เนื้อเพลง Love Of My Life (Mercury) คำอ่านไทย Queen

Love of my life, you’ve hurt me
(ลัฝ อ็อฝ ไม ไลฟ , ยู๊ฟ เฮิท มี)
You’ve broken my heart
(ยู๊ฟ บโรเค็น ไม ฮาท)
And now you leave me
(แอ็นด เนา ยู ลีฝ มี)
Love of my life, can’t you see?
(ลัฝ อ็อฝ ไม ไลฟ , แค็นท ยู ซี)

Bring it back, bring it back
(บริง อิท แบ็ค , บริง อิท แบ็ค)
Don’t take it away from me
(ด้อนท์ เทค อิท อะเว ฟร็อม มี)
Because you don’t know
(บิคอส ยู ด้อนท์ โน)
What it means to me
(ฮว็อท ดิธ มีน ทู มี)

Love of my life, don’t leave me
(ลัฝ อ็อฝ ไม ไลฟ , ด้อนท์ ลีฝ มี)
You’ve taken my love
(ยู๊ฟ เทคเอ็น ไม ลัฝ)
And now desert me
(แอ็นด เนา เดสเอิท มี)
Love of my life, can’t you see?
(ลัฝ อ็อฝ ไม ไลฟ , แค็นท ยู ซี)

Bring it back, bring it back
(บริง อิท แบ็ค , บริง อิท แบ็ค)
Don’t take it away from me
(ด้อนท์ เทค อิท อะเว ฟร็อม มี)
Because you don’t know
(บิคอส ยู ด้อนท์ โน)
[adsense]
What it means to me
(ฮว็อท ดิธ มีน ทู มี)

You will remember
(ยู วิล ริเมมเบอะ)
When this is blown over
(ฮเว็น ที ซิส บโลน โอเฝอะ)
And everything’s all by the way
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ซอร์ ไบ เดอะ เว)
When I grow older
(ฮเว็น นาย กโร โอลเดอะ)
I will be there at your side
(ไอ วิล บี แฑ แอ็ท ยุร ไซด)
To remind you how I still love you
(ทู ริไมนด ยู เฮา ไอ ซทิล ลัฝ ยู)
I still love you
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)

Hurry back, hurry back
(เฮอริ แบ็ค , เฮอริ แบ็ค)
Please, bring it back home to me
(พลีส , บริง อิท แบ็ค โฮม ทู มี)
Because you don’t know
(บิคอส ยู ด้อนท์ โน)
What it means to me
(ฮว็อท ดิธ มีน ทู มี)
Love of my life
(ลัฝ อ็อฝ ไม ไลฟ)
Love of my life
(ลัฝ อ็อฝ ไม ไลฟ)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Of My Life (Mercury) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น