เนื้อเพลง You คำอ่านไทย Lloyd feat Lil Wayne

[Lil Wayne]
( [ ลิล เวยอิน ])
Its major move right here baby
(อิทซ เม๊เจ้อร์ มู๊ฝ ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้)
You gotta get wit it or get lost
(ยู กอททะ เก็ท วิท ดิธ ออ เก็ท ล็อซท)
[Ya understand?]
([ ยา อั๊นเด้อรสแทนด ])

[Lloyd]
([ ลอยด ])
[Yea]
([ เย ])
Its Young Lloyd
(อิทซ ยัง ลอยด)
Reporting live from Atlanta, Georgia [Weezy F Baby]
(ริโพททิง ไล้ฝ ฟรอม แอทแรนทา , จอร์จา [ วีซี่ เอฟ เบ๊บี้ ])
Decatur where its GREAT
(Decatur แวร์ อิทซ เกรท)
And uh I want all my sexy ladies to report to the dance floor immediately
(แอนด์ อา ไอ ว้อนท ดอร์ มาย เซคซิ เลดิส ทู รีผอร์ท ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ อิมีดิอิทลิ)
We gon’ Golden Glide dis one ya’ll
(วี ก็อน โกลเด็น กไลด ดิซ วัน ยอล)
Speak Weezy
(สพี๊ค วีซี่)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
[Yea]
([ เย ])
Right off the back ma the boy got dollars
(ไร๊ท ออฟฟ เดอะ แบ็ค มา เดอะ บอย ก็อท ดอลเลอะ)
So women come frequent like flight mileage
(โซ วีมเอิน คัม ฟรี๊เคว่นท ไล๊ค ฟไลท ไมลิจ)
It ain’t no secret [I] I might holla
(อิท เอน โน ซี๊เขร็ท [ ไอ ] ไอ ไมท ฮอลละ)
But I ain’t gon’ sweat ya baby
(บั๊ท ไอ เอน ก็อน สเว็ท ยา เบ๊บี้)
Imma let ya
(แอมมา เล็ท ยา)
Catch up wit ya game
(แค็ทช อั๊พ วิท ยา เกม)
Run faster
(รัน ฟาสเทอะ)
Don’t let em lose ya cause I ain’t gon’ bless ya
(ด้อนท์ เล็ท เอ็ม ลู้ส ยา ค๊อส ไอ เอน ก็อน เบล๊ส ยา)
Unless ya
(อันเล๊ซ ยา)
Feel a lil desperate
(ฟีล อะ ลิล เด๊สเพอเหรท)
Send a n*gga a text message girl
(เซ็นด อะ เอ็น *gga อะ เท๊กซท์ เม๊สเสจ เกิร์ล)

[Lloyd]
([ ลอยด ])
Stop!…wait a minute
(สท๊อพ ! เว้ท ดา มิ๊หนิท)
The way you move that girl you done got my heart all in it
(เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ แดท เกิร์ล ยู ดัน ก็อท มาย ฮาร์ท ดอร์ อิน หนิด)
And I just wanna be with you tonight [girl please]
(แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา บี วิธ ยู ทูไน๊ท [ เกิร์ล พลีซ ])
Imma playa yeah, it’s true
(แอมมา พอลเย เย่ , อิทซ ทรู)
But I change the game for you
(บั๊ท ไอ เช้งจํ เดอะ เกม ฟอร์ ยู)
I wanna see what it do
(ไอ วอนนา ซี ว๊อท ดิธ ดู)

[Hook – Lloyd]
([ ฮุ๊ค ลอยด ])
can I be for real?
(แคน นาย บี ฟอร์ เรียล)
Dis is how I feel
(ดิซ ซิส ฮาว ไอ ฟีล)
I’m in need of love
(แอม อิน นี๊ด อ็อฝ ลัฝ)
So let’s dip up out of here
(โซ เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
Ooohh ya just my type
(อู้ ยา จั๊สท มาย ไท๊พ)
Everything’s so right
(เอ๊วี่ติง โซ ไร๊ท)
I just wanna chill
(ไอ จั๊สท วอนนา ชิล)
Lets dip up out of here
(เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
[Lets dip up out of here]
([ เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ])

