เนื้อเพลง Almost คำอ่านไทย Tamia

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Can you tell me
(แค็น ยู เท็ล มี)
How can one miss what she’s never had
(เฮา แค็น วัน มิซ ฮว็อท ชี เนฝเออะ แฮ็ด)
How could I reminisce when there is no past
(เฮา คูด ดาย ริมมีนิด ฮเว็น แฑ อีส โน พาซท)
How could I have memories of being happy with you boy
(เฮา คูด ดาย แฮ็ฝ เมรโมรี อ็อฝ บีอิง แฮพพิ วิฑ ยู บอย)
Could someone tell me how can this be
(คูด ซัมวัน เท็ล มี เฮา แค็น ที บี)
How could my mind pull up incidents
(เฮา คูด ไม ไมนด พุล อัพ อีนซิเด็นท)
Recall dates and times that never happened
(ริคอล เดท แซน ไทม แดท เนฝเออะ แฮพเพ็น)
How could we celebrate a love that’s to late
(เฮา คูด วี เซลอิบเรท อะ ลัฝ แฑ็ท ทู เลท)
And how could I really mean the words I’m bout to say
(แอ็นด เฮา คูด ดาย ริแอ็ลลิ มีน เดอะ เวิด แอม เบาท ทู เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I missed the times that we almost shared
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ออลโมซท แฌ)
I miss the love that was almost there
(ไอ มิซ เดอะ ลัฝ แดท วอส ออลโมซท แฑ)
I miss the times that we use to kiss
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ยูซ ทู คิซ)
At least in my dreams
(แอ็ท ลีซท อิน ไม ดรีม)
Just let me take my time and reminisce
(จัซท เล็ท มี เทค ไม ไทม แอ็นด ริมมีนิด)
I miss the times that we never had
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี เนฝเออะ แฮ็ด)
What happened to us we were almost there
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ วี เวอ ออลโมซท แฑ)
Whoever said it’s impossible to miss when you never had
(ฮูเอฝเออะ เซ็ด อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู มิซ ฮเว็น ยู เนฝเออะ แฮ็ด)
Never almost had you
(เนฝเออะ ออลโมซท แฮ็ด ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I cannot believe I let you go
(ไอ แคนน็อท บิลีฝ ไอ เล็ท ยู โก)
Or what I should say I should’ve grabbed you up and never let you go
(ออ ฮว็อท ไอ ฌูด เซ ไอ ชูดดิฝ แกรบเบด ยู อัพ แอ็นด เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
I should’ve went out with you
(ไอ ชูดดิฝ เว็นท เอาท วิฑ ยู)
I should’ve made you my boo boy
(ไอ ชูดดิฝ เมด ยู ไม บู บอย)
Yes that’s one time I should’ve broke the rules
(เย็ซ แฑ็ท วัน ไทม ไอ ชูดดิฝ บโรค เดอะ รูล)
I should’ve went on a date
(ไอ ชูดดิฝ เว็นท ออน อะ เดท)
Should’ve found a way to escape
(ชูดดิฝ เฟานด อะ เว ทู เอ็ซเคพ)
Should’ve turned a almost into
(ชูดดิฝ เทิน อะ ออลโมซท อีนทุ)
If it happened now its to late
(อิฟ อิท แฮพเพ็น เนา อิทซ ทู เลท)
How could I celebrate a love that wasn’t real
(เฮา คูด ดาย เซลอิบเรท อะ ลัฝ แดท วอสซึ้น ริแอ็ล)
And if it didn’t happen why does my heart feel
(แอ็นด อิฟ อิท ดิ๊นอิน แฮพเพ็น ฮไว ดัส ไม ฮาท ฟีล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I missed the times that we almost shared
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ออลโมซท แฌ)
I miss the love that was almost there
(ไอ มิซ เดอะ ลัฝ แดท วอส ออลโมซท แฑ)
I miss the times that we use to kiss
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ยูซ ทู คิซ)
At least in my dreams
(แอ็ท ลีซท อิน ไม ดรีม)
[adsense]
Just let me take my time and reminisce
(จัซท เล็ท มี เทค ไม ไทม แอ็นด ริมมีนิด)
I miss the times that we never had
