เนื้อเพลง Meaning of Loneliness คำอ่านไทย Van Morrison

Van Morrison
( แฝน มอร์ริซัน)
Exile Publishing Ltd / Universal Music Publishing Ltd
(เอ๊กไซล์ พับบิชชิง ลีมอิทิด / ยูนิเฝอแซ็ล มิ๊วสิค พับบิชชิง ลีมอิทิด)

Lost in a strange city
(ล็อซท อิน อะ สเทร๊งจ ซิ๊ที่)
Nowhere to turn
(โนแวร์ ทู เทิร์น)
Far cry from the streets that
(ฟาร์ คราย ฟรอม เดอะ สทรีท แดท)
I came from
(ไอ เคม ฟรอม)
It can get lonely
(อิท แคน เก็ท โลนลิ)
When you’re travelling hard
(เว็น ยัวร์ แทฝเวอริง ฮาร์ด)
But you can even be lonely
(บั๊ท ยู แคน อี๊เฝ่น บี โลนลิ)
Standing in your own back yard
(ซแทนดิง อิน ยุร โอว์น แบ็ค ย๊าร์ด)

Nobody knows the existential dread
(โนบอดี้ โนว์ ดิ existential เดรด)
Of the things that go on inside
(อ็อฝ เดอะ ทริง แดท โก ออน อิ๊นไซด์)
Someone else’s head
(ซัมวัน เอ๊ลส เฮด)
Whether it be trivial
(ฮเวทเออะ อิท บี ทรีฝเอียล)
Or something that Dante said
(ออ ซัมติง แดท Dante เซ็ด)
But baby nobody knows the meaning of loneliness
(บั๊ท เบ๊บี้ โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

No matter how well you know someone
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เวลล ยู โนว์ ซัมวัน)
You can only ever guess
(ยู แคน โอ๊นลี่ เอ๊เฝ่อร์ เกสส)
How can you ever really know somebody else?
(ฮาว แคน ยู เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ โนว์ ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
It takes more than a lifetime
(อิท เท้ค โม แฑ็น อะ ไลฟ์ไทม์)
Just to get to know yourself
(จั๊สท ทู เก็ท ทู โนว์ ยุรเซลฟ)
Nobody knows the meaning of loneliness
(โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

Instrumental break
(อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)

I have to say a word about solitude
(ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์ อะ เวิร์ด อะเบ๊าท ซอลอิทยูด)
For the soul it sometimes they say can be good
(ฟอร์ เดอะ โซล อิท ซัมไทม์ เด เซย์ แคน บี กู๊ด)
And I’m partial to it myself, well I must confess
(แอนด์ แอม พ๊าร์เชี่ยล ทู อิท ไมเซลฟ , เวลล ไอ มัสท์ คอนเฟสส)
Nobody knows the meaning of loneliness
(โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

Well there’s Sartre and Camus, Nietzsche and Hesse
(เวลล แดร์ Sartre แอนด์ Camus , Nietzsche แอนด์ เฮ็ซ)
If you dig deep enough
(อิ๊ฟ ยู ดีกกํ ดี๊พ อีน๊าฟ)
You gonna end up in distress
(ยู กอนนะ เอ็นด อั๊พ อิน ดิสเทรสส)
And no one escapes having to live life under duress
(แอนด์ โน วัน เอสเขพ แฮฝวิ่ง ทู ไล้ฝ ไล๊ฟ อั๊นเด้อร ดยูเร็ซ)
And no one escapes the meaning of loneliness
(แอนด์ โน วัน เอสเขพ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

Well they say keep it simple when it gets to be a mess
(เวลล เด เซย์ คี๊พ อิท ซิ๊มเพิ่ล เว็น หนิด เก็ท ทู บี อะ เมซ)
And fame and fortune
(แอนด์ เฟม แอนด์ ฟ๊อร์จูน)
Never brought anyone happiness
(เน๊เฝ่อร์ บรอท เอนอิวัน แฮพพิเน็ซ)
I must be lucky
(ไอ มัสท์ บี ลัคคิ)
Some of my friends think that I’m really blessed
(ซัม อ็อฝ มาย เฟรน ทริ๊งค แดท แอม ริแอ็ลลิ เบล๊ส)
Nobody knows the meaning of loneliness
(โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

Scatting and instrumental break
(Scattings แอนด์ อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)

No, no, no, no, nobody knows the meaning of loneliness
(โน , โน , โน , โน , โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)
No, no, no, nobody knows the meaning of loneliness
(โน , โน , โน , โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)
Nobody knows the meaning of loneliness
(โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

The published lyrics include the following verses:
(เดอะ พับลิฌ ลีริค อินคลู๊ด เดอะ ฟอลโละอิง เฝิซ :)

Bright lights, big city nowhere to turn
(ไบร๊ท ไล๊ท , บิ๊ก ซิ๊ที่ โนแวร์ ทู เทิร์น)
Far cry from the streets where I was born
(ฟาร์ คราย ฟรอม เดอะ สทรีท แวร์ ไอ วอส บอน)
I’ve been doing some travelling
(แอฝ บีน ดูอิง ซัม แทฝเวอริง)
Sometimes the road gets hard
(ซัมไทม์ เดอะ โร้ด เก็ท ฮาร์ด)
But you can also be lonely
(บั๊ท ยู แคน อ๊อลโซ บี โลนลิ)
Standing in your own backyard
(ซแทนดิง อิน ยุร โอว์น แบคคีหยาด)

No, no, no, no, no, no, nobody knows
(โน , โน , โน , โน , โน , โน , โนบอดี้ โนว์)
The meaning of loneliness
(เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)
No, no, no, no, nobody knows
(โน , โน , โน , โน , โนบอดี้ โนว์)
The meaning of loneliness
(เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)
Nobody knows the meaning of loneliness
(โนบอดี้ โนว์ เดอะ มีนนิง อ็อฝ โลนลิเน็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Meaning of Loneliness คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น