เนื้อเพลง Say You Will คำอ่านไทย Kanye West

why would she make calls out the blue
( วาย เวิด ชี เม้ค คอลลํ เอ๊าท เดอะ บลู)
now i’m awake sleep is
(นาว แอม อะเว้ค สลี๊พ อีส)
hey hey hey hey don’t say you will unless you will
(เฮ เฮ เฮ เฮ ด้อนท์ เซย์ ยู วิล อันเล๊ซ ยู วิล)
hey hey hey hey don’t say you will and play you will
(เฮ เฮ เฮ เฮ ด้อนท์ เซย์ ยู วิล แอนด์ เพลย์ ยู วิล)
i pray you will
(ไอ เพรย์ ยู วิล)
misses so fly crash lands in my room
(มิซเซซ โซ ฟลาย คแร็ฌ แลนด์ ซิน มาย รูม)
can’t waste no time she might leave soon
(แค็นท เวซท โน ไทม์ ชี ไมท ลี๊ฝ ซูน)
hey hey hey hey don’t say you will do do
(เฮ เฮ เฮ เฮ ด้อนท์ เซย์ ยู วิล ดู ดู)
hey hey hey hey don’t say you will one day you will
(เฮ เฮ เฮ เฮ ด้อนท์ เซย์ ยู วิล วัน เดย์ ยู วิล)
i pray you will
(ไอ เพรย์ ยู วิล)
when i grab your neck i touch your soul
(เว็น นาย แกร๊บ ยุร เน็ค ไอ ทั๊ช ยุร โซล)
take off your cool and lose control
(เท้ค ออฟฟ ยุร คูล แอนด์ ลู้ส คอนโทรล)
hey hey hey hey don’t say you will you will you will
(เฮ เฮ เฮ เฮ ด้อนท์ เซย์ ยู วิล ยู วิล ยู วิล)
hey hey hey hey don’t say you will if you will i pray you will
(เฮ เฮ เฮ เฮ ด้อนท์ เซย์ ยู วิล อิ๊ฟ ยู วิล ไอ เพรย์ ยู วิล)
i wish this song would really come true
(ไอ วิ๊ช ดิส ซ็อง เวิด ริแอ็ลลิ คัม ทรู)
i admit i still fantasize about you
(ไอ แอ๊ดมิท ไอ สทิลล แฟนทาซาย อะเบ๊าท ยู)
hey hey hey hey don’t say you will you will you will
(เฮ เฮ เฮ เฮ ด้อนท์ เซย์ ยู วิล ยู วิล ยู วิล)
hey hey hey hey please say you will for real i pray you will
(เฮ เฮ เฮ เฮ พลีซ เซย์ ยู วิล ฟอร์ เรียล ไอ เพรย์ ยู วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say You Will คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น