เนื้อเพลง Story to Tell คำอ่านไทย Ja Rule

Aiyyo yo yo yo
( เออายเอว โย โย โย)
All y’all n*ggaz
(ออล ยอล เอ็น *ggaz)
C’mon! Yo gather round
(ซีมอน ! โย แก๊เธ่อร์ ราวนด)
Lay it up I got a story to tell
(เลย์ อิท อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
All y’all n*ggaz gather round
(ออล ยอล เอ็น *ggaz แก๊เธ่อร์ ราวนด)
Hear this, hear this
(เฮียร ดิส , เฮียร ดิส)
Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
Huh, listen up I got a story to tell
(ฮู , ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
Yeah, yeah, all y’all n*ggaz
(เย่ , เย่ , ออล ยอล เอ็น *ggaz)
Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
C’mere, c’mere hear this, hear this
(มีเยอร์ , มีเยอร์ เฮียร ดิส , เฮียร ดิส)
Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)

Yo, it’s widespread
(โย , อิทซ widespread)
Thoroughbred, shockingly took two to the head
(โตโรเบด , shockingly ทุค ทู ทู เดอะ เฮด)
Knowledge me God, the sh*t I’m bout to holler is hard
(นอลเอ็จ มี ก๊อด , เดอะ ฌะ *ที แอม เบาท ทู ฮอลเลอะ อีส ฮาร์ด)
From start, this little n*gga had a hell of a heart
(ฟรอม สท๊าร์ท , ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga แฮ็ด อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ฮาร์ท)
His pops, bangin that sh*t in his arms, broken
(ฮิส พ็อพ , แบงงิน แดท ฌะ *ที อิน ฮิส อาร์ม , บโรเค็น)
A young mind distorted emotions, is there an upside?
(อะ ยัง ไมนด์ ดิสถอร์ท อีโม๊ชั่น , อีส แดร์ แอน อัพไซต์)
His brother got murdered up North by nietas
(ฮิส บร๊าเท่อรํ ก็อท เม๊อร์เด้อร์ อั๊พ น๊อร์ธ บาย nietas)
My ma, battlin, cancer, of the colon
(มาย มา , เบดิริน , แค๊นเซ่อร์ , อ็อฝ เดอะ โคล็อน)
At the tender age of thirteen, watchin his world close in
(แอ็ท เดอะ เท๊นเด้อร์ เอจ อ็อฝ เทร๊อทีน , วันชิน ฮิส เวิลด โคลส อิน)
Blood damn near frozen, from a heart so cold
(บลัด แดมนํ เนียร์ โฟ๊เซน , ฟรอม มา ฮาร์ท โซ โคลด์)
It ain’t pumpin out the love no mo’, and I feel that
(อิท เอน พัมปิน เอ๊าท เดอะ ลัฝ โน โม , แอนด์ ดาย ฟีล แดท)
Cause God, when you really need it, where the love at?
(ค๊อส ก๊อด , เว็น ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด ดิท , แวร์ เดอะ ลัฝ แอ็ท)
That’s why a lot of n*ggaz got more faith in they gat
(แด้ท วาย อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggaz ก็อท โม เฟท อิน เด แกท)
Freeze that like a photo, take it with you and know
(ฟรีส แดท ไล๊ค เก โฟโท , เท้ค อิท วิธ ยู แอนด์ โนว์)
This lil’ n*gga bout to kill all comers for cash flow
(ดิส ลิล เอ็น *gga เบาท ทู คิลล์ ออล คัมเออะ ฟอร์ แค๊ช โฟลว์)
His role model, the heat, cause it runs streets
(ฮิส โรล โม๊เด็ล , เดอะ ฮีท , ค๊อส อิท รัน สทรีท)
His motto: ‘Nobody eats but me!’
(ฮิส มอทโท : โนบอดี้ อี๊ท บั๊ท มี !)
Finally this young thug turned pro
(ไฟแน็ลลิ ดิส ยัง ธัก เทิร์น พโร)
Used to show love now he got nuttin but hatred and foes
(ยู๊ส ทู โชว์ ลัฝ นาว ฮี ก็อท นัทดิน บั๊ท เฮทเร็ด แอนด์ โฟ)
Five-double-oh’s, hoes so deep
(ไฟฝ ดั๊บเบิ้ล โอสฺ , โฮ โซ ดี๊พ)
He the type of n*gga that got it and break down a key
(ฮี เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แดท ก็อท ดิธ แอนด์ เบร๊ค เดาน อะ คีย์)
Remember me? J to the A, R-U-L, E baby
(รีเม๊มเบ่อร์ มี เจ ทู ดิ อะ , อาร์ ยู แอล , อี เบ๊บี้)
Smell the beef, and continue to uhh, give ’em hell
(สเมลล์ เดอะ บี๊ฟ , แอนด์ คอนทิ๊นิว ทู อา , กี๊ฝ เอ็ม เฮ็ลล)
Fill they bodies with shells and leave n*ggaz
(ฟิลล เด บอดีสฺ วิธ เชลล์ แซน ลี๊ฝ เอ็น *ggaz)
with a story to tell, uh-huh
(วิธ อะ สท๊อรี่ ทู เทลล , อา ฮู)

Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
On the streets we got guns and drugs for sale
(ออน เดอะ สทรีท วี ก็อท กัน แซน ดรัก ฟอร์ เซล)
Cause you hoes know the game that we play is real
(ค๊อส ยู โฮ โนว์ เดอะ เกม แดท วี เพลย์ อีส เรียล)
Keep your mind on the money and your weapons concealed
(คี๊พ ยุร ไมนด์ ออน เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ ยุร เว๊พ่อน คอนซีล)

Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
I’m prayin to God, know I’m goin to hell
(แอม เพลย์อิน ทู ก๊อด , โนว์ แอม โกอิน ทู เฮ็ลล)
If it’s out of my hands, I’ll let time prevail, huh
(อิ๊ฟ อิทซ เอ๊าท อ็อฝ มาย แฮนด์ , อิลล เล็ท ไทม์ พริเฝล , ฮู)
Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)

Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
Yeah, uhh, yeah
(เย่ , อา , เย่)
Let me holla at y’all
(เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท ยอล)

Son in B’More, we scored more, than ever before
(ซัน อิน BMore , วี สคอร์ โม , แฑ็น เอ๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
Copped the two door, six-double-oh off a roll
(ค๊อพพี่ เดอะ ทู ดอร์ , ซิกซ์ ดั๊บเบิ้ล โอ ออฟฟ อะ โรลล)
Show no love for loss since big eight be that lucky
(โชว์ โน ลัฝ ฟอร์ โรซ ซิ๊นซ บิ๊ก เอท บี แดท ลัคคิ)
number, we slammed eight of those in Kentucky
(นั๊มเบ้อร์ , วี สแลมทฺ เอท อ็อฝ โฑส อิน เคนทัคกี่)
Kept the currency comin, mo’, diamonds
(เค็พท เดอะ เคอเร็นซิ คัมอิน , โม , ได๊ม่อนดํ)
New clothes L.A. hoes that’ll ride us pronto
(นิว คโลฑ แอล อะ โฮ แธดิล ไรด์ อัซ pronto)
Once you, lived in luxury, you can’t leave it
(วั๊นซ ยู , ไล้ฝ อิน ลั๊กซุรี่ , ยู แค็นท ลี๊ฝ อิท)
Find yourself, turnin broke b*tches into divas
(ไฟนด์ ยุรเซลฟ , เทินนิน บโรค บี *tches อิ๊นทู ดีว่า)
Can you believe this? In Cleveland we cuttin these n*ggaz Creepin
(แคน ยู บีลี๊ฝ ดิส ซิน Cleveland วี คัทดิน ฑิส เอ็น *ggaz คลีพปิน)
Tie em on every block, til we shut down shop
(ไท เอ็ม ออน เอ๊เฝอร์รี่ บล๊อค , ทิล วี ชั๊ท เดาน ช๊อพ)
So keep your glock cocked, one in the head
(โซ คี๊พ ยุร คล็อก ค๊อค , วัน อิน เดอะ เฮด)
Push the five series drop just in case we gotta spit and spread
(พุช เดอะ ไฟฝ ซีรี ดรอพ จั๊สท อิน เค๊ส วี กอททะ ซพิท แอนด์ สเพร๊ด)
The alibi be simply, we was in the Carribean
(ดิ อั๊ลไลไบ บี ซีมพลิ , วี วอส ซิน เดอะ คาร์รีบีเอน)
with two of our women friends sippin Remi and Henny
(วิธ ทู อ็อฝ เอ๊า วีมเอิน เฟรน ซิบปิ่น เรมมี่ แอนด์ เฮนนี่)
From there we’ll flow, to the Florida Keys and blow trees
(ฟรอม แดร์ เวลล โฟลว์ , ทู เดอะ ฟอรีดา คีย์ แซน โบลว์ ทรี)
F*ck a couple of hoes and spend some cheese
(เอฟ *ck กา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ โฮ แซน สเพ็นด ซัม ชี๊ส)
That’s how a boy’s life is supposed to be
(แด้ท ฮาว อะ บอย ไล๊ฟ อีส ซั๊พโพ้ส ทู บี)
Make our way to N.O. cause we, Bout It Bout It
(เม้ค เอ๊า เวย์ ทู เอ็น โอ ค๊อส วี , เบาท ดิธ เบาท ดิธ)
Then down to D.C. where they, cock it pop it
(เด็น เดาน ทู ดี ซี แวร์ เด , ค๊อค อิท พ็อพ อิท)
Listen up life is nuttin but the hot sh*t, from here to Wisconsin
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไล๊ฟ อีส นัทดิน บั๊ท เดอะ ฮอท ฌะ *ที , ฟรอม เฮียร ทู วิสคอนซิน)
Y’all n*ggaz can get it constant
(ยอล เอ็น *ggaz แคน เก็ท ดิธ ค๊อนสแตนทํ)
It ain’t hard that’s like pushin dope in the 5th Ward
(อิท เอน ฮาร์ด แด้ท ไล๊ค พรุซชิน โดพ อิน เดอะ 5th วอด)
And just to get to God, I’ll go through hell
(แอนด์ จั๊สท ทู เก็ท ทู ก๊อด , อิลล โก ทรู เฮ็ลล)
and leave the world, a story to tell, heh
(แอนด์ ลี๊ฝ เดอะ เวิลด , อะ สท๊อรี่ ทู เทลล , เอฮ)

Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
On the streets we got guns and drugs for sale
(ออน เดอะ สทรีท วี ก็อท กัน แซน ดรัก ฟอร์ เซล)
And you hoes know the game that we play is real
(แอนด์ ยู โฮ โนว์ เดอะ เกม แดท วี เพลย์ อีส เรียล)
Keep your mind on the money and your weapons concealed, huh
(คี๊พ ยุร ไมนด์ ออน เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ ยุร เว๊พ่อน คอนซีล , ฮู)

Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
I’m prayin to God, know I’m goin to hell
(แอม เพลย์อิน ทู ก๊อด , โนว์ แอม โกอิน ทู เฮ็ลล)
If it’s out of my hands, I’ll let time prevail
(อิ๊ฟ อิทซ เอ๊าท อ็อฝ มาย แฮนด์ , อิลล เล็ท ไทม์ พริเฝล)
Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)

Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)

Listen up I got a story to tell…
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Story to Tell คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น