เนื้อเพลง Tear It Up คำอ่านไทย Rod Stewart

Come on, little baby, let’s tear that dance floor up
( คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ , เล็ท เทียร์ แดท แด๊นซ์ ฟลอร์ อั๊พ)
Come on, little baby, let’s tear that dance floor up.
(คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ , เล็ท เทียร์ แดท แด๊นซ์ ฟลอร์ อั๊พ)
Come on, little mama, let me see you strut your stuff.
(คัมมอน , ลิ๊ทเทิ่ล มามะ , เล็ท มี ซี ยู ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)
I’m a’ leavin’, little baby, gonna be gone a long, long time.
(แอม มา เลวิน , ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ , กอนนะ บี กอน อะ ลอง , ลอง ไทม์)
I’m a’ leavin’, little baby, gonna be gone a long, long time.
(แอม มา เลวิน , ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ , กอนนะ บี กอน อะ ลอง , ลอง ไทม์)
Well come on honey and show me a real good time.
(เวลล คัมมอน ฮั๊นนี่ แอนด์ โชว์ มี อะ เรียล กู๊ด ไทม์)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Come on little baby let me see you strut your stuff.
(คัมมอน ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ เล็ท มี ซี ยู ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)

[instrumental verse]
([ อินซทรุเมนแท็ล เฝิซ ])
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Come on little baby let me see you strut your stuff.
(คัมมอน ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ เล็ท มี ซี ยู ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)

Well you step back baby, and you move my way,
(เวลล ยู สเท็พ แบ็ค เบ๊บี้ , แอนด์ ยู มู๊ฝ มาย เวย์ ,)
step around again and let me hear you say
(สเท็พ อะราวนฺดฺ อะเกน แอนด์ เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Come on little baby, let me see you strut your stuff.
(คัมมอน ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ , เล็ท มี ซี ยู ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Come on little mama let me see you strut your stuff.
(คัมมอน ลิ๊ทเทิ่ล มามะ เล็ท มี ซี ยู ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Tear it up! Tear it up!
(เทียร์ อิท อั๊พ ! เทียร์ อิท อั๊พ !)
Come on little mama let me see you strut your stuff.
(คัมมอน ลิ๊ทเทิ่ล มามะ เล็ท มี ซี ยู ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tear It Up คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น