮียร , แอนด์ ดาย เอน ดา grinch ฮู ไล๊ค ทู สทิลล)
Christmas, but if u pay attenion you’ll learn a lesson just listin
(ครีซมัซ , บั๊ท อิ๊ฟ ยู เพย์ attenion โยว เลิร์น อะ เล๊ซซั่น จั๊สท listin)
See I beleave dat da children know our future but if u don’t rise
(ซี ไอ beleave แดซ ดา ชีลดเร็น โนว์ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์ บั๊ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไร๊ส)
them right they’ll grow up and shoot cha
(เด็ม ไร๊ท เด๊ว โกรว์ อั๊พ แอนด์ ชู๊ท ชา)

[Trick Daddy Talking]
([ ทริ๊ค แดดดิ ทอคอิง ])
Ya’ll best beleave that all these lies you know what I’m saying?
(ยอล เบ๊สท์ beleave แดท ดอร์ ฑิส ไล ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
Fibb’s and all des story’s be like history one month out the year
(Fibbs แซน ออล เดะ สท๊อรี่ บี ไล๊ค ฮิสทรี่ วัน มั้นธ เอ๊าท เดอะ เยียร์)
you know?All dat walking Martin Luther King did and they only gave
(ยู โนว์ ออล แดซ วอคกิง มาทิน ลูเตอร์ คิง ดิด แอนด์ เด โอ๊นลี่ เกฝ)
him justic one time you tried to fram OJ and beat the sh*t out of Rodney King
(ฮิม justic วัน ไทม์ ยู ทไร ทู fram OJ แอนด์ บีท เดอะ ฌะ *ที เอ๊าท อ็อฝ ลอตนี่ คิง)
hell
(เฮ็ลล)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
I was born amunch raseism, thats why the police hate me and I
(ไอ วอส บอน amunch raseism , แด้ท วาย เดอะ โพลิ๊ซ เฮท มี แอนด์ ดาย)
cam see it in their faces yeah they wanna give n*gga cases and
(แค็ม ซี อิท อิน แดร์ เฟซ เย่ เด วอนนา กี๊ฝ เอ็น *gga เค๊ส แซน)
they wanna see me in jail hell they can’t wait to take me, wanna
(เด วอนนา ซี มี อิน เจล เฮ็ลล เด แค็นท เว้ท ทู เท้ค มี , วอนนา)
hog tie me and take my bar, take me off around Christmas cracker
(ฮ็อก ไท มี แอนด์ เท้ค มาย บาร์ , เท้ค มี ออฟฟ อะราวนฺดฺ ครีซมัซ คแรคเคอะ)
don’t make me run
(ด้อนท์ เม้ค มี รัน)
If you know the moral to the words of this song, what about the words
(อิ๊ฟ ยู โนว์ เดอะ ม๊อรั่ล ทู เดอะ เวิร์ด อ็อฝ ดิส ซ็อง , ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ เวิร์ด)
of Rodney King ” Can we all get along? ” , huh cause n*ggas just when
(อ็อฝ ลอตนี่ คิง ” แคน วี ออล เก็ท อะลอง ” , ฮู ค๊อส เอ็น *ggas จั๊สท เว็น)
I nervus back, matter fact saying those ova there where them terorist,
(ไอ nervus แบ็ค , แม๊ทเท่อร์ แฟคท เซอิง โฑส โอฝะ แดร์ แวร์ เด็ม terorist ,)
and they aint coming back till Bin Loden and all thoes fighters are found
(แอนด์ เด เอน คัมอิง แบ็ค ทิลล์ บิน Loden แอนด์ ออล thoes ไฟทเออะ แซร์ เฟานด)
dead shoot up in the mountins of Airkida
(เด้ด ชู๊ท อั๊พ อิน เดอะ mountins อ็อฝ Airkida)

