เนื้อเพลง Mainstream คำอ่านไทย Outkast

Verse 1:
( เฝิซ 1 :)

Revolutionary, scary
(เรโฝะลยูฌะเนริ , สเกลี่)
Thought provoking, spoken,
(ธอท พโระโฝคอิง , ซโพเค็น ,)
Words of a chain I don’t feel but I see,
(เวิร์ด อ็อฝ อะ เชน นาย ด้อนท์ ฟีล บั๊ท ไอ ซี ,)
Visions from me
(ฝิ๊ชั่น ฟรอม มี)
At twenty three making us free in my community
(แอ็ท ทเว้นที่ ทรี เมคอิง อัซ ฟรี อิน มาย ค็อมยูนิทิ)
One day is what I live for,
(วัน เดย์ อีส ว๊อท ไอ ไล้ฝ ฟอร์ ,)
Ain’t thinking about no hope no more
(เอน ติ้งกิง อะเบ๊าท โน โฮพ โน โม)
I got my boots I kick it till I get with
(ไอ ก็อท มาย บู๊ท ซาย คิ๊ค อิท ทิลล์ ไอ เก็ท วิธ)
Adapt and overcome, oh hum hum
(อะแด๊พท์ แอนด์ โอเฝ่อร์คัม , โอ ฮัม ฮัม)
Go get my gun, load up for fun, and put down with the frown
(โก เก็ท มาย กัน , โหลด อั๊พ ฟอร์ ฟัน , แอนด์ พุท เดาน วิธ เดอะ ฟเราน)
What goes round comes round from m.l.k. to cascade
(ว๊อท โกซ ราวนด คัม ราวนด ฟรอม เอ็ม แอล เค ทู แค็ซเคด)
I know it’s through them plenty figures
(ไอ โนว์ อิทซ ทรู เด็ม เพล๊นที่ ฟิ๊กเก้อร)
C*caine dealers walk the wrong side
(ซี *เคน ดีลเออะ ว๊อล์ค เดอะ รอง ไซด์)
Up in they rides,
(อั๊พ อิน เด ไรด์ ,)
Looking cleaner then I seen them the last time
(ลุคอิง cleaner เด็น นาย ซีน เด็ม เดอะ ล๊าสท ไทม์)
Then selling dimes, now it’s quarter keys, stacking g’s
(เด็น เซลลิง ไดม , นาว อิทซ คว๊อร์เท่อร คีย์ , stackings จีส)
In the south indies
(อิน เดอะ เซ๊าธ อินดี่)
My n*gga them folks riding bicycles among vehicles
(มาย เอ็น *gga เด็ม โฟล้ค ไรดอิง ไบซิเคิล อะมอง ฝี๊หิเคิ้ล)
Off in the hood
(ออฟฟ อิน เดอะ ฮุด)
Knowing each and every nigger sellin’, but can you blame
(โนอิง อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ นีกเกอะ เซลลิน , บั๊ท แคน ยู เบลม)
The fact the only way a brother can survive the game
(เดอะ แฟคท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ อะ บร๊าเท่อรํ แคน เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ เกม)
The block hard to get by the dope dealing, fatal killings
(เดอะ บล๊อค ฮาร์ด ทู เก็ท บาย เดอะ โดพ ดีลลิง , เฟ๊ท่อล คีลลิง)
In fair times so writing rhymes
(อิน แฟร์ ไทม์ โซ ไรทอิง ไรม)
It ain’t just the police
(อิท เอน จั๊สท เดอะ โพลิ๊ซ)
We kill each other just lost another brother
(วี คิลล์ อีช อ๊อเธ่อร์ จั๊สท ล็อซท อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ)
Fast living will get you took,
(ฟาสท ลีฝอิง วิล เก็ท ยู ทุค ,)
Thinking it can’t happen to you and then it do
(ติ้งกิง อิท แค็นท แฮ๊พเพ่น ทู ยู แอนด์ เด็น หนิด ดู)
Off crooked schemes it’s just a dream
(ออฟฟ ครุค สคีม อิทซ จั๊สท ดา ดรีม)
Floating face down in the mainstream
(ฟโลทอิง เฟซ เดาน อิน เดอะ mainstream)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Think it is when it ain’t all peaches and cream
(ทริ๊งค อิท อีส เว็น หนิด เอน ดอร์ พรีสเชด แซน ครีม)
That’s why some are found floating face down in the main stream
(แด้ท วาย ซัม อาร์ เฟานด ฟโลทอิง เฟซ เดาน อิน เดอะ เมน สทรีม)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)

