เนื้อเพลง Abc คำอ่านไทย Human Nature

A buh-buh buh buh-buh
( อะ buh buh buh buh buh)
A buh-buh buh buh-buh
(อะ buh buh buh buh buh)

You went to school to learn, girl
(ยู เว็นท ทู สคูล ทู เลิร์น , เกิร์ล)
Things you never, never knew before
(ทริง ยู เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ นยู บีฟอร์)

Like how I before E except after C
(ไล๊ค ฮาว ไอ บีฟอร์ อี เอ็กเซ๊พท แอ๊ฟเท่อร ซี)

And why 2 plus 2 makes four
(แอนด์ วาย 2 พลัส 2 เม้ค โฟ)
Now now now, I’m gonna teach you.
(นาว นาว นาว , แอม กอนนะ ที๊ช ยู)
Teach you, teach you
(ที๊ช ยู , ที๊ช ยู)

All about love, dear
(ออล อะเบ๊าท ลัฝ , เดียร์)
All about love
(ออล อะเบ๊าท ลัฝ)

Sit yourself down, take a seat
(ซิท ยุรเซลฟ เดาน , เท้ค เก ซีท)
All you gotta do is repeat after me.
(ออล ยู กอททะ ดู อีส รีพี๊ท แอ๊ฟเท่อร มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

ABC
(ABC)
Easy as…
(อีสอิ แอส)
-123
-123
Or simple as…
(ออ ซิ๊มเพิ่ล แอส)
Do re mi ABC, 123, baby, you and me girl
(ดู รี มี ABC , 123 , เบ๊บี้ , ยู แอนด์ มี เกิร์ล)
ABC
(ABC)
Easy as…
(อีสอิ แอส)
-123
-123
Or simple as…
(ออ ซิ๊มเพิ่ล แอส)
Do re mi ABC, 123, baby, you and me girl
(ดู รี มี ABC , 123 , เบ๊บี้ , ยู แอนด์ มี เกิร์ล)

Come on, let me love you just a little bit
(คัมมอน , เล็ท มี ลัฝ ยู จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Come on, let me love you just a little bit
(คัมมอน , เล็ท มี ลัฝ ยู จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
I’m a going to teach how to sing it out
(แอม มา โกอิ้ง ทู ที๊ช ฮาว ทู ซิง อิท เอ๊าท)
Come on, come one, come on
(คัมมอน , คัมมอนe , คัมมอน)
Let me show you what it’s all about
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

Reading, writing and arithmetic
(รีดอิง , ไรทอิง แอนด์ อะริ๊ทเมติค)
Are the branches of the learning tree
(อาร์ เดอะ แบรนเชด อ็อฝ เดอะ เลอนิง ทรี)

But listen without the roots of love let me tell you girl
(บั๊ท ลิ๊สซึ่น วิธเอ๊าท เดอะ รู๊ท อ็อฝ ลัฝ เล็ท มี เทลล ยู เกิร์ล)
Your education ain’t complete
(ยุร เอดยุเคฌัน เอน คอมพลีท)
T-T-T-Teacher’s gonna show you
(ที ที ที ที๊ชเช่อร กอนนะ โชว์ ยู)

Show you, show you
(โชว์ ยู , โชว์ ยู)

How to get an A
(ฮาว ทู เก็ท แอน อะ)

Nyah nyah nyah nyah nyah nyah
(Nyah nyah nyah nyah nyah nyah)

Spell ” me ” ” you ”
(สเพลล ” มี ” ” ยู “)
Add the two
(แอ๊ด เดอะ ทู)
Listen to me baby, that’s all you gotta do
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เบ๊บี้ , แด้ท ซอร์ ยู กอททะ ดู)

[REPEAT CHORUS]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

ABC
(ABC)
Easy as…
(อีสอิ แอส)
-123
-123
Or simple as…
(ออ ซิ๊มเพิ่ล แอส)
Do re mi ABC, 123, baby, you and me girl
(ดู รี มี ABC , 123 , เบ๊บี้ , ยู แอนด์ มี เกิร์ล)
ABC
(ABC)
It’s easy it’s like counting up to 3 [123]
(อิทซ อีสอิ อิทซ ไล๊ค เค๊าติง อั๊พ ทู 3 [ 123 ])
Singing a simple melody
(ซิงกิง อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ)
[Do re mi, ABC]
([ ดู รี มี , ABC ])
Baby that’s how easy love can be
(เบ๊บี้ แด้ท ฮาว อีสอิ ลัฝ แคน บี)
Thats how easy love can be
(แด้ท ฮาว อีสอิ ลัฝ แคน บี)
Thats how easy love can be
(แด้ท ฮาว อีสอิ ลัฝ แคน บี)
Its easy
(อิทซ อีสอิ)
123 you and me
(123 ยู แอนด์ มี)

Yeah
(เย่)

[BRIDGE:]
([ บริดจ : ])

Sit down, girl
(ซิท เดาน , เกิร์ล)
I think I love you
(ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู)
No
(โน)
Get up, girl
(เก็ท อั๊พ , เกิร์ล)
Show me what you can do!
(โชว์ มี ว๊อท ยู แคน ดู !)

Shake it, shake it, baby, come on now
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้ , คัมมอน นาว)
Shake it, shake it, baby, ooo oooh
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้ , อู้ อู้)
Shake it shake it, baby, nah nah
(เช้ค อิท เช้ค อิท , เบ๊บี้ , นาห์ นาห์)
123, baby, yeah yeah
(123 , เบ๊บี้ , เย่ เย่)
ABC, baby, nah nah
(ABC , เบ๊บี้ , นาห์ นาห์)
Do re mi, baby, yeah
(ดู รี มี , เบ๊บี้ , เย่)
That’s how easy love can be
(แด้ท ฮาว อีสอิ ลัฝ แคน บี)

ABC, it’s easy
(ABC , อิทซ อีสอิ)

It’s like counting up to 3
(อิทซ ไล๊ค เค๊าติง อั๊พ ทู 3)
Singin’ a simple melody baby
(ซิงอิน อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ เบ๊บี้)
That’s how easy love can be
(แด้ท ฮาว อีสอิ ลัฝ แคน บี)

I’m gonna teach you how to sing it out
(แอม กอนนะ ที๊ช ยู ฮาว ทู ซิง อิท เอ๊าท)
Come on come on come on
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
Let me show you what it’s all about
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)

ABC, it’s easy
(ABC , อิทซ อีสอิ)

It’s like counting up to 3
(อิทซ ไล๊ค เค๊าติง อั๊พ ทู 3)
Singin’ a simple melody baby
(ซิงอิน อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ เบ๊บี้)
That’s how easy love can be
(แด้ท ฮาว อีสอิ ลัฝ แคน บี)
I’m gonna teach you how to sing it out, sing it out, sing it, sing it, sing it
(แอม กอนนะ ที๊ช ยู ฮาว ทู ซิง อิท เอ๊าท , ซิง อิท เอ๊าท , ซิง อิท , ซิง อิท , ซิง อิท)
ABC, it’s easy
(ABC , อิทซ อีสอิ)

It’s like counting up to 3
(อิทซ ไล๊ค เค๊าติง อั๊พ ทู 3)
Singin’ a simple melody baby
(ซิงอิน อะ ซิ๊มเพิ่ล เมลโอะดิ เบ๊บี้)
That’s how easy love can be
(แด้ท ฮาว อีสอิ ลัฝ แคน บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Abc คำอ่านไทย Human Nature

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น