เนื้อเพลง Money, Money, Money คำอ่านไทย Abba

I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay
(ไอ เวิค ออล ไนท , ไอ เวิค ออล เด , ทู เพ เดอะ บิล ซาย แฮ็ฝ ทู เพ)
Ain’t it sad
(เอน ดิธ แซ็ด)
And still there never seems to be a single penny left for me
(แอ็นด ซทิล แฑ เนฝเออะ ซีม ทู บี อะ ซิ๊งเกิ้ล เพนนี เล็ฟท ฟอ มี)
That’s too bad
(แฑ็ท ทู แบ็ด)
In my dreams I have a plan
(อิน ไม ดรีม ซาย แฮ็ฝ อะ แพล็น)
If I got me a wealthy man
(อิฟ ฟาย ก็อท มี อะ เวลธิ แม็น)
I wouldn’t have to work at all, I’d fool around and have a ball…
(ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เวิค แกท ออล , อาย ฟูล อะเรานด แอ็นด แฮ็ฝ อะ บอล)

Money, money, money
(มันอิ , มันอิ , มันอิ)
Must be funny
(มัซท บี ฟันนิ)
In the rich man’s world
(อิน เดอะ ริช แม็น เวิลด)
Money, money, money
(มันอิ , มันอิ , มันอิ)
Always sunny
(ออลเว ซันนิ)
In the rich man’s world
(อิน เดอะ ริช แม็น เวิลด)
Aha-ahaaa
(อะฮา อาฮา)
All the things I could do
(ออล เดอะ ธิง ซาย คูด ดู)
If I had a little money
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ)
It’s a rich man’s world
(อิทซ ซา ริช แม็น เวิลด)

A man like that is hard to find but I can’t get him off my mind
(อะ แม็น ไลค แดท อีส ฮาด ทู ไฟนด บัท ไอ แค็นท เก็ท ฮิม ออฟฟ ไม ไมนด)
Ain’t it sad
(เอน ดิธ แซ็ด)
And if he happens to be free I bet he wouldn’t fancy me
(แอ็นด อิฟ ฮี แฮพเพ็น ทู บี ฟรี ไอ เบ็ท ฮี วูดดึ่น แฟนซิ มี)
That’s too bad
(แฑ็ท ทู แบ็ด)
So I must leave, I’ll have to go
(โซ ไอ มัซท ลีฝ , อิล แฮ็ฝ ทู โก)
[adsense]
To Las Vegas or Monaco
(ทู ลาส ฝีกะ ออ โมนาโก)
And win a fortune in a game, my life will never be the same…
(แอ็นด วิน อะ ฟอชุน อิน อะ เกม , ไม ไลฟ วิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม)

Money, money, money
(มันอิ , มันอิ , มันอิ)
Must be funny
(มัซท บี ฟันนิ)
In the rich man’s world
(อิน เดอะ ริช แม็น เวิลด)
Money, money, money
(มันอิ , มันอิ , มันอิ)
Always sunny
(ออลเว ซันนิ)
In the rich man’s world
(อิน เดอะ ริช แม็น เวิลด)
Aha-ahaaa
(อะฮา อาฮา)
All the things I could do
(ออล เดอะ ธิง ซาย คูด ดู)
If I had a little money
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ)
It’s a rich man’s world
(อิทซ ซา ริช แม็น เวิลด)

Money, money, money
(มันอิ , มันอิ , มันอิ)
Must be funny
(มัซท บี ฟันนิ)
In the rich man’s world
(อิน เดอะ ริช แม็น เวิลด)
Money, money, money
(มันอิ , มันอิ , มันอิ)
Always sunny
(ออลเว ซันนิ)
In the rich man’s world
(อิน เดอะ ริช แม็น เวิลด)
Aha-ahaaa
(อะฮา อาฮา)
All the things I could do
(ออล เดอะ ธิง ซาย คูด ดู)
If I had a little money
(อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ)
It’s a rich man’s world
(อิทซ ซา ริช แม็น เวิลด)

It’s a rich man’s world
(อิทซ ซา ริช แม็น เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money, Money, Money คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น