เนื้อเพลง Caribou Lou คำอ่านไทย Tech N9ne

It’s Like
( อิทซ ไล๊ค)
151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
Don’t Stop Till The Cops Come
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

Half A Bottle Of 151
(ฮาล์ฟ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ 151)
Off Of The Jug With Cup Of Malibou Rum
(ออฟฟ อ็อฝ เดอะ จั๊ก วิธ คัพ อ็อฝ Malibou รัม)
Baby Thats Whats Up
(เบ๊บี้ แด้ท ว๊อท อั๊พ)
Then You Fill The Rest Of The Jug
(เด็น ยู ฟิลล เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ จั๊ก)
With Pinapple Juice, And Its Crackin
(วิธ Pinapple จู้ยซ , แอนด์ อิทซ แครกคิน)
The Only Defect Is Wakin Up Like ” What Happened? ”
(ดิ โอ๊นลี่ ดีเฟ็คท อีส เวคกิน อั๊พ ไล๊ค ” ว๊อท แฮ๊พเพ่น “)
I Like Red Light Parties And Fed Right Bodies
(ไอ ไล๊ค เร้ด ไล๊ท พาร์ที แซน เฟ็ด ไร๊ท บอดีสฺ)
Who Like, Red Like Dolly And Head Right Totties At Night?
(ฮู ไล๊ค , เร้ด ไล๊ค ดอลลิ แอนด์ เฮด ไร๊ท Totties แอ็ท ไน๊ท)
Aribou Kay
(Aribou เค)
Ou-La
(อู ลา)
Terrible Day
(เท๊อริเบิ้ล เดย์)
You Pay The Liquor Store Teller With No Hair-A To Braid
(ยู เพย์ เดอะ ลิ๊เคว่อร สโทร์ เทลเลอะ วิธ โน แฮร์ รา ทู บเรด)
Tu Shay.
(ทู เชย์)
Get The Party Jumping
(เก็ท เดอะ พ๊าร์ที่ จัมปิง)
Keep The Hotties Humpin
(คี๊พ เดอะ ฮอทดี ฮัพปิน)
I Like Them Thick And Juicy
(ไอ ไล๊ค เด็ม ทริ๊ค แอนด์ จูซอิ)
So Don’t Palatte Nothing
(โซ ด้อนท์ Palatte นัธอิง)
Drinkin To Much Lou
(ดริงคิน ทู มัช ลู)
You Might Be Karate Punchin
(ยู ไมท บี คะราเท พอนชิน)
Or At The Back Of The Club
(ออ แรท เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ)
Pretending The Naughty Lunchin
(พรีเทนดิง เดอะ น๊อที่ Lunchin)
Satin,
(แซทอิน ,)
Kool-Aid Getchu Hella 151
(Kool เอด แกสชู เฮลลา 151)
November Dog
(โนะเฝมเบอะ ด้อกก)
So Run Kitty Run
(โซ รัน คิดดี รัน)
We Gon Drink It Untill We Done
(วี ก็อน ดริ๊งค อิท อันธิล วี ดัน)
Diddy Dum
(ดิดดี้ ดัม)
Bum Biddy Bum
(บัม Biddy บัม)
Here Kansas City Come So Give Me Some-
(เฮียร แคนซัซ ซิ๊ที่ คัม โซ กี๊ฝ มี ซัม)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, And Malibou, Caribou Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , แอนด์ Malibou , แคริบู เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come, Outta Her Shell And Raise Hell
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม , เอ๊าตา เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
Don’t Stop Till The Cops Come-!
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม !)
[X2]
([ X2 ])

I See Double
(ไอ ซี ดั๊บเบิ้ล)
I See Triple
(ไอ ซี ทริ๊พเพิ่ล)
Might Be Trouble
(ไมท บี ทรั๊บเบิ้ล)
Might See Pistols
(ไมท ซี พิ๊สท่อล)
We Aient Tryin To Hear You Hata’s S*ckin On Sickles
(วี Aient ทายอิน ทู เฮียร ยู ฮาเทซ เอส *ckin ออน ซิกเคิล)
We Livin It Up In To Double It Up On Sizles?
(วี ลีฝอิน หนิด อั๊พ อิน ทู ดั๊บเบิ้ล อิท อั๊พ ออน Sizles)
One To Your Maybro
(วัน ทู ยุร Maybro)
Unto Your Day Go
(อันทู ยุร เดย์ โก)
Why I’m The One To Drink It
(วาย แอม ดิ วัน ทู ดริ๊งค อิท)
Under The Table
(อั๊นเด้อร เดอะ เท๊เบิ้ล)
And All The Ladies That Were Doing Time
(แอนด์ ออล เดอะ เลดิส แดท เวอ ดูอิง ไทม์)
Want You To Become A Member Of My Drinkin Club
(ว้อนท ยู ทู บีคัม อะ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ มาย ดริงคิน คลับ)
You Will Find Tech N9ne
(ยู วิล ไฟนด์ ทิค N9ne)
Tryin To Tell Her Truely Get Nudey
(ทายอิน ทู เทลล เฮอ Truely เก็ท Nudey)
Yes I Even Do El Words
(เย็ซ ซาย อี๊เฝ่น ดู เอล เวิร์ด)
In The Fruity Bazoodi
(อิน เดอะ ฟรูทอิ Bazoodi)
Like To Drink It And Yell Slurs At The Movie
(ไล๊ค ทู ดริ๊งค อิท แอนด์ เยลล ซเลอ แอ็ท เดอะ มูวี่)
If I’m Hitted, Im Off To Get A Caribou Lou To Cool Me
(อิ๊ฟ แอม Hitted , แอม ออฟฟ ทู เก็ท ดา แคริบู ลู ทู คูล มี)
[Created] By Tech Nizzle And T-Wizzle
([ คริเอท ] บาย ทิค Nizzle แอนด์ ที Wizzle)
One High Day.
(วัน ไฮฮ เดย์)
We Mixed It Up
(วี มิกซ์ ดิท อั๊พ)
And Then I Say We Drink Caribou-Bizzle Like
(แอนด์ เด็น นาย เซย์ วี ดริ๊งค แคริบู Bizzle ไล๊ค)
I Ladie
(ไอ Ladie)
Originated In Kasnas City, Missouri
(Originated อิน Kasnas ซิ๊ที่ , มิสซูรี)
Since 19-95 Baby.
(ซิ๊นซ 19 95 เบ๊บี้)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
Don’t Stop Till The Cops Come
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
We Gon’ Party Till The Cops Come
(วี ก็อน พ๊าร์ที่ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
Don’t Stop Till The Cops Come
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

