เนื้อเพลง Can’t F**k with The South คำอ่านไทย Trick Daddy feat JV

[Verse One: Trick Daddy]
( [ เฝิซ วัน : ทริ๊ค แดดดิ ])
Anybody wanna motherf*cking die, come see I
(เอนอิบอดิ วอนนา motherf*คิง ดาย , คัม ซี ไอ)
Who me? T-double D n*gga
(ฮู มี ที ดั๊บเบิ้ล ดี เอ็น *gga)
That’s right that’s motherf*cking me n*gga [huh]
(แด้ท ไร๊ท แด้ท motherf*คิง มี เอ็น *gga [ ฮู ])
And got damn it if I said it, I motherf*ckin meant it
(แอนด์ ก็อท แดมนํ หนิด อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดิท , ไอ motherf*ckin เม็นท ดิธ)
If it was fully I motherf*cking spit it, f*ck whoever I offended
(อิ๊ฟ อิท วอส ฟูลลิ ไอ motherf*คิง ซพิท ดิธ , เอฟ *ck ฮูเอฝเออะ ไอ อ๊อฟเฟ่นด)
Hold on! Wait one motherf*cking minute
(โฮลด์ ออน ! เว้ท วัน motherf*คิง มิ๊หนิท)
Y’all ho’s y’all know how the game go
(ยอล โฮซ ยอล โนว์ ฮาว เดอะ เกม โก)
F*ck everyday never hit the same ho
(เอฟ *ck เอวี่เดย์ เน๊เฝ่อร์ ฮิท เดอะ เซม โฮ)
From M-I-A that’s where I stay baby
(ฟรอม เอ็ม ไอ อะ แด้ท แวร์ ไอ สเทย์ เบ๊บี้)
Bout money and I don’t even play baby
(เบาท มั๊นนี่ แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น เพลย์ เบ๊บี้)
If a n*gga ever was to go broke, click click
(อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga เอ๊เฝ่อร์ วอส ทู โก บโรค , คลิ๊ก คลิ๊ก)
Y’all n*ggas seen this sh*t before
(ยอล เอ็น *ggas ซีน ดิส ฌะ *ที บีฟอร์)
Real n*ggas know how to make a way
(เรียล เอ็น *ggas โนว์ ฮาว ทู เม้ค เก เวย์)
I make n*ggas who creep stay the f*ck away
(ไอ เม้ค เอ็น *ggas ฮู ครีพ สเทย์ เดอะ เอฟ *ck อะเวย์)

Hook: JV
(ฮุ๊ค : JV)

You can’t f*ck with me or my dogs
(ยู แค็นท เอฟ *ck วิธ มี ออ มาย ด้อกก)
Representing double S
(เรพพรีเซนติง ดั๊บเบิ้ล เอส)
Haters f*ck y’all
(เฮเดอ เอฟ *ck ยอล)

I don’t give a f*ck who ya run with
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยา รัน วิธ)
Tout guns with
(เทาทฺ กัน วิธ)
You don’t run sh*t over here
(ยู ด้อนท์ รัน ฌะ *ที โอ๊เฝ่อร เฮียร)

Cause we can both die right now
(ค๊อส วี แคน โบทรฺ ดาย ไร๊ท นาว)
I don’t f*ck with you
(ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ยู)
So don’t f*ck with me
(โซ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มี)

I’m just trying to get my sh*t together
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู เก็ท มาย ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’m making money with my click forever
(แอม เมคอิง มั๊นนี่ วิธ มาย คลิ๊ก ฟอเร๊เฝ่อร)
We all fam and we stick together
(วี ออล แฟม แอนด์ วี สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

[Verse Two: Trick Daddy]
([ เฝิซ ทู : ทริ๊ค แดดดิ ])
Huh, see back in the days before n*ggas like me
(ฮู , ซี แบ็ค อิน เดอะ เดย์ บีฟอร์ เอ็น *ggas ไล๊ค มี)
There was n*ggas like you infuriating my crew
(แดร์ วอส เอ็น *ggas ไล๊ค ยู infuriatings มาย ครู)
I got sick of this sh*t
(ไอ ก็อท ซิ๊ค อ็อฝ ดิส ฌะ *ที)
Say one day here’s what a n*gga gon’ do
(เซย์ วัน เดย์ เฮียร ว๊อท ดา เอ็น *gga ก็อน ดู)
Staking out in hummers we spittin on ’em
(สตีกคิง เอ๊าท อิน ฮัมเมอร์ วี สปิทดิน ออน เอ็ม)
All hating ass n*ggas f*ck it we’ll kill ’em
(ออล เฮดติง อาซ เอ็น *ggas เอฟ *ck อิท เวลล คิลล์ เอ็ม)
I’m sick of ’em
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เอ็ม)
And they can’t do sh*t for ’em
(แอนด์ เด แค็นท ดู ฌะ *ที ฟอร์ เอ็ม)
[They wanna go to war]
([ เด วอนนา โก ทู วอร์ ])
Oh well I got big guns
(โอ เวลล ไอ ก็อท บิ๊ก กัน)
Its T-double-D y’all
(อิทซ ที ดั๊บเบิ้ล ดี ยอล)
Okay my AK’s on full y’all
(โอเค มาย AKs ออน ฟูล ยอล)
This one here on me dog
(ดิส วัน เฮียร ออน มี ด้อกก)
But the next time no cameras no TV dog
(บั๊ท เดอะ เน๊กซท ไทม์ โน แค๊เมร่า โน ทีวี ด้อกก)
If you a real n*gga just like me dog
(อิ๊ฟ ยู อะ เรียล เอ็น *gga จั๊สท ไล๊ค มี ด้อกก)
And you like living just like me dog
(แอนด์ ยู ไล๊ค ลีฝอิง จั๊สท ไล๊ค มี ด้อกก)
You know when you rap n*ggas blow up and don’t show up
(ยู โนว์ เว็น ยู แร็พ เอ็น *ggas โบลว์ อั๊พ แอนด์ ด้อนท์ โชว์ อั๊พ)
And that ain’t even me dog
(แอนด์ แดท เอน อี๊เฝ่น มี ด้อกก)

