เนื้อเพลง Did You Miss Me คำอ่านไทย Petey Pablo feat Baby, TQ

[Baby [Petey Pablo]]
( [ เบ๊บี้ [ Petey Pablo ] ])
Oh yeah
(โอ เย่)
Birdman
(เบิดแม็น)
Prrrrrrr
(Prrrrrrr)
Yeah
(เย่)
North Carceezy!
(น๊อร์ธ Carceezy !)
Oh yeah
(โอ เย่)
Cash Money ha
(แค๊ช มั๊นนี่ ฮา)
Yeah
(เย่)
Get the money baby
(เก็ท เดอะ มั๊นนี่ เบ๊บี้)
Get this money baby
(เก็ท ดิส มั๊นนี่ เบ๊บี้)
TQueezy!
(TQueezy !)
It’s Birdman baby
(อิทซ เบิดแม็น เบ๊บี้)
Freezy you did the damn thing boy
(ฟรีซี่ ยู ดิด เดอะ แดมนํ ทริง บอย)
[Petey Pablo comes in]
([ Petey Pablo คัม ซิน ])
Yeah
(เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
Holla at ya boy, Birdman!
(ฮอลละ แอ็ท ยา บอย , เบิดแม็น !)
Prrrrrrrrrr
(Prrrrrrrrrr)
Oh yeah
(โอ เย่)
Uh huh
(อา ฮู)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Ay ay
(ไอ ไอ)
See I came around early
(ซี ไอ เคม อะราวนฺดฺ เอ๊อรํลี่)
It was me and Ms Birdy
(อิท วอส มี แอนด์ เอมสฺ Birdy)
It ain’t nothing to a pimp
(อิท เอน นัธอิง ทู อะ พิมพ)
It ain’t nothing to a baller
(อิท เอน นัธอิง ทู อะ บอลเลอ)
Worldwide hustling known shot caller
(เวิรดวาย อัสลิง โนน ฌ็อท คอลเลอะ)

[TQ]
([ TQ ])
Yeah yeah
(เย่ เย่)
When I came through dippin’
(เว็น นาย เคม ทรู ดิพพิน)
In the Bird Benz
(อิน เดอะ เบิร์ด เบนซฺ)
With the Birdman and some Bird friends
(วิธ เดอะ เบิดแม็น แอนด์ ซัม เบิร์ด เฟรน)
I got big wheels
(ไอ ก็อท บิ๊ก วีล)
And every time I’m in the club it’s a big deal
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอม อิน เดอะ คลับ อิทซ ซา บิ๊ก ดีล)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Mama on everything [oh yeah]
(มามะ ออน เอ๊วี่ติง [ โอ เย่ ])
God bless the day and the 20 inches
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ เดย์ แอนด์ เดอะ 20 อินเชด)
Came around the corner with the slab on rags [alright]
(เคม อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ วิธ เดอะ ซแล็บ ออน แร๊ก [ ออลไร๊ท ])
Think about my dad and the sh*t we had
(ทริ๊งค อะเบ๊าท มาย แด๊ด แอนด์ เดอะ ฌะ *ที วี แฮ็ด)

[TQ]
([ TQ ])
Ooh Lord, I remember yesterday
(อู้ หลอร์ด , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เยซเทอะดิ)
Trippin’ hittin switches in a white on white tray
(ทริพพิน ฮิทดิน สวิทเชท ซิน อะ ไว๊ท ออน ไว๊ท ทเร)
Caught a Bird with the Bird the very next day
(คอท ดา เบิร์ด วิธ เดอะ เบิร์ด เดอะ เฝ๊รี่ เน๊กซท เดย์)
Down to Carolina where is Petey
(เดาน ทู แคโรไลนา แวร์ อีส Petey)

[Petey Pablo]
([ Petey Pablo ])
I tried to tell ya’ll
(ไอ ทไร ทู เทลล ยอล)
It about to happen
(อิท อะเบ๊าท ทู แฮ๊พเพ่น)
Ayo Baby
(เอโย เบ๊บี้)
How we’re gonna have the Birdman and the Helicopter
(ฮาว เวีย กอนนะ แฮ็ฝ เดอะ เบิดแม็น แอนด์ เดอะ เฮลอิคอพเทอะ)
Man on the same track
(แมน ออน เดอะ เซม แทร็ค)
Yo Mannie, you cut the fool on this track
(โย Mannie , ยู คัท เดอะ ฟูล ออน ดิส แทร็ค)
TQ, I see you boy
(TQ , ไอ ซี ยู บอย)
You out from West Coast to New Orleans and North
(ยู เอ๊าท ฟรอม เว๊สท โค้สท ทู นิว โอรีอินสฺ แซน น๊อร์ธ)
Carolina
(แคโรไลนา)