[Chorus – Lloyd]
([ ค๊อรัส ลอยด ])
I ha ha haaaa haaaaa
(ไอ ฮา ฮา ฮา haaaaa)
[She’s fine too but I want you]
([ ชี ไฟน ทู บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ])
I ha ha ha haaaa haaaaa
(ไอ ฮา ฮา ฮา ฮา haaaaa)
[She’s fine too but I want you]
([ ชี ไฟน ทู บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ])

[Lloyd]
([ ลอยด ])
[[I] I admit it]
([ [ ไอ ] ไอ แอ๊ดมิท ดิธ ])
Dis just ain’t no game these just ain’t words
(ดิซ จั๊สท เอน โน เกม ฑิส จั๊สท เอน เวิร์ด)
[That I’m spitting]
([ แดท แอม สปิ๊ดดิง ])
If you could see the thoughts that’s in my head [That’s in my head]
(อิ๊ฟ ยู เคิด ซี เดอะ ธอท แด้ท ซิน มาย เฮด [ แด้ท ซิน มาย เฮด ])
[I’m tripping]
([ แอม ทริพพิง ])
Imma playa yeah, it’s true
(แอมมา พอลเย เย่ , อิทซ ทรู)
But I change the game for you
(บั๊ท ไอ เช้งจํ เดอะ เกม ฟอร์ ยู)
I wanna see what it do [Oooooh]
(ไอ วอนนา ซี ว๊อท ดิธ ดู [ อูฮู ])

[Hook – Lloyd]
([ ฮุ๊ค ลอยด ])
Can I be for real?
(แคน นาย บี ฟอร์ เรียล)
Dis is how I feel
(ดิซ ซิส ฮาว ไอ ฟีล)
I’m in need of love
(แอม อิน นี๊ด อ็อฝ ลัฝ)
So lets dip up out of here
(โซ เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
Ooohh ya just my type
(อู้ ยา จั๊สท มาย ไท๊พ)
Everything’s so right [so right]
(เอ๊วี่ติง โซ ไร๊ท [ โซ ไร๊ท ])
I just wanna chill
(ไอ จั๊สท วอนนา ชิล)
Lets dip up out of here
(เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
[Lets dip up out of here]
([ เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ])

[Chorus – Lloyd]
([ ค๊อรัส ลอยด ])
I ha ha haaaa haaaaa
(ไอ ฮา ฮา ฮา haaaaa)
[She’s fine too but I want you]
([ ชี ไฟน ทู บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ])
I ha ha ha haaaa haaaaa
(ไอ ฮา ฮา ฮา ฮา haaaaa)
[She’s fine too but I want you]
([ ชี ไฟน ทู บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ])