[Trick Daddy Talking]
([ ทริ๊ค แดดดิ ทอคอิง ])
I’d kill all dem motherf*ckers every last one of them all them son of a
(อาย คิลล์ ออล เดม motherf*ckers เอ๊เฝอร์รี่ ล๊าสท วัน อ็อฝ เด็ม ออล เด็ม ซัน อ็อฝ อะ)
b*tches all them funny names motherf*ckers disrespecting my country
(บี *tches ซอร์ เด็ม ฟันนิ เนม motherf*ckers ดิซรีสเปคติง มาย คั๊นทรี่)
and my people, I wish ya’ll would get yo f*ck ass out of my face
(แอนด์ มาย พี๊เพิ่ล , ไอ วิ๊ช ยอล เวิด เก็ท โย เอฟ *ck อาซ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฟซ)
free at last my ass Mr. President you aint even press me u aint even them
(ฟรี แอ็ท ล๊าสท มาย อาซ มีซเทอะ เพร๊สซิเด้นท ยู เอน อี๊เฝ่น เพรส มี ยู เอน อี๊เฝ่น เด็ม)
to justic yet, you better go get ’em
(ทู justic เย๊ท , ยู เบ๊ทเท่อร์ โก เก็ท เอ็ม)

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
Mr. President tell me why my people doin bad some blacks wit no dads
(มีซเทอะ เพร๊สซิเด้นท เทลล มี วาย มาย พี๊เพิ่ล โดย แบ้ด ซัม แบล๊ค วิท โน แด๊ด)
doin bad shooting bad and fo sho getting a limo got a wardrobe and I’m
(โดย แบ้ด ชูดดิง แบ้ด แอนด์ โฟ โช เกดดดิ้ง อะ ลิมโม ก็อท ดา วอดโรบ แอนด์ แอม)
stuck wearing dis n*ggas clothes hell I go to school and dem teachers
(ซทัค เวียริง ดิซ เอ็น *ggas คโลฑ เฮ็ลล ไอ โก ทู สคูล แอนด์ เดม ที๊ชเช่อร)
straight dog me I try to learn but my brain just wont, I’m not dumb but mad
(สเทร๊ท ด้อกก มี ไอ ธราย ทู เลิร์น บั๊ท มาย เบรน จั๊สท ว็อนท , แอม น็อท ดัมบ บั๊ท แม้ด)
and sad which I should be, you tryed framing me I’m forced to live wit out
(แอนด์ แซ้ด วิช ไอ เชิด บี , ยู ธราย framings มี แอม ฟอร์ซ ทู ไล้ฝ วิท เอ๊าท)
a job or work at Mike D’s or i could robe circut city and get 5 or 3, slang
(อะ จ๊อบ ออ เวิ๊ร์ค แกท ไมค ดีสฺ ออ ไอ เคิด โรบ circut ซิ๊ที่ แอนด์ เก็ท 5 ออ 3 , ซแล็ง)
a kane its no thing but I’m scared to of tab, and if you think im gonna change
(อะ เคน อิทซ โน ทริง บั๊ท แอม ซคา ทู อ็อฝ แท็บ , แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม กอนนะ เช้งจํ)
you can kiss my ass
(ยู แคน คิซ มาย อาซ)

[Trick Daddy Talking]
([ ทริ๊ค แดดดิ ทอคอิง ])
I just wanna say use that enough for personal use, only personal use only,
(ไอ จั๊สท วอนนา เซย์ ยู๊ส แดท อีน๊าฟ ฟอร์ เพอซแน็ล ยู๊ส , โอ๊นลี่ เพอซแน็ล ยู๊ส โอ๊นลี่ ,)
no capital a finces no way forst degree misterminers haha,
(โน แค๊พพิท่อล อะ finces โน เวย์ forst ดีกรี misterminers ฮาฮา ,)
and there damn sure aint no Santa Clause haha and there sure aint no
(แอนด์ แดร์ แดมนํ ชัวร์ เอน โน แซนดา คลอส ฮาฮา แอนด์ แดร์ ชัวร์ เอน โน)
Santa Clause you snitching b*tches, I’m gonna smoke one on ya
(แซนดา คลอส ยู snitchings บี *tches , แอม กอนนะ สโม๊ค วัน ออน ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Santa คำอ่านไทย Trick Daddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น