เนื้อเพลง I Wish You Peace คำอ่านไทย Eagles

I wish you peace when the cold winds blow
( ไอ วิ๊ช ยู พี๊ซ เว็น เดอะ โคลด์ วินด โบลว์)
Warmed by the fire’s glow
(วอร์ม บาย เดอะ ไฟเออะร กโล)
I wish you comfort in the, the lonely time
(ไอ วิ๊ช ยู ค๊อมฟอร์ท อิน เดอะ , เดอะ โลนลิ ไทม์)
And arms to hold you when you ache inside
(แอนด์ อาร์ม ทู โฮลด์ ยู เว็น ยู เอช อิ๊นไซด์)

I wish you hope when things are going bad
(ไอ วิ๊ช ยู โฮพ เว็น ทริง แซร์ โกอิ้ง แบ้ด)
Kind words when times are sad
(ไคนด์ เวิร์ด เว็น ไทม์ แซร์ แซ้ด)
I wish you shelter from the, the raging wind
(ไอ วิ๊ช ยู เช๊ลเท่อร์ ฟรอม เดอะ , เดอะ เรจิง วินด)
Cooling waters at the fever’s end
(คลูลิ้ง ว๊อเท่อร แอ็ท เดอะ ฟี๊เฝ่อร เอ็นด)

I wish you peace when times are hard
(ไอ วิ๊ช ยู พี๊ซ เว็น ไทม์ แซร์ ฮาร์ด)
The light to guide you through the dark
(เดอะ ไล๊ท ทู ไก๊ด ยู ทรู เดอะ ด๊าร์ค)
And when storms are high and your, your dreams are low
(แอนด์ เว็น สทอร์ม แซร์ ไฮฮ แอนด์ ยุร , ยุร ดรีม แซร์ โลว)

I wish you the strength to let love grow on,
(ไอ วิ๊ช ยู เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ท ลัฝ โกรว์ ออน ,)
I wish you the strength to let love flow,
(ไอ วิ๊ช ยู เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ท ลัฝ โฟลว์ ,)

I wish you peace when times are hard
(ไอ วิ๊ช ยู พี๊ซ เว็น ไทม์ แซร์ ฮาร์ด)
A light to guide you through the dark
(อะ ไล๊ท ทู ไก๊ด ยู ทรู เดอะ ด๊าร์ค)
And when storms are high and your, you dreams are low
(แอนด์ เว็น สทอร์ม แซร์ ไฮฮ แอนด์ ยุร , ยู ดรีม แซร์ โลว)
I wish you the strength to let let grown on,
(ไอ วิ๊ช ยู เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ท เล็ท กโรน ออน ,)
I wish you the strength to let love flow,
(ไอ วิ๊ช ยู เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ท ลัฝ โฟลว์ ,)
I wish you the strength to let love glow on
(ไอ วิ๊ช ยู เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ท ลัฝ กโล ออน)
I wish you the strength to let love go on.
(ไอ วิ๊ช ยู เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ท ลัฝ โก ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish You Peace คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น