เนื้อเพลง The Last Flight คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

I don’t wanna stand beside you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซแท็นด บิไซด ยู)
I don’t wanna try and feel the pain you’re going through,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทไร แอ็นด ฟีล เดอะ เพน ยัวร์ โกอิ้ง ธรู ,)
‘Til the death you’ll see this through.
(ทิล เดอะ เด็ธ โยว ซี ที ธรู)

Cold sweats, hallucinations
(โคลด ซเว็ท , แฮ็ลยุซิเนฌัน)
I wanna scream to show
(ไอ วอนนา ซครีม ทู โฌ)
The hell I’m going through
(เดอะ เฮ็ล แอม โกอิ้ง ธรู)
The addiction’s taken you
(ดิ แอ็ดดีคณัน เทคเอ็น ยู)

Can you see me through bloodshot eyes [through bloodshot eyes]
(แค็น ยู ซี มี ธรู บลูดชอท ไอ [ ธรู บลูดชอท ไอ ])
Should I fight for what is right or let it die?
(ฌูด ดาย ไฟท ฟอ ฮว็อท อีส ไรท ออ เล็ท ดิธ ได)
Now I’m choking on force fed lies
(เนา แอม โชคิง ออน โฟซ เฟ็ด ไล)
Do I fight or let it die?
(ดู ไอ ไฟท ออ เล็ท ดิธ ได)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I will fight, one more fight
(ไอ วิล ไฟท , วัน โม ไฟท)
Don’t break down in front of me.
(ด้อนท์ บเรค เดาน อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
I will fight, will you fight?
(ไอ วิล ไฟท , วิล ยู ไฟท)
I am not the enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ เอนอิมิ)
I will try one last time
(ไอ วิล ทไร วัน ลาซท ไทม)
Are you listening to me?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี)
I will fight, the last fight
(ไอ วิล ไฟท , เดอะ ลาซท ไฟท)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอนอิมิ)

Everyone is sick of caring
(เอ๊วี่วัน อีส ซิค อ็อฝ แคร์ริง)
No silver lining on the cloud that covers you
(โน ซีลเฝอะ ไลนอิง ออน เดอะ คเลาด แดท คัฝเออะ ยู)
Let it pour and soak you through
(เล็ท ดิธ โพ แอ็นด โซค ยู ธรู)

No hope, just desperation
(โน โฮพ , จัซท เดซเพอะเรฌัน)
So sit and wait for death
(โซ ซิท แอ็นด เวท ฟอ เด็ธ)
And pray it takes you soon.
(แอ็นด พเร อิท เทค ยู ซูน)
The addiction’s taken you.
(ดิ แอ็ดดีคณัน เทคเอ็น ยู)

[adsense]

Can you see me through bloodshot eyes [through bloodshot eyes]
(แค็น ยู ซี มี ธรู บลูดชอท ไอ [ ธรู บลูดชอท ไอ ])
Should I fight for what is right or let it die?
(ฌูด ดาย ไฟท ฟอ ฮว็อท อีส ไรท ออ เล็ท ดิธ ได)
Now I’m choking on force fed lies
(เนา แอม โชคิง ออน โฟซ เฟ็ด ไล)
Do I fight or let it die?
(ดู ไอ ไฟท ออ เล็ท ดิธ ได)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I will fight, one more fight
(ไอ วิล ไฟท , วัน โม ไฟท)
Don’t break down in front of me.
(ด้อนท์ บเรค เดาน อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
I will fight, will you fight?
(ไอ วิล ไฟท , วิล ยู ไฟท)
I am not the enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ เอนอิมิ)
I will try one last time
(ไอ วิล ทไร วัน ลาซท ไทม)
Are you listening to me?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี)
I will fight, the last fight
(ไอ วิล ไฟท , เดอะ ลาซท ไฟท)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอนอิมิ)

[Guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

Can you feel me through bloodshot eyes [through bloodshot eyes]
(แค็น ยู ฟีล มี ธรู บลูดชอท ไอ [ ธรู บลูดชอท ไอ ])
Should I fight another night or let it die?
(ฌูด ดาย ไฟท แอะนัธเออะ ไนท ออ เล็ท ดิธ ได)
Now I’m choking on every lie.
(เนา แอม โชคิง ออน เอฝริ ไล)
Do I fight or let it die?
(ดู ไอ ไฟท ออ เล็ท ดิธ ได)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I will fight, one more fight
(ไอ วิล ไฟท , วัน โม ไฟท)
Don’t break down in front of me.
(ด้อนท์ บเรค เดาน อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
I will fight, will you fight?
(ไอ วิล ไฟท , วิล ยู ไฟท)
I am not the enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ เอนอิมิ)
I will try one last time
(ไอ วิล ทไร วัน ลาซท ไทม)
Are you listening to me?
(อาร์ ยู ลิเซินนิง ทู มี)
I will fight, the last fight
(ไอ วิล ไฟท , เดอะ ลาซท ไฟท)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอนอิมิ)

I am not your, not your enemy!
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร , น็อท ยุร เอนอิมิ !)
I am not your enemy.
(ไอ แอ็ม น็อท ยุร เอนอิมิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Last Flight คำอ่านไทย Bullet For My Valentine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น