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี เนฝเออะ แฮ็ด)
What happened to us we were almost there
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ วี เวอ ออลโมซท แฑ)
Whoever said it’s impossible to miss when you never had
(ฮูเอฝเออะ เซ็ด อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู มิซ ฮเว็น ยู เนฝเออะ แฮ็ด)
Never almost had you
(เนฝเออะ ออลโมซท แฮ็ด ยู)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
[sometimes I wanna rub ya, some nights I wanna hug ya]
([ ซัมไทม์ ซาย วอนนา รับ ยา , ซัม ไนท ซาย วอนนา ฮัก ยา ])
And you seem to be the perfect one for me
(แอ็นด ยู ซีม ทู บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท วัน ฟอ มี)
You [some nights I wanna touch ya but tonight I wanna love ya]
(ยู [ ซัม ไนท ซาย วอนนา ทั๊ช ยา บัท ทุไนท ไอ วอนนา ลัฝ ยา ])
You’re all that I ever wanted
(ยัวร์ ออล แดท ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
And you’re my everything yes its true
(แอ็นด ยัวร์ ไม เอ๊วี่ติง เย็ซ อิทซ ทรู)
Boy its hard to be close to you
(บอย อิทซ ฮาด ทู บี คโลส ทู ยู)
My love
(ไม ลัฝ)
I know it may sound crazy
(ไอ โน อิท เม เซานด คเรสิ)
But I’m in love with you
(บัท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I missed the times that we almost shared
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ออลโมซท แฌ)
I miss the love that was almost there
(ไอ มิซ เดอะ ลัฝ แดท วอส ออลโมซท แฑ)
I miss the times that we use to kiss
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ยูซ ทู คิซ)
At least in my dreams
(แอ็ท ลีซท อิน ไม ดรีม)
Just let me take my time and reminisce
(จัซท เล็ท มี เทค ไม ไทม แอ็นด ริมมีนิด)
I miss the times that we never had
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี เนฝเออะ แฮ็ด)
What happened to us we were almost there
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ วี เวอ ออลโมซท แฑ)
Whoever said it’s impossible to miss when you never had
(ฮูเอฝเออะ เซ็ด อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู มิซ ฮเว็น ยู เนฝเออะ แฮ็ด)
Never almost had you
(เนฝเออะ ออลโมซท แฮ็ด ยู)

I missed the times that we almost shared
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ออลโมซท แฌ)
I miss the love that was almost there [sometimes I wanna rub ya]
(ไอ มิซ เดอะ ลัฝ แดท วอส ออลโมซท แฑ [ ซัมไทม์ ซาย วอนนา รับ ยา ])
I miss the times that we use to kiss
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี ยูซ ทู คิซ)
At least in my dreams
(แอ็ท ลีซท อิน ไม ดรีม)
Just let me take my time and reminisce [but tonight I wanna love ya]
(จัซท เล็ท มี เทค ไม ไทม แอ็นด ริมมีนิด [ บัท ทุไนท ไอ วอนนา ลัฝ ยา ])
I miss the times that we never had
(ไอ มิซ เดอะ ไทม แดท วี เนฝเออะ แฮ็ด)
What happened to us we were almost there
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ วี เวอ ออลโมซท แฑ)
Whoever said its impossible to miss when you never had
(ฮูเอฝเออะ เซ็ด อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู มิซ ฮเว็น ยู เนฝเออะ แฮ็ด)
Never, never almost had you [but tonight I wanna love ya]
(เนฝเออะ , เนฝเออะ ออลโมซท แฮ็ด ยู [ บัท ทุไนท ไอ วอนนา ลัฝ ยา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Almost คำอ่านไทย Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น