They swan divin’
(เด ซว็อน divin)
Fit they name be thrashing an album
(ฟิท เด เนม บี thrashings แอน อั๊ลบั้ม)
Go-kart rushin’ to finish their album then you find them
(โก kart รัสชิน ทู ฟิ๊หนิช แดร์ อั๊ลบั้ม เด็น ยู ไฟนด์ เด็ม)
Lost, dog paddling, back stroking, what done happened?
(ล็อซท , ด้อกก paddlings , แบ็ค สโตรกคิง , ว๊อท ดัน แฮ๊พเพ่น)
Be rhymin’ catching the day when the recipe calls for black and
(บี ไรม์มิน แคชอิง เดอะ เดย์ เว็น เดอะ เรซอิพี คอลลํ ฟอร์ แบล๊ค แอนด์)
Wrong ingredients,
(รอง อินกรีเดียนท ,)
Maybe too much herbs and spices,
(เมบี ทู มัช เฮิร์บ แซน สไพ๊ซ ,)
Maybe you got hungry for the wrong dish
(เมบี ยู ก็อท ฮั๊งกรี้ ฟอร์ เดอะ รอง ดิช)
Southern greens and this entice them how them joke the same
(ซัฑเอิน กรีน แซน ดิส เอ็นไทซ เด็ม ฮาว เด็ม โจ้ก เดอะ เซม)
So I’m gonna sing just like them to get where they at
(โซ แอม กอนนะ ซิง จั๊สท ไล๊ค เด็ม ทู เก็ท แวร์ เด แอ็ท)
I’ll even break my by back to touch their rim if I gotta
(อิลล อี๊เฝ่น เบร๊ค มาย บาย แบ็ค ทู ทั๊ช แดร์ ริม อิ๊ฟ ฟาย กอททะ)
My alta mater be that I follow
(มาย alta เมเทอะ บี แดท ไอ ฟ๊อลโล่ว)
I bite whatever that’s looking tasty, water it down then swallow
(ไอ ไบ้ท์ ฮว็อทเอฝเออะ แด้ท ลุคอิง เทซทิ , ว๊อเท่อร อิท เดาน เด็น สว๊อลโล่ว)
I hope you vomit, won’t call no names cause that’s not my job
(ไอ โฮพ ยู โฝ๊หมิท , ว็อนท คอลลํ โน เนม ค๊อส แด้ท น็อท มาย จ๊อบ)
It just applies to whom it may concern you know who you are
(อิท จั๊สท applies ทู ฮูม อิท เมย์ คอนเซิร์น ยู โนว์ ฮู ยู อาร์)
But if you don’t you never will, you just receive the steel
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ยู เน๊เฝ่อร์ วิล , ยู จั๊สท รีซี๊ฝ เดอะ สทีล)
But then it might get ugly cause trust me n*ggas do feel
(บั๊ท เด็น หนิด ไมท เก็ท อั๊กลี่ ค๊อส ทรัสท มี เอ็น *ggas ดู ฟีล)
The way that I felt when I wrote this, but we must stay in focus
(เดอะ เวย์ แดท ไอ เฟ็ลท เว็น นาย โรท ดิส , บั๊ท วี มัสท์ สเทย์ อิน โฟ๊คัส)
We kings and queens up in this thing, get rid of all them jokers
(วี คิง แซน ควีน อั๊พ อิน ดิส ทริง , เก็ท ริด อ็อฝ ออล เด็ม โจคเออะ)
Face down, face down, face down
(เฟซ เดาน , เฟซ เดาน , เฟซ เดาน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Verse 3:
(เฝิซ 3 :)

