เนื้อเพลง Even So คำอ่านไทย Rachael Yamagata

You’re gonna hate me when I tell you everything
( ยัวร์ กอนนะ เฮท มี เว็น นาย เทลล ยู เอ๊วี่ติง)
You’re gonna question whether you really know me at all
(ยัวร์ กอนนะ เคว๊สชั่น ฮเวทเออะ ยู ริแอ็ลลิ โนว์ มี แอ็ท ดอร์)
You will revisit every smile, and where it fit into the day
(ยู วิล รีฝีสอิท เอ๊เฝอร์รี่ สไมล์ , แอนด์ แวร์ อิท ฟิท อิ๊นทู เดอะ เดย์)
I know this is how it will play
(ไอ โนว์ ดิส ซิส ฮาว อิท วิล เพลย์)
And I try, oh I try to think of all the things
(แอนด์ ดาย ธราย , โอ ไอ ธราย ทู ทริ๊งค อ็อฝ ออล เดอะ ทริง)
That I could do to let you know that I love you
(แดท ไอ เคิด ดู ทู เล็ท ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)

Even so
(อี๊เฝ่น โซ)

I was not looking to do you wrong
(ไอ วอส น็อท ลุคอิง ทู ดู ยู รอง)
Was not looking for a change of scenery
(วอส น็อท ลุคอิง ฟอร์ รา เช้งจํ อ็อฝ ซีนเออะริ)
Don’t remember where, or when, or how I did
(ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ แวร์ , ออ เว็น , ออ ฮาว ไอ ดิด)
But I’m hoping that you’ll forgive me
(บั๊ท แอม โฮพปิง แดท โยว ฟอร์กี๊ฝ มี)
And I try, oh I try to think of all the things
(แอนด์ ดาย ธราย , โอ ไอ ธราย ทู ทริ๊งค อ็อฝ ออล เดอะ ทริง)
That I could do to let you know that I love you
(แดท ไอ เคิด ดู ทู เล็ท ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)

Do you remember how we used to run in the summertime?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี ยู๊ส ทู รัน อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)
Do you remember how we’d run in the summertime?
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว เว็ด รัน อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์)

Oh I try, I try so very hard
(โอ ไอ ธราย , ไอ ธราย โซ เฝ๊รี่ ฮาร์ด)
And I cry, I cry so very much
(แอนด์ ดาย คราย , ไอ คราย โซ เฝ๊รี่ มัช)
For I love you like you’ll never let yourself feel again
(ฟอร์ ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค โยว เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยุรเซลฟ ฟีล อะเกน)
I love you like a brother and a friend
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค เก บร๊าเท่อรํ แอนด์ อะ เฟรน)
I love you with my whole heart until it bends
(ไอ ลัฝ ยู วิธ มาย โฮล ฮาร์ท อันทิล อิท เบ็นด)
I love you like a lover until the very end
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค เก ลัฝเออะ อันทิล เดอะ เฝ๊รี่ เอ็นด)

But I’ll always think of all the things
(บั๊ท อิลล ออลเว ทริ๊งค อ็อฝ ออล เดอะ ทริง)
You did to let me know that you love me
(ยู ดิด ทู เล็ท มี โนว์ แดท ยู ลัฝ มี)
But you’re leaving
(บั๊ท ยัวร์ ลีฝอิงส)
Even so
(อี๊เฝ่น โซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Even So คำอ่านไทย Rachael Yamagata

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น