เนื้อเพลง Basket Case คำอ่านไทย Green Day

Do you have the time
(ดู ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
To listen to me whine
(ทู ลิ๊สซึ่น ทู มี ฮไวน)
About nothing and everything
(อะเบาท นัธอิง แอ็นด เอ๊วี่ติง)
All at once
(ออล แอ็ท วันซ)
I am one of those
(ไอ แอ็ม วัน อ็อฝ โฑส)
Melodramatic fools
(เมลโอะดระแมตอิ ฟูล)
Neurotic to the bone
(นิวรอทอิค ทู เดอะ โบน)
No doubt about it
(โน เดาท อะเบาท ดิธ)

Sometimes I give myself the creeps
(ซัมไทม์ ซาย กิฝ ไมเซลฟ เดอะ ครีพ)
Sometimes my mind plays tricks on me
(ซัมไทม์ ไม ไมนด พเล ทริค ออน มี)
It all keeps adding up
(อิท ดอร์ คีพ แอดดิง อัพ)
I think I’m cracking up
(ไอ ธิงค แอม แคร๊คกิน อัพ)
Am I just paranoid?
(แอ็ม ไอ จัซท พารานอย)
Am I just stoned?
(แอ็ม ไอ จัซท ซโทน)

I went to a shrink
(ไอ เว็นท ทู อะ ฌริงค)
To analyze my dreams
(ทู แอนอะไลส ไม ดรีม)
She says it’s lack of sex
(ชี เซ อิทซ แล็ค อ็อฝ เซ็คซ)
[adsense]
That’s bringing me down
(แฑ็ท บริงกิง มี เดาน)
I went to a whore
(ไอ เว็นท ทู อะ โฮ)
He said my life’s a bore
(ฮี เซ็ด ไม ไลฟ ซา โบ)
So quit my whining cause
(โซ ควิท ไม ฮไวนอิง คอส)
It’s bringing her down
(อิทซ บริงกิง เฮอ เดาน)

Sometimes I give myself the creeps
(ซัมไทม์ ซาย กิฝ ไมเซลฟ เดอะ ครีพ)
Sometimes my mind plays tricks on me
(ซัมไทม์ ไม ไมนด พเล ทริค ออน มี)
It all keeps adding up
(อิท ดอร์ คีพ แอดดิง อัพ)
I think I’m cracking up
(ไอ ธิงค แอม แคร๊คกิน อัพ)
Am I just paranoid?
(แอ็ม ไอ จัซท พารานอย)
Uh, yuh, yuh, ya
(อา , ยู้ , ยู้ , ยา)

Grasping to control
(กราซพิง ทู ค็อนทโรล)
So I better hold on
(โซ ไอ เบทเทอะ โฮลด ออน)

Sometimes I give myself the creeps
(ซัมไทม์ ซาย กิฝ ไมเซลฟ เดอะ ครีพ)
Sometimes my mind plays tricks on me
(ซัมไทม์ ไม ไมนด พเล ทริค ออน มี)
It all keeps adding up
(อิท ดอร์ คีพ แอดดิง อัพ)
I think I’m cracking up
(ไอ ธิงค แอม แคร๊คกิน อัพ)
Am I just paranoid?
(แอ็ม ไอ จัซท พารานอย)
Am I just stoned?
(แอ็ม ไอ จัซท ซโทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Basket Case คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น