เนื้อเพลง Wannabe คำอ่านไทย Spice Girls

Ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Yo, I’ll tell you what I want, what I really, really want
(โย , อิล เท็ล ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท , ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
So tell me what you want, what you really, really want
(โซ เท็ล มี ฮว็อท ยู ว็อนท , ฮว็อท ยู ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
I’ll tell you what I want, what I really, really want
(อิล เท็ล ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท , ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
So tell me what you want, what you really, really want
(โซ เท็ล มี ฮว็อท ยู ว็อนท , ฮว็อท ยู ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
I wanna, [ha] I wanna, [ha] I wanna, [ha] I wanna, [ha]
(ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ])
I wanna really, really, really wanna zigazig ah
(ไอ วอนนา ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ วอนนา ซีกาซิน อา)

If you want my future, forget my past
(อิฟ ยู ว็อนท ไม ฟยูเชอะ , เฟาะเกท ไม พาซท)
If you wanna get with me, better make it fast
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี , เบทเทอะ เมค อิท ฟัซท)
Now don’t go wasting my precious time
(เนา ด้อนท์ โก เวซทิง ไม พเรฌอัซ ไทม)
Get your act together we could be just fine
(เก็ท ยุร แอ็คท ทุเกฑเออะ วี คูด บี จัซท ไฟน)

I’ll tell you what I want, what I really, really want
(อิล เท็ล ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท , ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
So tell me what you want, what you really, really want
(โซ เท็ล มี ฮว็อท ยู ว็อนท , ฮว็อท ยู ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
I wanna, [ha] I wanna, [ha] I wanna, [ha] I wanna, [ha]
(ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ])
I wanna really, really, really wanna zigazig ah
(ไอ วอนนา ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ วอนนา ซีกาซิน อา)
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ , ยู กอททะ เก็ท วิฑ ไม ฟเร็นด)
[Gotta get with my friends]
([ กอททะ เก็ท วิฑ ไม ฟเร็นด ])
Make it last forever, friendship never ends
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , ฟเร็นฌิพ เนฝเออะ เอ็นด)
If you wanna be my lover, you have got to give
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ , ยู แฮ็ฝ ก็อท ทู กิฝ)
Taking is too easy, but that’s the way it is
(เทคอิง อีส ทู อีสอิ , บัท แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

Oh, what do you think about that
(โอ , ฮว็อท ดู ยู ธิงค อะเบาท แดท)
Now you know how I feel
(เนา ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
Say, you can handle my love, are you for real
(เซ , ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล ไม ลัฝ , อาร์ ยู ฟอ ริแอ็ล)
[Are you for real]
([ อาร์ ยู ฟอ ริแอ็ล ])
I won’t be hasty, I’ll give you a try
(ไอ ว็อนท บี เฮซทิ , อิล กิฝ ยู อะ ทไร)
If you really bug me then I’ll say goodbye
(อิฟ ยู ริแอ็ลลิ บัก มี เฑ็น อิล เซ กู๊ดบาย)

Yo I’ll tell you what I want, what I really, really want
(โย อิล เท็ล ยู ฮว็อท ไอ ว็อนท , ฮว็อท ไอ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
So tell me what you want, what you really, really want
(โซ เท็ล มี ฮว็อท ยู ว็อนท , ฮว็อท ยู ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ว็อนท)
I wanna, [ha] I wanna, [ha] I wanna, [ha] I wanna, [ha]
(ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ] ไอ วอนนา , [ ฮา ])
[adsense]
I wanna really, really, really wanna zigazig ah
(ไอ วอนนา ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ วอนนา ซีกาซิน อา)

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ , ยู กอททะ เก็ท วิฑ ไม ฟเร็นด)
[Gotta get with my friends]
([ กอททะ เก็ท วิฑ ไม ฟเร็นด ])
Make it last forever, friendship never ends
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , ฟเร็นฌิพ เนฝเออะ เอ็นด)
If you wanna be my lover, you have got to give
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ , ยู แฮ็ฝ ก็อท ทู กิฝ)
[You’ve got to give]
([ ยู๊ฟ ก็อท ทู กิฝ ])
Taking is too easy, but that’s the way it is
(เทคอิง อีส ทู อีสอิ , บัท แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

So, here’s a story from A to Z
(โซ , เฮียร ซา ซโทริ ฟร็อม มา ทู ซี)
You wanna get with me, you gotta listen carefully
(ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี , ยู กอททะ ลิ๊สซึ่น แคฟุลิ)
We got Em in the place who likes it in your face
(วี ก็อท เอ็ม อิน เดอะ พเลซ ฮู ไลค ซิท อิน ยุร เฟซ)
You got G like MC who likes it on a
(ยู ก็อท จี ไลค เอ็มซี ฮู ไลค ซิท ออน อะ)
Easy V doesn’t come for free, she’s a real lady
(อีสอิ วี ดัสอินท คัม ฟอ ฟรี , ชี ซา ริแอ็ล เลดิ)
And as for me, ha you’ll see
(แอ็นด แอ็ส ฟอ มี , ฮา โยว ซี)

Slam your body down and wind it all around
(ซแล็ม ยุร บอดอิ เดาน แอ็นด วินด ดิท ออล อะเรานด)
Slam your body down and wind it all around
(ซแล็ม ยุร บอดอิ เดาน แอ็นด วินด ดิท ออล อะเรานด)

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ , ยู กอททะ เก็ท วิฑ ไม ฟเร็นด)
[Gotta get with my friends]
([ กอททะ เก็ท วิฑ ไม ฟเร็นด ])
Make it last forever, friendship never ends
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ , ฟเร็นฌิพ เนฝเออะ เอ็นด)
If you wanna be my lover, you have got to give
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ , ยู แฮ็ฝ ก็อท ทู กิฝ)
[You’ve got to give]
([ ยู๊ฟ ก็อท ทู กิฝ ])
Taking is too easy, but that’s the way it is
(เทคอิง อีส ทู อีสอิ , บัท แฑ็ท เดอะ เว อิท อีส)

If you wanna be my lover
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ)
You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta
(ยู กอททะ , ยู กอททะ , ยู กอททะ , ยู กอททะ , ยู กอททะ)
Slam, slam, slam, slam [make it last forever]
(ซแล็ม , ซแล็ม , ซแล็ม , ซแล็ม [ เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ ])

Slam your body down and wind it all around
(ซแล็ม ยุร บอดอิ เดาน แอ็นด วินด ดิท ออล อะเรานด)
Slam your body down and wind it all around
(ซแล็ม ยุร บอดอิ เดาน แอ็นด วินด ดิท ออล อะเรานด)
Ha, ha, ha, ha, ha
(ฮา , ฮา , ฮา , ฮา , ฮา)
Slam your body down and wind it all around
(ซแล็ม ยุร บอดอิ เดาน แอ็นด วินด ดิท ออล อะเรานด)
Slam your body down and zigazig ah
(ซแล็ม ยุร บอดอิ เดาน แอ็นด ซีกาซิน อา)
If you wanna be my lover
(อิฟ ยู วอนนา บี ไม ลัฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wannabe คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น