เนื้อเพลง Metamorphosis คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[Me-ta-mor-pho-sis]
( [ มี ทา mor pho ซิซ ])
[Me-ta-mor-pho-sis]
([ มี ทา mor pho ซิซ ])
[Me-ta-mor-pho-sis]
([ มี ทา mor pho ซิซ ])
[Me-ta-mor-pho-sis]
([ มี ทา mor pho ซิซ ])

[I-I-I-I-I-I, I wanna know, yeah]
([ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[I-I-I-I-I-I, I wanna know]
([ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ ])

Please allow me to try and explain
(พลีซ อะลาว มี ทู ธราย แอนด์ เอ็กซเพลน)
I’m living proof that man can change
(แอม ลีฝอิง พรู๊พ แดท แมน แคน เช้งจํ)
I knew what I wanted, I knew how to get it
(ไอ นยู ว๊อท ไอ ว้อนท , ไอ นยู ฮาว ทู เก็ท ดิธ)
It didn’t make me happy to I started again
(อิท ดิ๊นอิน เม้ค มี แฮ๊พพี่ ทู ไอ สท๊าร์ท อะเกน)
What I wanted to be was a family man
(ว๊อท ไอ ว้อนท ทู บี วอส ซา แฟ๊มิลี่ แมน)
But nature had some alternative plans
(บั๊ท เน๊เจ้อร์ แฮ็ด ซัม อ็อลเทอนะทิฝ แพลน)
So I did without the lot, put emotion on hold
(โซ ไอ ดิด วิธเอ๊าท เดอะ ล็อท , พุท อีโม๊ชั่น ออน โฮลด์)
And hoped my instincts would do what they were told
(แอนด์ ฮ็อพ มาย อิ๊นสทิ้งท เวิด ดู ว๊อท เด เวอ โทลด)

[I-I-I-I-I-I, I wanna know, yeah]
([ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[I-I-I-I-I-I, I wanna know]
([ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ ])

But every now and then, and often at night
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ นาว แอนด์ เด็น , แอนด์ อ๊อฟเฟ่น แอ็ท ไน๊ท)
A particular feeling would surface, in spite
(อะ พาร์ทิ๊คิวล่าร์ ฟีลอิง เวิด เซ๊อร์เฟซ , อิน ซไพท)
Of what I’d told myself and tried to deny
(อ็อฝ ว๊อท อาย โทลด ไมเซลฟ แอนด์ ทไร ทู ดีนาย)
I kept on asking the question: why?
(ไอ เค็พท ออน อาคกิ้ง เดอะ เคว๊สชั่น : วาย)

[Why, why, why, I wanna know]
([ วาย , วาย , วาย , ไอ วอนนา โนว์ ])

[You grow up and experience this]
([ ยู โกรว์ อั๊พ แอนด์ เอ็กซพี๊เหรียนซํ ดิส ])
[A total metaporphosis]
([ อะ โท๊ท่อล metaporphosis ])
It’s all about change, it’s a metamorphosis
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เช้งจํ , อิทซ ซา เมทะมอโฟะซิซ)

With time and age I had to change
(วิธ ไทม์ แอนด์ เอจ ไอ แฮ็ด ทู เช้งจํ)
‘Cause my behaviour was getting strange
(ค๊อส มาย บิเฮฟเยอะ วอส เกดดดิ้ง สเทร๊งจ)
People on the street caught my eye
(พี๊เพิ่ล ออน เดอะ สทรีท คอท มาย อาย)
And I begin to think I might be their kind of guy
(แอนด์ ดาย บีกิน ทู ทริ๊งค ไอ ไมท บี แดร์ ไคนด์ อ็อฝ กาย)
The long-term suppression of an adolescent urge
(เดอะ ลอง เทิร์ม ซัพเรฌอัน อ็อฝ แอน แอโดะเลซเซ็นท เอร์จ)
Was in retreat, and I was on the virge
(วอส ซิน รีทรี๊ท , แอนด์ ดาย วอส ออน เดอะ virge)
Of falling in love or having fun
(อ็อฝ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ออ แฮฝวิ่ง ฟัน)
Time was running out, something had to be done.
(ไทม์ วอส รันนิง เอ๊าท , ซัมติง แฮ็ด ทู บี ดัน)

[I wanna know, yeah]
([ ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[I wanna know]
([ ไอ วอนนา โนว์ ])
[I wanna know, yeah]
([ ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[Tell me what’s the reason]
([ เทลล มี ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น ])