Give a f*ck what them New Orlean do
(กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ว๊อท เด็ม นิว Orlean ดู)
You know how I do
(ยู โนว์ ฮาว ไอ ดู)
Mashin on 22’s
(แมชเชน ออน 22s)
I got a caddy to it
(ไอ ก็อท ดา แคดดิ ทู อิท)
And a jag and a Benz and a corvette
(แอนด์ อะ แจ็ก แอนด์ อะ เบนซฺ แอนด์ อะ คอเฝท)
Just like baseball ?bit?
(จั๊สท ไล๊ค เบสบอล บิท)
I’m on deck ballin cat
(แอม ออน เด็ค บอลลิน แค๊ท)
All ya’ll should call me that
(ออล ยอล เชิด คอลลํ มี แดท)
Took mine, dip mine
(ทุค ไมน์ , ดิพ ไมน์)
Trippled the stack
(ทริพเปิล เดอะ ซแท็ค)
Who’s f*cking with that
(ฮู เอฟ *คิง วิธ แดท)
Carolina, Cash Money
(แคโรไลนา , แค๊ช มั๊นนี่)
Man, Mannie what you do to this track
(แมน , Mannie ว๊อท ยู ดู ทู ดิส แทร็ค)
TQ, Bird, Petey on the same jam
(TQ , เบิร์ด , Petey ออน เดอะ เซม แจม)
I’ll be GOD DAMNed! It’s on now!
(อิลล บี ก๊อด แดมนํ ! อิทซ ออน นาว !)
And I dont expect you to understand
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ยู ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
And this is for grown man
(แอนด์ ดิส ซิส ฟอร์ กโรน แมน)
You standing on some dangerous land
(ยู ซแทนดิง ออน ซัม เดนเจอะรัซ แลนด์)
And this time I got a master plan
(แอนด์ ดิส ไทม์ ไอ ก็อท ดา ม๊าสเต้อร์ แพลน)
I got a man with papers to handle the pistols
(ไอ ก็อท ดา แมน วิธ เพ๊เพ่อร์ ทู แฮ๊นเดิ้ล เดอะ พิ๊สท่อล)
So I don’t have to tj-tj-tj-tj
(โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู tj tj tj tj)
I done had it up to here with this sh*t
(ไอ ดัน แฮ็ด ดิท อั๊พ ทู เฮียร วิธ ดิส ฌะ *ที)
Take this track to the label
(เท้ค ดิส แทร็ค ทู เดอะ เล๊เบ้ล)
Here’s your single b*tch!
(เฮียร ยุร ซิ๊งเกิ้ล บี *tch !)

[Petey Pablo [Baby]]
([ Petey Pablo [ เบ๊บี้ ] ])
[Petey Pablo baby!] ?all the time, boy
([ Petey Pablo เบ๊บี้ ! ] ออล เดอะ ไทม์ , บอย)
[Birdman!]
([ เบิดแม็น ! ])
[Cash Money number 1!] You know ?
([ แค๊ช มั๊นนี่ นั๊มเบ้อร์ 1 ! ] ยู โนว์)
[C’mon] C’mon
([ ซีมอน ] ซีมอน)
[Mannie Freezy!] Show em how to do the time, Baby
([ Mannie ฟรีซี่ ! ] โชว์ เอ็ม ฮาว ทู ดู เดอะ ไทม์ , เบ๊บี้)
[Prrrrr] Birdman, Helicopter Man, oh
([ Prrrrr ] เบิดแม็น , เฮลอิคอพเทอะ แมน , โอ)
Boy is crazy, boy
(บอย อีส คเรสิ , บอย)
North Carolina to New Orleans, baby
(น๊อร์ธ แคโรไลนา ทู นิว โอรีอินสฺ , เบ๊บี้)

