เนื้อเพลง One Night Stand คำอ่านไทย Jc Chasez

Say sweet thang
( เซย์ สวี้ท เตง)
[Uh-huh]
([ อา ฮู ])
You know I couldn’t help but notice you looking all good over here
(ยู โนว์ ไอ คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท โน๊ทิซ ยู ลุคอิง ออล กู๊ด โอ๊เฝ่อร เฮียร)
[Yea]
([ เย ])
I was wondering, do you wanna…
(ไอ วอส วันเดอะริง , ดู ยู วอนนา)

It makes me weak baby
(อิท เม้ค มี วี๊ค เบ๊บี้)
Just to hear you speak baby
(จั๊สท ทู เฮียร ยู สพี๊ค เบ๊บี้)
Girl you got me all dizzy and light
(เกิร์ล ยู ก็อท มี ออล ดีสสิ แอนด์ ไล๊ท)
Like I got my cap on too tight
(ไล๊ค ไก ก็อท มาย แค๊พ ออน ทู ไท๊ท)

[skee-bopping]
([ skee บ๊อบปิง ])
Girl just for you I’d jump through hoops All I wanna do is please ya girl
(เกิร์ล จั๊สท ฟอร์ ยู อาย จั๊มพ ทรู ฮูพ ซอร์ ไอ วอนนา ดู อีส พลีซ ยา เกิร์ล)
Take you for a trip all around the world, say
(เท้ค ยู ฟอร์ รา ทริ๊พ ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , เซย์)

Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
A-that’s right
(อะ แด้ท ไร๊ท)
Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
Atleast for tonight
(Atleast ฟอร์ ทูไน๊ท)
Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
Don’t you wanna spend the night with me, girl
(ด้อนท์ ยู วอนนา สเพ็นด เดอะ ไน๊ท วิธ มี , เกิร์ล)
Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
Oh, I just wanna be with you, yea-yea
(โอ , ไอ จั๊สท วอนนา บี วิธ ยู , เย เย)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
I’m gonna take you on a ride
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ออน อะ ไรด์)
Make you wanna jump and kiss the sky
(เม้ค ยู วอนนา จั๊มพ แอนด์ คิซ เดอะ สกาย)
I’m gonna take you forty thousand high
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอทิ เธ๊าซั่นด ไฮฮ)
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Just relax baby don’t be shy
(จั๊สท รีแหล๊ก เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย)
Cause it’s a feeling that you can’t deny
(ค๊อส อิทซ ซา ฟีลอิง แดท ยู แค็นท ดีนาย)
I’m gonna keep you steady satisfied
(แอม กอนนะ คี๊พ ยู สเท๊ดี้ แซทอิซไฟด)
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)

So I’m thinking, it’s kinda crowded.
(โซ แอม ติ้งกิง , อิทซ กินดา คราวดํ)
You wanna get out of here?
(ยู วอนนา เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
Psh. Yea, cause you’re so smooth.
(Psh เย , ค๊อส ยัวร์ โซ สมู๊ธ)
Yeah, I know.
(เย่ , ไอ โนว์)

We’ll be doing this baby
(เวลล บี ดูอิง ดิส เบ๊บี้)
Uh!
(อา !)
And you’ll be lovin’ this baby
(แอนด์ โยว บี ลัฝวิน ดิส เบ๊บี้)
Oh!
(โอ !)
Crusin’ along till we hit the backseat
(คู้ซิน อะลอง ทิลล์ วี ฮิท เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
Cause that’s where the music sounds so sweet
(ค๊อส แด้ท แวร์ เดอะ มิ๊วสิค ซาวน์ด โซ สวี้ท)

Weehaw!
(Weehaw !)
I love it when we’re crusin’ together
(ไอ ลัฝ อิท เว็น เวีย คู้ซิน ทูเก๊ทเธ่อร์)
Just me and you, girl
(จั๊สท มี แอนด์ ยู , เกิร์ล)

Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
A-that’s right
(อะ แด้ท ไร๊ท)
Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
Atleast for tonight
(Atleast ฟอร์ ทูไน๊ท)
Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
Don’t you wanna spend the night with me, girl
(ด้อนท์ ยู วอนนา สเพ็นด เดอะ ไน๊ท วิธ มี , เกิร์ล)
Ooh I feel love, I feel love
(อู้ ไอ ฟีล ลัฝ , ไอ ฟีล ลัฝ)
Oh, I just wanna be with you, yea-yea
(โอ , ไอ จั๊สท วอนนา บี วิธ ยู , เย เย)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
I’m gonna take you on a ride
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ออน อะ ไรด์)
Make you wanna jump and kiss the sky
(เม้ค ยู วอนนา จั๊มพ แอนด์ คิซ เดอะ สกาย)
I’m gonna take you forty thousand high
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอทิ เธ๊าซั่นด ไฮฮ)
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Just relax baby don’t be shy
(จั๊สท รีแหล๊ก เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย)
Cause it’s a feeling that you can’t deny
(ค๊อส อิทซ ซา ฟีลอิง แดท ยู แค็นท ดีนาย)
I’m gonna keep you steady satisfied
(แอม กอนนะ คี๊พ ยู สเท๊ดี้ แซทอิซไฟด)
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)

Now you know it’s just for tonight right
(นาว ยู โนว์ อิทซ จั๊สท ฟอร์ ทูไน๊ท ไร๊ท)
What?
(ว๊อท)
Aw come on baby it’s cool
(อาว คัมมอน เบ๊บี้ อิทซ คูล)

Uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา)
Oh, uh, uh
(โอ , อา , อา)
That’s right-ight
(แด้ท ไร๊ท ight)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
I’m gonna take you on a ride
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ออน อะ ไรด์)
[My ride]
([ มาย ไรด์ ])
Make you wanna jump and kiss the sky
(เม้ค ยู วอนนา จั๊มพ แอนด์ คิซ เดอะ สกาย)
[If you wanna get inside]
([ อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อิ๊นไซด์ ])
I’m gonna take you forty thousand high
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอทิ เธ๊าซั่นด ไฮฮ)
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)
[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Just relax baby don’t be shy
(จั๊สท รีแหล๊ก เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย)
[Don’t be shy]
([ ด้อนท์ บี ชาย ])
Cause it’s a feeling that you can’t deny
(ค๊อส อิทซ ซา ฟีลอิง แดท ยู แค็นท ดีนาย)
[Baby I’ll be your guide]
([ เบ๊บี้ อิลล บี ยุร ไก๊ด ])
I’m gonna keep you steady satisfied
(แอม กอนนะ คี๊พ ยู สเท๊ดี้ แซทอิซไฟด)
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
I’m gonna take you on a ride
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ออน อะ ไรด์)
[My ride, my ride]
([ มาย ไรด์ , มาย ไรด์ ])
Make you wanna jump and kiss the sky
(เม้ค ยู วอนนา จั๊มพ แอนด์ คิซ เดอะ สกาย)
I’m gonna take you forty thousand high
(แอม กอนนะ เท้ค ยู ฟอทิ เธ๊าซั่นด ไฮฮ)
[Forty thousand high]
([ ฟอทิ เธ๊าซั่นด ไฮฮ ])
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)
[Oh-ho-oh][Baby]
([ โอ โฮ โอ ] [ เบ๊บี้ ])
Just relax baby don’t be shy
(จั๊สท รีแหล๊ก เบ๊บี้ ด้อนท์ บี ชาย)
[Oh-ho-oh]
([ โอ โฮ โอ ])
Cause it’s a feeling that you can’t deny
(ค๊อส อิทซ ซา ฟีลอิง แดท ยู แค็นท ดีนาย)
[You can’t deny]
([ ยู แค็นท ดีนาย ])
I’m gonna keep you steady satisfied
(แอม กอนนะ คี๊พ ยู สเท๊ดี้ แซทอิซไฟด)
Just cause you’re my girl tonight
(จั๊สท ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล ทูไน๊ท)
Baby
(เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Night Stand คำอ่านไทย Jc Chasez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น