เนื้อเพลง I’m Comin’ คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
( ไท๊พ บาย : ฟิฟธ _เอมซี @aol com)

Will:
(วิล :)
Ugh, Ugh, I’m comin’ [echoes]…
(อะ , อะ , แอม คัมอิน [ แอคโค ])
…Watch ya back, I’m comin…
(ว๊อทช ยา แบ็ค , แอม คัมอิน)
[Man [singing]:]
([ แมน [ ซิงกิง ] : ])
Ooh, ooh, ooh, ooh [echoes]…
(อู้ , อู้ , อู้ , อู้ [ แอคโค ])
Will:
(วิล :)
Big Will for the Y2K, ugh
(บิ๊ก วิล ฟอร์ เดอะ Y2K , อะ)

Verse One:
(เฝิซ วัน :)

Feel the Earth tremble, see the skies turn red
(ฟีล ดิ เอิร์ทร เทมเบิล , ซี เดอะ สกาย เทิร์น เร้ด)
Eclipses, shooting stars, turn ya head
(อิ-คลิ๊พส , ชูดดิง สทาร์ , เทิร์น ยา เฮด)
Volcanoes erupted, rage in the sea
(ฝ็อลเคโนส อีรัพท , เร้จ อิน เดอะ ซี)
Ain’t the second coming of Christ
(เอน เดอะ เซ๊คคั่น คัมอิง อ็อฝ คไรซท)
The first coming of me
(เดอะ เฟิร์สท คัมอิง อ็อฝ มี)
They say if you damn up the Nile
(เด เซย์ อิ๊ฟ ยู แดมนํ อั๊พ เดอะ Nile)
It would throw off the rotation of the Earth
(อิท เวิด โธรว์ ออฟฟ เดอะ โรเทฌัน อ็อฝ ดิ เอิร์ทร)
Well, messing with me is worse
(เวลล , เมซซิง วิธ มี อีส เวิ๊ร์ส)
Feel the rain, b*tton up you overcoat
(ฟีล เดอะ เรน , บี *tton อั๊พ ยู โอเฝอะโคท)
Watch the illadelph bad boy go quote for quote
(ว๊อทช ดิ illadelph แบ้ด บอย โก โควท ฟอร์ โควท)
Well, ya’ll want the best, well, I’m right here
(เวลล , ยอล ว้อนท เดอะ เบ๊สท์ , เวลล , แอม ไร๊ท เฮียร)
You looking for competition, ain’t no one there
(ยู ลุคอิง ฟอร์ ค็อมพิทีฌอัน , เอน โน วัน แดร์)
Ya’ll in the stands dissin’, kickin’ dirt and missin’
(ยอล อิน เดอะ สแทนด์ ดิซซิน , คิคคิน เดิร์ท แอนด์ มิซซิน)
My heavenly flow put MC’s in hell’s kitchen, ugh
(มาย เฮฝเอ็นลิ โฟลว์ พุท เมซีสฺ ซิน เฮ็ลล คิ๊ทเช่น , อะ)
And I’m so, I’m so hot, hot, ya’ll burnin’ up, HOT
(แอนด์ แอม โซ , แอม โซ ฮอท , ฮอท , ยอล เบินนิน อั๊พ , ฮอท)
I step in, it’s like the wedding between Hope and Armaggedon
(ไอ สเท็พ อิน , อิทซ ไล๊ค เดอะ เว๊ดดิ้ง บีทะวีน โฮพ แอนด์ Armaggedon)
The Hip Hop Moses to where we headin’ y’all
(เดอะ ฮิพ ฮ็อพ โมเซซ ทู แวร์ วี เฮดิน ยอล)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’m comin’, I’m comin,
(แอม คัมอิน , แอม คัมอิน ,)
You can’t stop me, you can’t stop me,
(ยู แค็นท สท๊อพ มี , ยู แค็นท สท๊อพ มี ,)
I’m comin’, I’m comin’,
(แอม คัมอิน , แอม คัมอิน ,)
Can’t hold me back, uh uh,
(แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค , อา อา ,)
I’m comin’, I’m comin,
(แอม คัมอิน , แอม คัมอิน ,)
You can’t stop me, you can’t stop me,
(ยู แค็นท สท๊อพ มี , ยู แค็นท สท๊อพ มี ,)
I’m comin’, I’m comin’…
(แอม คัมอิน , แอม คัมอิน)

Verse Two:
(เฝิซ ทู :)

