เนื้อเพลง Every Little Step คำอ่านไทย Play feat Aaron Carter

Featuring Aaron Carter
( ฟิทจูริง เอรอน คาเทอะ)

Whoooaaaaa… ohhhhh whoaa [we’ll be together]
(Whoooaaaaa โอ้ ว้าว [ เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
Every little … [Ohhh] every little step I take [Ohh ya]
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล [ โอ้ ] เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค [ โอ้ ยา ])
Every little .. every little step I take
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค)

I can’t sleep at night
(ไอ แค็นท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
I toss and turn
(ไอ ท็อซ แซน เทิร์น)
Listen for the telephone
(ลิ๊สซึ่น ฟอร์ เดอะ เท๊ลเลโฟน)
When I get your call
(เว็น นาย เก็ท ยุร คอลลํ)
I’m all chocked up
(แอม ออล ช็อค อั๊พ)
Can’t believe you called my home
(แค็นท บีลี๊ฝ ยู คอลลํ มาย โฮม)
And as a matter of fact, it blows my mind
(แอนด์ แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , อิท โบลว์ มาย ไมนด์)
You would even talk to mee
(ยู เวิด อี๊เฝ่น ท๊อล์ค ทู mee)
Cause a boy like you is a dream come true
(ค๊อส อะ บอย ไล๊ค ยู อีส ซา ดรีม คัม ทรู)
A real life fantasy
(อะ เรียล ไล๊ฟ แฟนทะซิ)

No matter what your friends try and tell ya
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยุร เฟรน ธราย แอนด์ เทลล ยา)
We were made to fall in love
(วี เวอ เมด ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ)
And we will be together, any kind of weather
(แอนด์ วี วิล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ , เอ๊นี่ ไคนด์ อ็อฝ เว๊เธ่อร)
Just like that, just like that
(จั๊สท ไล๊ค แดท , จั๊สท ไล๊ค แดท)

Every little step I take, you will be there
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค , ยู วิล บี แดร์)
Every little step I make, we’ll be together
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เม้ค , เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Every little step I take, you will be there
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค , ยู วิล บี แดร์)
Every little step I make, we’ll be together
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เม้ค , เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)

I can’t sleep at night
(ไอ แค็นท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
I toss and turn
(ไอ ท็อซ แซน เทิร์น)
Listen for the telephone
(ลิ๊สซึ่น ฟอร์ เดอะ เท๊ลเลโฟน)
When I get your call
(เว็น นาย เก็ท ยุร คอลลํ)
I’m all chocked up
(แอม ออล ช็อค อั๊พ)
Can’t believe you called my home
(แค็นท บีลี๊ฝ ยู คอลลํ มาย โฮม)
And as a matter of fact it blows my mind
(แอนด์ แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ดิธ โบลว์ มาย ไมนด์)
You would even talk to me
(ยู เวิด อี๊เฝ่น ท๊อล์ค ทู มี)
Cause a boy like you is a dream come true
(ค๊อส อะ บอย ไล๊ค ยู อีส ซา ดรีม คัม ทรู)
A …..real… life …fantasyyyy….
(อะ เรียล ไล๊ฟ fantasyyyy)

No matter what your friends try and tell ya
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยุร เฟรน ธราย แอนด์ เทลล ยา)
We were made to fall in love [Ohh ohh]
(วี เวอ เมด ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ [ โอ้ โอ้ ])
And we will be together, any kind of weather
(แอนด์ วี วิล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ , เอ๊นี่ ไคนด์ อ็อฝ เว๊เธ่อร)

It’s like that, it’s like that
(อิทซ ไล๊ค แดท , อิทซ ไล๊ค แดท)

Every little step I take, you will be there
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค , ยู วิล บี แดร์)
Every little step I make, we’ll be together [we’ll be together]
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เม้ค , เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ [ เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
Every little step I take, you will be there
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค , ยู วิล บี แดร์)
Every little step I make, we’ll be together
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เม้ค , เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)

Every little.. ohh ohh.. every little steeeeep…. [giiiirl]
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล โอ้ โอ้ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล steeeeep [ giiiirl ])
Every little step I take
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค)
Every little step I take [every little steeeeeep]
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค [ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล steeeeeep ])

No matter what your friends try and tell ya
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยุร เฟรน ธราย แอนด์ เทลล ยา)
We were made to fall in love [ohhhh]
(วี เวอ เมด ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ [ โอ้ ])
And we will be together, any kind of weather
(แอนด์ วี วิล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ , เอ๊นี่ ไคนด์ อ็อฝ เว๊เธ่อร)
It’s like that, it’s like that [Ohh yeaaaaaahhh]
(อิทซ ไล๊ค แดท , อิทซ ไล๊ค แดท [ โอ้ yeaaaaaahhh ])

Every little step I take, you will be there [Ohhhh yeah, we’ll be together]
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค , ยู วิล บี แดร์ [ โอ้ เย่ , เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
Every little step I make, we’ll be together [You know we’ll be together baby]
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เม้ค , เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ [ ยู โนว์ เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เบ๊บี้ ])
Every little step I take, you will be there [Every little step]
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค , ยู วิล บี แดร์ [ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ])
Every little step I make, [You make] we’ll be together
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เม้ค , [ ยู เม้ค ] เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)

[Yeah yeah yea] Every little step I take [wooo]… every little steeeeeeep….
([ เย่ เย่ เย ] เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค [ วู ] เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล steeeeeeep)
We’ll be together……Every little steeeeeeeeeeeeep we’ll be together
(เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล steeeeeeeeeeeeep เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Every little step… we’ll be together.. every little step We’ll be together
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Every little step.. Every little step I take.. ooh ooh ohhhh
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล สเท็พ ไอ เท้ค อู้ อู้ โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Every Little Step คำอ่านไทย Play feat Aaron Carter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น