Where was I? Laying down the law
(แวร์ วอส ซาย เลยิง เดาน เดอะ ลอว์)
Dancing with the others out on the floor
(แด็นซิง วิธ ดิ อ๊อเธ่อร์ เอ๊าท ออน เดอะ ฟลอร์)
Music and smoke, what did it mean?
(มิ๊วสิค แอนด์ สโม๊ค , ว๊อท ดิด ดิท มีน)
Somebody spoke and I went into a dream
(ซัมบอดี้ ซโพค แอนด์ ดาย เว็นท อิ๊นทู อะ ดรีม)
I had what I wanted, madly in love
(ไอ แฮ็ด ว๊อท ไอ ว้อนท , แมดลิ อิน ลัฝ)
And nothing else mattered, this was enough
(แอนด์ นัธอิง เอ๊ลส แม๊ทเท่อร์ , ดิส วอส อีน๊าฟ)
Questions were answered which used to perplex
(เคว๊สชั่น เวอ แอ๊นเซ่อร วิช ยู๊ส ทู เพิพเลคซ)
In particular those about the big s.e.x.
(อิน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ โฑส อะเบ๊าท เดอะ บิ๊ก เอส อี เอ๊กซฺ)

[I-I, I wanna know, yeah [sex]]
([ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ , เย่ [ เซ็กซ ] ])
[I wanna know [sex]]
([ ไอ วอนนา โนว์ [ เซ็กซ ] ])
[I wanna know, yeah]
([ ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[Tell me what’s the reason [sex]]
([ เทลล มี ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น [ เซ็กซ ] ])
[Tell me what’s the reason]
([ เทลล มี ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น ])

[You grow up and experience this]
([ ยู โกรว์ อั๊พ แอนด์ เอ็กซพี๊เหรียนซํ ดิส ])
[A total metaporphosis]
([ อะ โท๊ท่อล metaporphosis ])
It’s all about love, it’s a metamorphosis
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ , อิทซ ซา เมทะมอโฟะซิซ)

Dreaming is easy, life is tough, I got the picture
(ดรีมมิง อีส อีสอิ , ไล๊ฟ อีส ทั๊ฟ , ไอ ก็อท เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
The most important thing is not to end up bitter
(เดอะ โมซท อิมพอแท็นท ทริง อีส น็อท ทู เอ็นด อั๊พ บิ๊ทเท่อร์)
‘Cause when you start to feel increasingly forlorner
(ค๊อส เว็น ยู สท๊าร์ท ทู ฟีล อินครีซอิงลิ forlorner)
– Woomph! – love comes right around the corner
(Woomph ! ลัฝ คัม ไร๊ท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
It may not last, but here am I
(อิท เมย์ น็อท ล๊าสท , บั๊ท เฮียร แอ็ม ไอ)
Once a caterpillar, now a b*tterfly
(วั๊นซ อะ แคทเออะพิเลอะ , นาว อะ บี *tterfly)
It can seem strange, but when you reminisce
(อิท แคน ซีม สเทร๊งจ , บั๊ท เว็น ยู ริมมีนิด)
It’s all about change, it’s a metamorphosis
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เช้งจํ , อิทซ ซา เมทะมอโฟะซิซ)

[I-I, I wanna know, yeah]
([ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[I wanna know]
([ ไอ วอนนา โนว์ ])
It’s all about love, it’s a metamorphosis
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ , อิทซ ซา เมทะมอโฟะซิซ)

[You grow up and experience this]
([ ยู โกรว์ อั๊พ แอนด์ เอ็กซพี๊เหรียนซํ ดิส ])
[A total metaporphosis]
([ อะ โท๊ท่อล metaporphosis ])
It’s all about change, it’s a metamorphosis
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เช้งจํ , อิทซ ซา เมทะมอโฟะซิซ)

[I-I, I wanna know, yeah]
([ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[I wanna know]
([ ไอ วอนนา โนว์ ])
[I wanna know, yeah]
([ ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[I wanna know]
([ ไอ วอนนา โนว์ ])
It’s all about change, it’s a metamorphosis
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เช้งจํ , อิทซ ซา เมทะมอโฟะซิซ)
[I-I-I-I-I-I, I wanna know, yeah]
([ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ไอ วอนนา โนว์ , เย่ ])
[I wanna know]
([ ไอ วอนนา โนว์ ])
It’s all about love it’s a metamorphosis
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ลัฝ อิทซ ซา เมทะมอโฟะซิซ)
[Me-ta-mor-pho-sis]
([ มี ทา mor pho ซิซ ])
[Me-ta-mor-pho-sis]
([ มี ทา mor pho ซิซ ])

[Me-ta-mor-pho-sis]
([ มี ทา mor pho ซิซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Metamorphosis คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น