เนื้อเพลง Over You คำอ่านไทย William Tell

I could pick this city up for you
( ไอ เคิด พิค ดิส ซิ๊ที่ อั๊พ ฟอร์ ยู)
And move it a thousand miles right to you
(แอนด์ มู๊ฝ อิท ดา เธ๊าซั่นด ไมล ไร๊ท ทู ยู)
And I could dry these oceans in my head
(แอนด์ ดาย เคิด ดราย ฑิส โอ๊เชี่ยน ซิน มาย เฮด)
But I’d still see your face dripping wet
(บั๊ท อาย สทิลล ซี ยุร เฟซ ดรีพพิง เว๊ท)

You and I, coudn’t last forever
(ยู แอนด์ ดาย , coudnt ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
You and I, on this rollercoaster
(ยู แอนด์ ดาย , ออน ดิส โรเรอโคสเตอ)

I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
Even though I’ll try, it’s always you I’ll find
(อี๊เฝ่น โธ อิลล ธราย , อิทซ ออลเว ยู อิลล ไฟนด์)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

And you scratch my skin red with your words
(แอนด์ ยู สแครทช มาย สกิน เร้ด วิธ ยุร เวิร์ด)
And make me bleed the truth until it hurts
(แอนด์ เม้ค มี บลีด เดอะ ทรู๊ธ อันทิล อิท เฮิร์ท)
And I’ll strip my memories from this place
(แอนด์ อิลล ซทริพ มาย เมรโมรี ฟรอม ดิส เพลส)
And just leave my heart on my escape
(แอนด์ จั๊สท ลี๊ฝ มาย ฮาร์ท ออน มาย เอสเขพ)

You and I, couldn’t last forever
(ยู แอนด์ ดาย , คูดซึ่น ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
You and I, on this rollercoaster
(ยู แอนด์ ดาย , ออน ดิส โรเรอโคสเตอ)

I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
Even though I’ll try, it’s always you inside
(อี๊เฝ่น โธ อิลล ธราย , อิทซ ออลเว ยู อิ๊นไซด์)

Over you
(โอ๊เฝ่อร ยู)
Over you
(โอ๊เฝ่อร ยู)
Over
(โอ๊เฝ่อร)
Over you
(โอ๊เฝ่อร ยู)

I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)
Even though I’ll try, it’s always you I’ll find
(อี๊เฝ่น โธ อิลล ธราย , อิทซ ออลเว ยู อิลล ไฟนด์)
I’ll never get over you
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ยู)

Over…
(โอ๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over You คำอ่านไทย William Tell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น