Tar Bender I Need A Drother Nink
(ทา Bender ไอ นี๊ด อะ Drother Nink)
Release Caribou Lou And The Party Is Utter Kink
(รีลี๊ส แคริบู ลู แอนด์ เดอะ พ๊าร์ที่ อีส อัทเทอะ คิงค)
Insane Mainy
(อินเซน Mainy)
Keep Em’ Comin Then I’ll Remain Zainy
(คี๊พ เอ็ม คัมอิน เด็น อิลล รีเมน Zainy)
Cause I’da Say Baby
(ค๊อส อายดา เซย์ เบ๊บี้)
I’m Tryin To Make You My Main Gamey?
(แอม ทายอิน ทู เม้ค ยู มาย เมน Gamey)
For The Rest Of The Night
(ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Girl You Sexy And Tight
(เกิร์ล ยู เซคซิ แอนด์ ไท๊ท)
Come To Mi Casa And See These Shock Reflects And Your Right
(คัม ทู มี คาซซา แอนด์ ซี ฑิส ช๊อค รีเฟล็คท แซน ยุร ไร๊ท)
Groupies At 12 O’ Clock
(กรูพพี แอ็ท 12 โอ คล๊อค)
Man I’m Prawl I’ll Go
(แมน แอม Prawl อิลล โก)
Ya I’ll Recruit Em
(ยา อิลล รีครู๊ท เอ็ม)
But Aien’t Betten On Crap And Thats All I Know
(บั๊ท Aient Betten ออน แครพ แอนด์ แด้ท ซอร์ ไอ โนว์)
Yeap In My White Tee And Nikes
(Yeap อิน มาย ไว๊ท ที แอนด์ นายกี้)
You Might Sight Me Slightly Heifin
(ยู ไมท ไซ๊ท มี ซไลทลิ Heifin)
Might See Dry Heav
(ไมท ซี ดราย Heav)
Die We Shall Not Need I-V’s
(ดาย วี แชลล์ น็อท นี๊ด ดาย Vs)
Beside Me Siamese
(บีไซด์ มี ไซอะมีส)
[Tech, Huh, You Not Makin Any Sense]
([ ทิค , ฮู , ยู น็อท เมกิน เอ๊นี่ เซ้นส ])
I Might Make Her Wanna Swa-Wing A Prada
(ไอ ไมท เม้ค เฮอ วอนนา Swa วิง อะ พราดา)
But Once I Get Up On Em’ I Can Do My Thing I Gotta
(บั๊ท วั๊นซ ไอ เก็ท อั๊พ ออน เอ็ม ไอ แคน ดู มาย ทริง ไอ กอททะ)
Hey Batta Batta Batta Batta Swa-Ing A Batta
(เฮ Batta Batta Batta Batta Swa อิง อะ Batta)
He Cannet He Cannet He Cannet Swa-Wing A Batta
(ฮี Cannet ฮี Cannet ฮี Cannet Swa วิง อะ Batta)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
We Gon Party Till The Cops Come
(วี ก็อน พ๊าร์ที่ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
Don’t Stop Till The Cops Come
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
We Gon Party Till The Cops Come
(วี ก็อน พ๊าร์ที่ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

151 Rum
(151 รัม)
Pinapple Juice, Malibo, Caribou, Get Them All Now
(Pinapple จู้ยซ , Malibo , แคริบู , เก็ท เด็ม ออล นาว)
Make Baby Girl Come
(เม้ค เบ๊บี้ เกิร์ล คัม)
Out Of Her Shell And Raise Hell
(เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เชลล์ แอนด์ เร้ส เฮ็ลล)
Don’t Stop Till The Cops Come
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ เดอะ ค็อพ คัม)

It Goes 151,
(อิท โกซ 151 ,)
Malibou Rum
(Malibou รัม)
Pinapple Juice
(Pinapple จู้ยซ)
Baby We Havin Some Fun- Yeah
(เบ๊บี้ วี เฮฝวิน ซัม ฟัน เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caribou Lou คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น