Hook 2x: JV
(ฮุ๊ค 2x : JV)

You can’t f*ck with me or my dogs
(ยู แค็นท เอฟ *ck วิธ มี ออ มาย ด้อกก)
Representing double S
(เรพพรีเซนติง ดั๊บเบิ้ล เอส)
Haters f*ck y’all
(เฮเดอ เอฟ *ck ยอล)

I don’t give a f*ck who ya run with
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยา รัน วิธ)
Tout guns with
(เทาทฺ กัน วิธ)
You don’t run sh*t over here
(ยู ด้อนท์ รัน ฌะ *ที โอ๊เฝ่อร เฮียร)

Cause we can both die right now
(ค๊อส วี แคน โบทรฺ ดาย ไร๊ท นาว)
I don’t f*ck with you
(ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ยู)
So don’t f*ck with me
(โซ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มี)

I’m just trying to get my sh*t together
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู เก็ท มาย ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’m making money with my click forever
(แอม เมคอิง มั๊นนี่ วิธ มาย คลิ๊ก ฟอเร๊เฝ่อร)
We all fam and we stick together
(วี ออล แฟม แอนด์ วี สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

[Verse Three: JV]
([ เฝิซ ทรี : JV ])
It’s a whole lot of n*ggas out here
(อิทซ ซา โฮล ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas เอ๊าท เฮียร)
Don’t wanna see me JV flowin, Hennesey pouring
(ด้อนท์ วอนนา ซี มี JV โฟว์วิน , Hennesey ช)
Knowing where a n*gga came from, where a n*gga going
(โนอิง แวร์ อะ เอ็น *gga เคม ฟรอม , แวร์ อะ เอ็น *gga โกอิ้ง)
Take a look, I’m the best thing showing, blowing
(เท้ค เก ลุ๊ค , แอม เดอะ เบ๊สท์ ทริง โชว์วิง , โบลวิง)
Smoking on the best thing growing
(สโมคกิ้ง ออน เดอะ เบ๊สท์ ทริง กโรอิง)
Tighten up
(ทายอึน อั๊พ)
You don’t wanna be for a n*gga like me
(ยู ด้อนท์ วอนนา บี ฟอร์ รา เอ็น *gga ไล๊ค มี)
See that’s where ya slip
(ซี แด้ท แวร์ ยา สลิ๊พ)
Now I gotta slide in the clip
(นาว ไอ กอททะ สไล๊ด อิน เดอะ คลิพ)
Flip, take another sip
(ฟลิพ , เท้ค อะน๊าเทร่อร์ ซิพ)
Bust ya in ya lip with the gat
(บัซท ยา อิน ยา ลิพ วิธ เดอะ แกท)
Man I don’t play like that
(แมน นาย ด้อนท์ เพลย์ ไล๊ค แดท)
We taking this sh*t back, right now
(วี เทคอิง ดิส ฌะ *ที แบ็ค , ไร๊ท นาว)
The game the same, the whole damn thing
(เดอะ เกม เดอะ เซม , เดอะ โฮล แดมนํ ทริง)
Oh naw I ain’t playin witcha man, I’ll be there when I get there
(โอ นอว ไอ เอน เพลย์ยิน วิทชา แมน , อิลล บี แดร์ เว็น นาย เก็ท แดร์)
Oh sh*t yeah
(โอ ฌะ *ที เย่)
Ain’t nothing else finna be the same n*gga
(เอน นัธอิง เอ๊ลส ฟินนา บี เดอะ เซม เอ็น *gga)

Hook 2x: JV
(ฮุ๊ค 2x : JV)

You can’t f*ck with me or my dogs
(ยู แค็นท เอฟ *ck วิธ มี ออ มาย ด้อกก)
Representing double S
(เรพพรีเซนติง ดั๊บเบิ้ล เอส)
Haters f*ck y’all
(เฮเดอ เอฟ *ck ยอล)

I don’t give a f*ck who ya run with
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยา รัน วิธ)
Tout guns with
(เทาทฺ กัน วิธ)
You don’t run sh*t over here
(ยู ด้อนท์ รัน ฌะ *ที โอ๊เฝ่อร เฮียร)

Cause we can both die right now
(ค๊อส วี แคน โบทรฺ ดาย ไร๊ท นาว)
I don’t f*ck with you
(ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ยู)
So don’t f*ck with me
(โซ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มี)

I’m just trying to get my sh*t together
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู เก็ท มาย ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’m making money with my click forever
(แอม เมคอิง มั๊นนี่ วิธ มาย คลิ๊ก ฟอเร๊เฝ่อร)
We all fam and we stick together
(วี ออล แฟม แอนด์ วี สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t F**k with The South คำอ่านไทย Trick Daddy feat JV

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น