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
[Yeah]
([ เย่ ])
Weezy F baby the key to the ladies
(วีซี่ เอฟ เบ๊บี้ เดอะ คีย์ ทู เดอะ เลดิส)
Keys to the ‘cedes but please say the baby
(คีย์ ทู เดอะ ซีด บั๊ท พลีซ เซย์ เดอะ เบ๊บี้)
Weed and patron even in the a.m.
(วี แอนด์ เพทรัน อี๊เฝ่น อิน ดิ อะ เอ็ม)
We should be alone we can get a day in
(วี เชิด บี อะโลน วี แคน เก็ท ดา เดย์ อิน)
Ya like what I’m saying?
(ยา ไล๊ค ว๊อท แอม เซอิง)
Den come around the way and
(เด็น คัม อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์ แอนด์)
We can go inside and stay in
(วี แคน โก อิ๊นไซด์ แอนด์ สเทย์ อิน)
Tell the homeboy ya staying
(เทลล เดอะ โฮมบอย ยา สเตย์ยิ่ง)
You’ve been taken
(ยู๊ฟ บีน เทคเอ็น)
Gone
(กอน)
Turn me on and Imma turn him out
(เทิร์น มี ออน แอนด์ แอมมา เทิร์น ฮิม เอ๊าท)
You know I love you like cooked food
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค คุ๊ค ฟู้ด)
You know you f*cking wit a good dude
(ยู โนว์ ยู เอฟ *คิง วิท ดา กู๊ด ดยูด)
You know you give good brain like you graduated from a good school
(ยู โนว์ ยู กี๊ฝ กู๊ด เบรน ไล๊ค ยู กแรจอิวเอ็ท ฟรอม มา กู๊ด สคูล)
You know Imma good move
(ยู โนว์ แอมมา กู๊ด มู๊ฝ)
You should do [me]
(ยู เชิด ดู [ มี ])
See…shawty what it is?
(ซี ชาวดี้ ว๊อท ดิธ อีส)
The Carter who it is
(เดอะ คาเทอะ ฮู อิท อีส)
Now shawty do it big
(นาว ชาวดี้ ดู อิท บิ๊ก)
A party at my crib
(อะ พ๊าร์ที่ แอ็ท มาย คริบ)
That’s a party in the hills
(แด้ท ซา พ๊าร์ที่ อิน เดอะ ฮิลล์)
You call it what you want
(ยู คอลลํ อิท ว๊อท ยู ว้อนท)
But she can call it what she feel
(บั๊ท ชี แคน คอลลํ อิท ว๊อท ชี ฟีล)
[Ooowwww!!!]
([ Ooowwww ! ! ! ])

[Hook – Lloyd]
([ ฮุ๊ค ลอยด ])
Can I be for real?
(แคน นาย บี ฟอร์ เรียล)
Dis is how I feel
(ดิซ ซิส ฮาว ไอ ฟีล)
I’m in need of love
(แอม อิน นี๊ด อ็อฝ ลัฝ)
So lets dip up out of here
(โซ เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
Ooohh ya just my type
(อู้ ยา จั๊สท มาย ไท๊พ)
Everything’s so right [so right]
(เอ๊วี่ติง โซ ไร๊ท [ โซ ไร๊ท ])
I just wanna chill
(ไอ จั๊สท วอนนา ชิล)
Lets dip up out of here
(เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
[Lets dip up out of here]
([ เล็ท ดิพ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ])

[Chorus – Lloyd]
([ ค๊อรัส ลอยด ])
I ha ha haaaa haaaaa
(ไอ ฮา ฮา ฮา haaaaa)
[She’s fine too but I want you]
([ ชี ไฟน ทู บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ])
I ha ha ha haaaa haaaaa
(ไอ ฮา ฮา ฮา ฮา haaaaa)
[She’s fine too but I want you]
([ ชี ไฟน ทู บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ])

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
I ain’t nothing but a nonviolent n*gga [yaknowatimean?]
(ไอ เอน นัธอิง บั๊ท ดา nonviolent เอ็น *gga [ yaknowatimean ])
Me & lil’ Lloyd long hair don’t care
(มี & ลิล ลอยด ลอง แฮร์ ด้อนท์ แคร์)
Yo wattup Ryan I see you baby
(โย wattup รายอัน นาย ซี ยู เบ๊บี้)
[Yea]
([ เย ])
Its major move right here baby
(อิทซ เม๊เจ้อร์ มู๊ฝ ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้)
I ain’t talking fast its just you listenin’ slow [yaknowatimean?]
(ไอ เอน ทอคอิง ฟาสท อิทซ จั๊สท ยู ลิเซินนิน สโลว์ [ yaknowatimean ])
You ain’t tryna hear me den don’t heard me
(ยู เอน ทายนา เฮียร มี เด็น ด้อนท์ เฮิด มี)
I’m up outta hear
(แอม อั๊พ เอ๊าตา เฮียร)
I ain’t being mean but you so mean in them jeans [yaknowatimean?]
(ไอ เอน บีอิง มีน บั๊ท ยู โซ มีน อิน เด็ม ยีน [ yaknowatimean ])
So what you want me to do?
(โซ ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You คำอ่านไทย Lloyd feat Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น