[Petey Pablo]
([ Petey Pablo ])
We got some questions of my home town
(วี ก็อท ซัม เคว๊สชั่น อ็อฝ มาย โฮม ทาวน์)
While I was gone working on this album
(ไวล์ ไอ วอส กอน เวิคกิง ออน ดิส อั๊ลบั้ม)
Racking my brain going through all types of problems
(แรคคิง มาย เบรน โกอิ้ง ทรู ออล ไท๊พ อ็อฝ โพร๊เบล่ม)
Cause the world would never get passed the first
(ค๊อส เดอะ เวิลด เวิด เน๊เฝ่อร์ เก็ท พาสส เดอะ เฟิร์สท)
single I dropped
(ซิ๊งเกิ้ล ไอ ดร็อพ)
The whole album was hot
(เดอะ โฮล อั๊ลบั้ม วอส ฮอท)
Bottom to the top
(บ๊อทท่อม ทู เดอะ ท๊อพ)
And this time I’m giving ya’ll a whole enchilada
(แอนด์ ดิส ไทม์ แอม กีฝวิง ยอล อะ โฮล เอนชิวลาดา)
Rappin hard I went back to the drawing board
(แรพปิน ฮาร์ด ดาย เว็นท แบ็ค ทู เดอะ ดรออิง บอร์ด)
Got me a sharper sword
(ก็อท มี อะ ฌาเพอะ ซ๊อร์ด)
Jumped on the right horse
(จั๊มพ ออน เดอะ ไร๊ท ฮอร์ส)
Good Lord!
(กู๊ด หลอร์ด !)
It ain’t a game anymore
(อิท เอน ดา เกม แอนนี่มอ)
It’s a rain forrest of wack sh*t and I don’t want no
(อิทซ ซา เรน forrest อ็อฝ แวค ฌะ *ที แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท โน)
part to it
(พาร์ท ทู อิท)
I done built me a fort I’m prepared for it
(ไอ ดัน บิลท มี อะ โฟท แอม พรีแพร์ ฟอร์ อิท)
If the boat do sink, dawg, I won’t on it
(อิ๊ฟ เดอะ โบ๊ท ดู ซิ๊งค , ดาว , ไอ ว็อนท ออน หนิด)
I was on the damn flight to New Orleans
(ไอ วอส ออน เดอะ แดมนํ ฟไลท ทู นิว โอรีอินสฺ)
And do a song with Souljah from Magnolia
(แอนด์ ดู อะ ซ็อง วิธ Souljah ฟรอม แม็กโนเลียะ)
Holla if you hear me
(ฮอลละ อิ๊ฟ ยู เฮียร มี)
And I ain’t dis, trip, flip script on none of my
(แอนด์ ดาย เอน ดิซ , ทริ๊พ , ฟลิพ สคริพท์ ออน นัน อ็อฝ มาย)
homies
(โฮมี)
It’s Carolina till I die, whody!
(อิทซ แคโรไลนา ทิลล์ ไอ ดาย , whody !)

[Petey Pablo [Baby]]
([ Petey Pablo [ เบ๊บี้ ] ])
Yeah!
(เย่ !)
What ya’ll gotta say about that there
(ว๊อท ยอล กอททะ เซย์ อะเบ๊าท แดท แดร์)
Birdman
(เบิดแม็น)
You better told em [Petey Pablo, baby!]
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โทลด เอ็ม [ Petey Pablo , เบ๊บี้ ! ])
I told em [Petey Queezy be!]
(ไอ โทลด เอ็ม [ Petey Queezy บี ! ])
Oh Lord [North Carceezy and ?Bird Beezy?, baby]
(โอ หลอร์ด [ น๊อร์ธ Carceezy แอนด์ เบิร์ด Beezy , เบ๊บี้ ])
[NO and NC, baby]
([ โน แอนด์ NC , เบ๊บี้ ])
[We doin it real real real big]
([ วี โดย หนิด เรียล เรียล เรียล บิ๊ก ])
[So so so fly]
([ โซ โซ โซ ฟลาย ])

[TQ]
([ TQ ])
We fly, Baby
(วี ฟลาย , เบ๊บี้)
We fly
(วี ฟลาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Did You Miss Me คำอ่านไทย Petey Pablo feat Baby, TQ

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น