เนื้อเพลง Iko Iko คำอ่านไทย Cyndi Lauper

My grand-ma and your grand-ma were
( มาย แกรนด์ มา แอนด์ ยุร แกรนด์ มา เวอ)
Sit-tin’ by the fire. – my grand-ma told
(ซิท ทิน บาย เดอะ ไฟเออะร มาย แกรนด์ มา โทลด)
Your grand-ma: ” i’m gon-na set your flag on fire. ” —
(ยุร แกรนด์ มา : ” แอม ก็อน นา เซ็ท ยุร แฟล๊ก ออน ไฟเออะร “)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Talk-in’ ’bout, hey now ! hey now ! i-ko, i-ko, un-day
(ท๊อล์ค อิน เบาท , เฮ นาว ! เฮ นาว ! ไอ ko , ไอ ko , ยูเอ็น เดย์)
Jock-a-mo fee-no ai na-n้. – jock-a-mo fee na-n้.-
(จอค กา โม ฟี โน ai นา n้ จอค กา โม ฟี นา n้)

Look at my king all dressed in red.-
(ลุ๊ค แกท มาย คิง ออล เดรส อิน เร้ด)
I-ko, i-ko, un-day. i bet-cha five dol-lars he’ll kill you dead.–
(ไอ ko , ไอ ko , ยูเอ็น เดย์ ไอ เบ๊ท ชา ไฟฝ dol lars เฮ็ลล คิลล์ ยู เด้ด)
Jock-a-mo fee na-n้
(จอค กา โม ฟี นา n้)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

My flag boy and your flag boy were
(มาย แฟล๊ก บอย แอนด์ ยุร แฟล๊ก บอย เวอ)
Sit-tin’ by the fire. – my flag boy told
(ซิท ทิน บาย เดอะ ไฟเออะร มาย แฟล๊ก บอย โทลด)
Your flag boy: ” i’m gon-na set your flag on fire. ”
(ยุร แฟล๊ก บอย : ” แอม ก็อน นา เซ็ท ยุร แฟล๊ก ออน ไฟเออะร “)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

See that guy all dressed in green ? –
(ซี แดท กาย ออล เดรส อิน กรีน)
I-ko, i-ko, un-day. he’s not a man;
(ไอ ko , ไอ ko , ยูเอ็น เดย์ อีส น็อท ดา แมน 😉
He’s a lov-in’ ma-chine.–
(อีส ซา lov อิน มา ไชน)
Jock-a mo fee na-n้.–
(จอค กา โม ฟี นา n้)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Iko Iko คำอ่านไทย Cyndi Lauper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น