I let you stay in my crib, now you know where I live
(ไอ เล็ท ยู สเทย์ อิน มาย คริบ , นาว ยู โนว์ แวร์ ไอ ไล้ฝ)
When you was hungry, fed you a hot meal, look at the hand you deal
(เว็น ยู วอส ฮั๊งกรี้ , เฟ็ด ยู อะ ฮอท มีล , ลุ๊ค แกท เดอะ แฮนด์ ยู ดีล)
Me crudball business giving niggers inches so here, take a foot
(มี crudball บีสเน็ซ กีฝวิง นีกเกอะ อินเชด โซ เฮียร , เท้ค เก ฟุ้ท)
Luck only counts in rabbit’s feet and horseshoes,
(ลัค โอ๊นลี่ เค้าทํ ซิน แร๊บบิท ฟีท แอนด์ horseshoes ,)
Experience is sometimes the best teacher until we get our own plate
(เอ็กซพี๊เหรียนซํ อีส ซัมไทม์ เดอะ เบ๊สท์ ที๊ชเช่อร อันทิล วี เก็ท เอ๊า โอว์น เพล๊ท)
I hope you don’t mind me eating off of yours,
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ ไมนด์ มี อีสดิง ออฟฟ อ็อฝ ยุร ,)
Process momma moping like jerry
(โพร๊เซสส มอมมา โมพปิง ไล๊ค เจริ)
Meanwhile, fairies of the street tinkling pixie dust over greenery
(มีนวาย , fairies อ็อฝ เดอะ สทรีท tinklings พีคซิ ดัสท โอ๊เฝ่อร กรีนเออะริ)
Never to obtain another level of con-science
(เน๊เฝ่อร์ ทู อ๊อบเทน อะน๊าเทร่อร์ เล๊เฝ่ล อ็อฝ ค็อน ไซ๊แอ้นซ)
Only to test, to poke and see
(โอ๊นลี่ ทู เทสท์ , ทู โพค แอนด์ ซี)
Why laying here, they scheme over one another mouth to feed
(วาย เลยิง เฮียร , เด สคีม โอ๊เฝ่อร วัน อะน๊าเทร่อร์ เม๊าธ ทู ฟี)
? ? ? with a decision to make, now words shake your destiny
(วิธ อะ ดีซิ๊ชั่น ทู เม้ค , นาว เวิร์ด เช้ค ยุร เดซทินิ)
But a missle will take it all the way just as quick as you can say
(บั๊ท ดา missle วิล เท้ค อิท ดอร์ เดอะ เวย์ จั๊สท แอส ควิค แอส ยู แคน เซย์)
I wish I never did what I did now face this bid
(ไอ วิ๊ช ไอ เน๊เฝ่อร์ ดิด ว๊อท ไอ ดิด นาว เฟซ ดิส บิด)
It was the company you kept, the many places you slept
(อิท วอส เดอะ คัมพะนิ ยู เค็พท , เดอะ เมนอิ เพลส ยู ซเล็พท)
When you shouldn’t have, geeking like a rat, jumping like a trap
(เว็น ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ , geekings ไล๊ค เก แร๊ท , จัมปิง ไล๊ค เก แถร๊บ)
Contributing to sin and your n*gga b*tch in the court showing paper thin
(Contributings ทู ซิน แอนด์ ยุร เอ็น *gga บี *tch อิน เดอะ คอร์ท โชว์วิง เพ๊เพ่อร์ ทริน)
Got you niggers where they want you again,
(ก็อท ยู นีกเกอะ แวร์ เด ว้อนท ยู อะเกน ,)
Floating face down in the mainstream
(ฟโลทอิง เฟซ เดาน อิน เดอะ mainstream)
Thats why, thats why, thats why
(แด้ท วาย , แด้ท วาย , แด้ท วาย)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Verse 4:
(เฝิซ 4 :)

Everybody’s a player, rubbin them kangols on their head
(เอวี่บอดี้ ซา เพย์เยอร์ , รับบิน เด็ม kangols ออน แดร์ เฮด)
Thinking it’s all about your clothes, nigger it’s all about your self
(ติ้งกิง อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยุร คโลฑ , นีกเกอะ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยุร เซลฟ์)
The way you feel about your life, the times that you done shared with
(เดอะ เวย์ ยู ฟีล อะเบ๊าท ยุร ไล๊ฟ , เดอะ ไทม์ แดท ยู ดัน แชร์ วิธ)
Your friends and family, up and down like hoes give head
(ยุร เฟรน แซน แฟ๊มิลี่ , อั๊พ แอนด์ เดาน ไล๊ค โฮ กี๊ฝ เฮด)
To d*cks oh, six, serving them in the mix, but ain’t no mystery
(ทู d*cks โอ , ซิกซ์ , เซิฝวิง เด็ม อิน เดอะ มิกซ์ , บั๊ท เอน โน มิ๊สเทอรี่)
You know the history about this clique b*tch
(ยู โนว์ เดอะ ฮิสทรี่ อะเบ๊าท ดิส คลีค บี *tch)
Oh, what, you want me to call you sl*t?
(โอ , ว๊อท , ยู ว้อนท มี ทู คอลลํ ยู sl*ที)
Then why you f*cking all them niggers letting them all up in your guts
(เด็น วาย ยู เอฟ *คิง ออล เด็ม นีกเกอะ เลทดิง เด็ม ออล อั๊พ อิน ยุร กัท)
But see that aids I’m afraid that’s why I play the quiet role
(บั๊ท ซี แดท เอด แอม อะเฟรด แด้ท วาย ไอ เพลย์ เดอะ ไคว๊เอ้ท โรล)
I lay in the cut, every month thinking I’ll let that fire roll
(ไอ เลย์ อิน เดอะ คัท , เอ๊เฝอร์รี่ มั้นธ ติ้งกิง อิลล เล็ท แดท ไฟเออะร โรลล)
Like chimneys, and smoke signals, maybe peace pipes even
(ไล๊ค ชีมนิ , แอนด์ สโม๊ค ซีกแน็ล , เมบี พี๊ซ ไพพ อี๊เฝ่น)
My partners call me big boi and my first name is not steven
(มาย พาร์ทเน่อร์ คอลลํ มี บิ๊ก บอย แอนด์ มาย เฟิร์สท เนม อีส น็อท steven)
In the mainstream, home team banging them with these hits
(อิน เดอะ mainstream , โฮม ทีม แบงกิง เด็ม วิธ ฑิส ฮิท)
In the mix flowing like some motherf*cking swordfish
(อิน เดอะ มิกซ์ ฟโลอิง ไล๊ค ซัม motherf*คิง swordfish)

[chorus x4]
([ ค๊อรัส x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mainstream คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น