เนื้อเพลง I Surrender คำอ่านไทย Celine Dion

There’s so much life I’ve left to live and this fire’s burning still
(แฑ โซ มัช ไลฟ อิฝ เล็ฟท ทู ไลฝ แอ็นด ที ไฟร เบรินนิง ซทิล)
When I watch you look at me, I think I could find the will
(ฮเว็น นาย ว็อช ยู ลุค แกท มี , ไอ ธิงค ไอ คูด ไฟนด เดอะ วิล)
To stand for every dream and forsake the solid ground
(ทู ซแท็นด ฟอ เอฝริ ดรีม แอ็นด เฟาะเซค เดอะ ซอลอิด กเรานด)
And give up this fear within of what would happen if they ever knew
(แอ็นด กิฝ อัพ ที เฟีย วิฑีน อ็อฝ ฮว็อท วูด แฮพเพ็น อิฟ เฑ เอฝเออะ นยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

‘Cause I’d surrender everything to feel the chance to live again
(คอส อาย ซะเรนเดอะ เอ๊วี่ติง ทู ฟีล เดอะ ชานซ ทู ไลฝ อะเกน)
I reach to you, I know you can feel it too, we’d make it through
(ไอ รีช ทู ยู , ไอ โน ยู แค็น ฟีล อิท ทู , เว็ด เมค อิท ธรู)
A thousand dreams, I still believe, I’d make you give them all to me
(อะ เธาแส็น ดรีม , ไอ ซทิล บิลีฝ , อาย เมค ยู กิฝ เฑ็ม ออล ทู มี)
I’d hold you in my arms and never let go, I surrender
(อาย โฮลด ยู อิน ไม อาม แซน เนฝเออะ เล็ท โก , ไอ ซะเรนเดอะ)

I know I can’t survive another night away from you
(ไอ โน ไอ แค็นท เซอะไฝฝ แอะนัธเออะ ไนท อะเว ฟร็อม ยู)
You’re the reason I go on and now I need to live the truth
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย โก ออน แอ็นด เนา ไอ เน ทู ไลฝ เดอะ ทรูธ)
Right now, there’s no better time, from this fear I will break free
(ไรท เนา , แฑ โน เบทเทอะ ไทม , ฟร็อม ที เฟีย ไอ วิล บเรค ฟรี)
And I live again with love and, no, they can’t take that away from me
(แอ็นด ดาย ไลฝ อะเกน วิฑ ลัฝ แอ็นด , โน , เฑ แค็นท เทค แดท อะเว ฟร็อม มี)
And they will see, yeah
(แอ็นด เฑ วิล ซี , เย่)

Id surrender everything to feel the chance to live again
(อาย ซะเรนเดอะ เอ๊วี่ติง ทู ฟีล เดอะ ชานซ ทู ไลฝ อะเกน)
I reach to you, I know you can feel it too, we’d make it through
(ไอ รีช ทู ยู , ไอ โน ยู แค็น ฟีล อิท ทู , เว็ด เมค อิท ธรู)
[adsense]
A thousand dreams I still believe, I’d make you give them all to me
(อะ เธาแส็น ดรีม ซาย ซทิล บิลีฝ , อาย เมค ยู กิฝ เฑ็ม ออล ทู มี)
I’d hold you in my arms and never let go, I surrender
(อาย โฮลด ยู อิน ไม อาม แซน เนฝเออะ เล็ท โก , ไอ ซะเรนเดอะ)

Every night’s getting longer
(เอฝริ ไนท เกดดดิ้ง ลองเงอ)
And this fire’s getting stronger, baby
(แอ็นด ที ไฟร เกดดดิ้ง สตองเกอร์ , เบบิ)
I’ll swallow my pride and I’ll be alive
(อิล ซวอลโล ไม พไรด แอ็นด อิล บี อะไลฝ)
Can’t you hear my call, I surrender
(แค็นท ยู เฮีย ไม คอล , ไอ ซะเรนเดอะ)

I’d surrender everything to feel the chance to live again
(อาย ซะเรนเดอะ เอ๊วี่ติง ทู ฟีล เดอะ ชานซ ทู ไลฝ อะเกน)
I reach to you, I know you can feel it too, we’ll make it through
(ไอ รีช ทู ยู , ไอ โน ยู แค็น ฟีล อิท ทู , เว็ล เมค อิท ธรู)
A thousand dreams I still believe, I’ll make you give them all to me
(อะ เธาแส็น ดรีม ซาย ซทิล บิลีฝ , อิล เมค ยู กิฝ เฑ็ม ออล ทู มี)
I’ll hold you in my arms and never let go, I surrender
(อิล โฮลด ยู อิน ไม อาม แซน เนฝเออะ เล็ท โก , ไอ ซะเรนเดอะ)

Right here, right now, I give my life to live again
(ไรท เฮียร , ไรท เนา , ไอ กิฝ ไม ไลฟ ทู ไลฝ อะเกน)
I’ll break free, take me, my everything I surrender all to you
(อิล บเรค ฟรี , เทค มี , ไม เอ๊วี่ติง ไอ ซะเรนเดอะ ออล ทู ยู)
Right now, I give my life to live again
(ไรท เนา , ไอ กิฝ ไม ไลฟ ทู ไลฝ อะเกน)
I’ll break free, take me, my everything I surrender all to you
(อิล บเรค ฟรี , เทค มี , ไม เอ๊วี่ติง ไอ ซะเรนเดอะ ออล ทู ยู)
Right now, I give my life to live again, I’ll break free, take me
(ไรท เนา , ไอ กิฝ ไม ไลฟ ทู ไลฝ อะเกน , อิล บเรค ฟรี , เทค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Surrender คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น