When I was born there was a rainbow formed with no sun
(เว็น นาย วอส บอน แดร์ วอส ซา เรนโบว์ ฟอร์ม วิธ โน ซัน)
Roy G Bid marking the path for the chosen one
(รอย จี บิด มาคิง เดอะ พาธ ฟอร์ เดอะ โชเซ่น วัน)
An angel, my grandma, told me before she died
(แอน แอ๊งเจล , มาย แกรนมา , โทลด มี บีฟอร์ ชี ดาย)
Smart folks don’t need to put no cursing in they rhymes
(สมาร์ท โฟล้ค ด้อนท์ นี๊ด ทู พุท โน เคริสซิง อิน เด ไรม)
So from CD to TV to movies back to rhymin’
(โซ ฟรอม ซีดี ทู ทีวี ทู มูวี่ แบ็ค ทู ไรม์มิน)
My lifestats makes Jordan’s six rings look common
(มาย lifestats เม้ค จอแดน ซิกซ์ ริง ลุ๊ค ค๊อมมอน)
Ya’ll hate, I retaliate, just by being great
(ยอล เฮท , ไอ รีแท๊ลลิเหลท , จั๊สท บาย บีอิง เกรท)
Big Will the enemy of your mental state
(บิ๊ก วิล ดิ เอ๊นนิมี่ อ็อฝ ยุร เม๊นท่อล สเทท)
With the same rhyme I used to burn your idol in a battle
(วิธ เดอะ เซม ไรม ไอ ยู๊ส ทู เบิร์น ยุร ไอ๊ด้อล อิน อะ แบ๊ทเทิ้ล)
To screw you into saying, ” Look, I don’t wanna battle, ”
(ทู สครูว์ ยู อิ๊นทู เซอิง , ” ลุ๊ค , ไอ ด้อนท์ วอนนา แบ๊ทเทิ้ล , “)
M.I.B., WB mad respect
(เอ็ม ไอ บี , WB แม้ด เรสเพ๊คท)
Black stealthbombarama, radar can’t detect that
(แบล๊ค stealthbombarama , เรดา แค็นท ดีเท็ค แดท)
I’m comin’ is what I screamed
(แอม คัมอิน อีส ว๊อท ไอ สครีม)
as a teen armed with discipline, faith, and a dream
(แอส ซา ทีน อาร์ม วิธ ดิ๊สซิพลิ่น , เฟท , แอนด์ อะ ดรีม)
After smoke clears, after life’s roller coasters
(แอ๊ฟเท่อร สโม๊ค เคลียร์ , แอ๊ฟเท่อร ไล๊ฟ โรลเลอะ โคซเทอะ)
See who stands putting his mic into his holster, what!
(ซี ฮู สแทนด์ พูทดิง ฮิส ไมคะ อิ๊นทู ฮิส โฮลซเทอะ , ว๊อท !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Batton down the hatches and latch the doors
(Batton เดาน เดอะ แฮชอิส แซน แล็ซ เดอะ ดอร์)
You wanna try to match my whits with yours
(ยู วอนนา ธราย ทู แหมทช์ มาย ฮวิท วิธ ยุร)
Three hits, I hit you, you hit the floor
(ทรี ฮิท , ไอ ฮิท ยู , ยู ฮิท เดอะ ฟลอร์)
This track is the third hit, that’s for sure
(ดิส แทร็ค อีส เดอะ เทริ๊ด ฮิท , แด้ท ฟอร์ ชัวร์)
Beat thick reminiscin’ of a bodacelli
(บีท ทริ๊ค reminiscin อ็อฝ อะ bodacelli)
I’m like a cheetah huntin’ out on the Serengeti
(แอม ไล๊ค เก ชีทะ ฮันติน เอ๊าท ออน เดอะ Serengeti)
I got my X-ray vision through all in my way
(ไอ ก็อท มาย เอ๊กซฺ เรย์ ฝิ๊ชั่น ทรู ออล อิน มาย เวย์)
No Plan B, it distracts from Plan A
(โน แพลน บี , อิท ดิซทแรคท ฟรอม แพลน อะ)
Stay splitting in half, earthquake style
(สเทย์ สปิ๊ตดิง อิน ฮาล์ฟ , เอิทเควก สไทล์)
Evacuate your premisses, the h*rdcore nemesis
(อีแฝ๊คคิวเอท ยุร premisses , เดอะ เฮส *rdcore เนมีซิซ)
I never miss, my flow never flawed
(ไอ เน๊เฝ่อร์ มิซ , มาย โฟลว์ เน๊เฝ่อร์ ฟลอ)
Grab mics and send electric shocks through the cord
(แกร๊บ ไมคะ แซน เซ็นด อิเล๊คทริค ช๊อค ทรู เดอะ คอร์ด)
Quest for the rings my only weapon’s intuition
(คเว็ซท ฟอร์ เดอะ ริง มาย โอ๊นลี่ เว๊พ่อน อินทิวอีฌอัน)
My future position is determined by past decisions
(มาย ฟิ๊วเช่อร์ โพซิ๊ชั่น อีส ดีเท๊อร์ไมน์ บาย พาสท์ ดีซิ๊ชั่น)
So young George Bush, I’m thinking bout runnin’
(โซ ยัง จอจ บุช , แอม ติ้งกิง เบาท รูนนิน)
Maybe not this time, but trust dude, ugh
(เมบี น็อท ดิส ไทม์ , บั๊ท ทรัสท ดยูด , อะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Man [singing]]
([ แมน [ ซิงกิง ] ])
Comin’, comin’, you can’t stop me,
(คัมอิน , คัมอิน , ยู แค็นท สท๊อพ มี ,)
Comin’ comin’, can’t hold me back, no.
(คัมอิน คัมอิน , แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค , โน)

Comin’, comin’, you can’t stop me,
(คัมอิน , คัมอิน , ยู แค็นท สท๊อพ มี ,)
Comin’ comin’, can’t hold me back.
(คัมอิน คัมอิน , แค็นท โฮลด์ มี แบ็ค)
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Comin’ คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น